Nouă Traducere În Limba Română

1 Regi 16

1Atunci Cuvântul Domnului a vorbit împotriva lui Başa prin Iehu, fiul lui Hanani: „Te-am ridicat din pulbere şi te-am numit conducător peste poporul Meu, Israel, dar tu ai umblat în căile lui Ieroboam şi l-ai făcut pe poporul Meu, Israel, să păcătuiască mâniindu-Mă prin păcatele lor. De aceea îl voi nimici pe Başa împreună cu familia lui şi voi face familiei lui cum am făcut familiei lui Ieroboam, fiul lui Nebat. Câinii îi vor mânca pe cei din familia lui Başa care vor muri în cetate, iar păsările cerului îi vor mânca pe cei care vor muri pe câmp.“

Celelalte fapte ale lui Başa, ce a făcut el şi puterea lui nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Israel“? Başa s-a culcat alături de părinţii săi şi a fost înmormântat la Tirţa, iar fiul său Ela a domnit în locul lui. Cuvântul Domnului vorbise împotriva lui Başa şi împotriva familiei lui prin profetul Iehu, fiul lui Hanani, atât din cauza tuturor relelor pe care acesta le făcuse înaintea Domnului, mâniindu-L prin faptele lui şi devenind asemenea familiei lui Ieroboam, cât şi din cauză că el nimicise familia lui Ieroboam.

Domnia lui Ela peste Israel şi complotul lui Zimri

În al douăzeci şi şaselea an al domniei lui Asa, regele lui Iuda, Ela, fiul lui Başa, a început să domnească peste Israel. El a domnit la Tirţa timp de doi ani. Slujitorul său Zimri, conducător peste jumătate dintre carele sale, a uneltit împotriva lui. Ela era la Tirţa, îmbătându-se în casa lui Arţa, cel care răspundea de palatul din Tirţa. 10 Zimri a intrat şi l-a ucis în al douăzeci şi şaptelea an al domniei lui Asa, regele lui Iuda. Apoi a început să domnească în locul lui.

11 De îndată ce a devenit rege şi s-a aşezat pe tronul său, el a ucis toată familia lui Başa; n-a lăsat în viaţă nici un bărbat, nici dintre rudele sale, nici dintre prietenii săi. 12 Astfel, Zimri a nimicit toată familia lui Başa, potrivit cuvântului rostit de Domnul împotriva lui Başa prin profetul Iehu, 13 din cauza tuturor păcatelor pe care le-au săvârşit Başa şi fiul său Ela şi prin care l-au făcut şi pe Israel să păcătuiască mâniindu-L pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, prin idolii lor de nimic.

14 Celelalte fapte ale lui Ela şi ce a făcut el nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Israel“?

Domnia lui Zimri peste Israel şi complotul lui Omri

15 În al douăzeci şi şaptelea an al domniei lui Asa, regele lui Iuda, Zimri a domnit la Tirţa vreme de şapte zile, în timp ce poporul asedia Ghibetonul care aparţinea filistenilor. 16 Poporul care era în tabără a aflat că Zimri a uneltit împotriva regelui şi că l-a ucis. Şi în ziua aceea, chiar acolo în tabără, toţi israeliţii l-au numit rege peste Israel pe Omri, conducătorul oştirii. 17 Apoi Omri împreună cu toţi israeliţii care erau cu el s-au retras de la Ghibeton şi au asediat Tirţa. 18 Când Zimri a văzut că cetatea a fost capturată, a intrat în fortăreaţa palatului regelui şi a dat foc palatului peste el. Astfel, el a murit 19 din cauza păcatelor pe care le-a săvârşit, făcând ce este rău înaintea Domnului, umblând în căile lui Ieroboam şi trăind în păcatele pe care acesta le săvârşise şi prin care îl făcuse şi pe Israel să păcătuiască.

20 Celelalte fapte ale lui Zimri şi uneltirea pe care a făcut-o, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Israel“?

