Nouă Traducere În Limba Română

1 Petru 2

1Daţi deci la o parte orice răutate, orice înşelăciune, ipocrizie, gelozie şi orice fel de calomnii! Ca nişte copii nou-născuţi, să doriţi laptele duhovnicesc cel curat, pentru ca prin el să puteţi creşte spre mântuire, dacă aţi gustat într-adevăr că Domnul este bun.

Piatra cea vie şi o spiţă aleasă

Veniţi la El, Piatra vie respinsă de oameni, dar aleasă şi preţioasă înaintea lui Dumnezeu. Iar voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca o casă duhovnicească, pentru a fi o preoţie sfântă, ca să aduceţi jertfe duhovniceşti plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Cristos. Căci în Scriptură este spus:

„Iată, pun în Sion o Piatră,
    o Piatră din capul unghiului, aleasă şi preţioasă!
Oricine crede în El nu va fi făcut de ruşine.“[a]

Aşadar, pentru voi, cei ce credeţi, El este Cel Preţios, dar pentru cei ce nu cred,

„Piatra pe care au respins-o zidarii,
    a devenit Piatra din capul unghiului!“[b]

şi

„... o Piatră de poticnire
    şi o Stâncă de cădere.“[c]

Ei se poticnesc pentru că n-au ascultat Cuvântul spre care au fost şi ei destinaţi.

Însă voi sunteţi o spiţă aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor care este posesiunea lui Dumnezeu, ca să puteţi proclama faptele măreţe ale Celui Ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. 10 Cândva nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu. Cândva nu primiserăţi îndurare, dar acum aţi primit îndurare.

11 Preaiubiţilor, vă îndemn, ca pe nişte străini şi peregrini, să vă feriţi de poftele carnale, care se luptă împotriva sufletului! 12 Să aveţi o purtare bună printre neamuri, pentru ca, deşi vă vorbesc de rău ca pe nişte răufăcători, totuşi, văzând faptele voastre bune, să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.

Supunere faţă de autorităţile omeneşti

13 Fiţi supuşi oricărei autorităţi omeneşti, pentru Domnul, fie împăratului, ca înalt stăpânitor, 14 fie guvernatorilor, ca unii trimişi de el să-i pedepsească pe răufăcători şi să-i laude pe cei ce fac binele. 15 Căci este voia lui Dumnezeu ca, făcând lucruri bune, să