21 Atunci, poporul Israel s-a împărţit în două: jumătate din popor dorea să-l facă rege pe Tibni, fiul lui Ghinat, iar cealaltă jumătate, pe Omri. 22 Poporul care era de partea lui Omri a triumfat asupra poporului care-l urma pe Tibni, fiul lui Ghinat. Astfel, Tibni a murit, iar Omri a devenit rege.

Domnia lui Omri peste Israel

23 Omri a început să domnească peste Israel în al treizeci şi unulea an al domniei lui Asa, regele lui Iuda, şi a domnit timp de doisprezece ani, dintre care şase în Tirţa. 24 El a cumpărat de la Şemer dealul Samariei cu doi talanţi de argint[a]; apoi a zidit o cetate pe deal şi i-a pus numele Samaria, după numele lui Şemer, fostul proprietar al dealului.

25 Însă Omri a făcut ce este rău înaintea Domnului; a făcut mai mult rău decât toţi cei care fuseseră înainte de el. 26 El a trăit întru totul ca Ieroboam, fiul lui Nebat; a trăit în păcatele prin care acesta îl făcuse şi pe Israel să păcătuiască mâniindu-L pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, prin idolii lor de nimic.

27 Celelalte fapte ale lui Omri, ce a făcut el şi puterea pe care el şi-a arătat-o, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Israel“? 28 Omri s-a culcat alături de părinţii săi şi a fost înmormântat în Samaria, iar fiul său Ahab a început să domnească în locul lui.

Consolidarea dinastiei lui Omri: regele Ahab

29 Ahab, fiul lui Omri, a început să domnească peste Israel în al treizeci şi optulea an al domniei lui Asa, regele lui Iuda. Ahab, fiul lui Omri, a domnit timp de douăzeci şi doi de ani peste Israel, în Samaria. 30 Ahab, fiul lui Omri, a făcut mai mult rău înaintea Domnului decât toţi cei care au fost înainte de el. 31 Şi, ca şi cum ar fi fost puţin lucru să trăiască în păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, el şi-a mai luat-o de soţie şi pe Izabela, fiica lui Etbaal, regele sidonienilor, i-a slujit lui Baal[b] şi i s-a închinat. 32 El a aşezat un altar pentru Baal în templul lui Baal, pe care-l zidise în Samaria 33 şi a făcut un stâlp al Aşerei[c]. Ahab a făcut mai mult rău decât toţi regii lui Israel care au fost înainte de el, mâniindu-L pe Domnul, Dumnezeul lui Israel. 34 În timpul domniei lui, Hiel din Betel a rezidit Ierihonul; i-a pus temeliile cu preţul întâiului său născut, Abiram, şi i-a aşezat porţile cu preţul lui Segub, cel mai tânăr dintre fiii săi, potrivit cuvântului rostit de Domnul prin Iosua, fiul lui Nun.

Notas al pie

  1. 1 Regi 16:24 Aproximativ 60 kg
  2. 1 Regi 16:31 Zeul canaanit al fertilităţii; peste tot în capitol
  3. 1 Regi 16:33 Simbol din lemn al zeiţei canaanite Aşera sau ale zeiței Aştoret (numită în greacă Astarte), împlântat pe o înălţime, sub un copac umbros, alături de un altar; stâlp sacru; crâng sacru

The Message

1 Kings 16

11-4 The word of God came to Jehu son of Hanani with this message for Baasha: “I took you from nothing—a complete nobody—and set you up as the leader of my people Israel, but you plodded along in the rut of Jeroboam, making my people Israel sin and making me seethe over their sin. And now the consequences—I will burn Baasha and his regime to cinders, the identical fate of Jeroboam son of Nebat. Baasha’s people who die in the city will be eaten by scavenger dogs; carrion crows will eat the ones who die in the country.”

5-6 The rest of Baasha’s life, the record of his regime, is written in The Chronicles of the Kings of Israel. Baasha died and was buried with his ancestors in Tirzah. His son Elah was king after him.

That’s the way it was with Baasha: Through the prophet Jehu son of Hanani, God’s word came to him and his regime because of his life of open evil before God and his making God so angry—a chip off the block of Jeroboam, even though God had destroyed him.

Elah of Israel

8-10 In the twenty-sixth year of Asa king of Judah, Elah son of Baasha began his rule. He was king in Tirzah only two years. One day when he was at the house of Arza the palace manager, drinking himself drunk, Zimri, captain of half his chariot-force, conspired against him. Zimri slipped in, knocked Elah to the ground, and killed him. This happened in the twenty-seventh year of Asa king of Judah. Zimri then became the king.

11-13 Zimri had no sooner become king than he killed everyone connected with Baasha, got rid of them all like so many stray dogs—relatives and friends alike. Zimri totally wiped out the family of Baasha, just as God’s word delivered by the prophet Jehu had said—wages for the sins of Baasha and his son Elah; not only for their sins but for dragging Israel into their sins and making the God of Israel angry with their stupid idols.

14 The rest of Elah’s life, what he said and did, is written in The Chronicles of the Kings of Israel.

Zimri of Israel

15-19 Zimri was king in Tirzah for all of seven days during the twenty-seventh year of the reign of Asa king of Judah. The Israelite army was on maneuvers near the Philistine town of Gibbethon at the time. When they got the report, “Zimri has conspired against the king and killed him,” right there in the camp they made Omri, commander of the army, king. Omri and the army immediately left Gibbethon and attacked Tirzah. When Zimri saw that he was surrounded and as good as dead, he entered the palace citadel, set the place on fire, and died. It was a fit end for his sins, for living a flagrantly evil life before God, walking in the footsteps of Jeroboam, sinning and then dragging Israel into his sins.

20 As for the rest of Zimri’s life, along with his infamous conspiracy, it’s all written in The Chronicles of the Kings of Israel.

Omri of Israel

21-22 After that the people of Israel were split right down the middle: Half favored Tibni son of Ginath as king, and half wanted Omri. Eventually the Omri side proved stronger than the Tibni side. Tibni ended up dead and Omri king.

23-24 Omri took over as king of Israel in the thirty-first year of the reign of Asa king of Judah. He ruled for twelve years, the first six in Tirzah. He then bought the hill Samaria from Shemer for 150 pounds of silver. He developed the hill and named the city that he built Samaria, after its original owner Shemer.

25-26 But as far as God was concerned, Omri lived an evil life—set new records in evil. He walked in the footsteps of Jeroboam son of Nebat, who not only sinned but dragged Israel into his sins, making God angry—such an empty-headed, empty-hearted life!

27-28 The rest of Omri’s life, the mark he made on his times, is written in The Chronicles of the Kings of Israel. Omri died and was buried in Samaria. His son Ahab was the next king after him.

Ahab of Israel

29-33 Ahab son of Omri became king of Israel in the thirty-eighth year of Asa king of Judah. Ahab son of Omri was king over Israel for twenty-two years. He ruled from Samaria. Ahab son of Omri did even more open evil before God than anyone yet—a new champion in evil! It wasn’t enough for him to copy the sins of Jeroboam son of Nebat; no, he went all out, first by marrying Jezebel daughter of Ethbaal king of the Sidonians, and then by serving and worshiping the god Baal. He built a temple for Baal in Samaria, and then furnished it with an altar for Baal. Worse, he went on and built a shrine to the sacred whore Asherah. He made the God of Israel angrier than all the previous kings of Israel put together.

34 It was under Ahab’s rule that Hiel of Bethel refortified Jericho, but at a terrible cost: He ritually sacrificed his firstborn son Abiram at the laying of the foundation, and his youngest son Segub at the setting up of the gates. This is exactly what Joshua son of Nun said would happen.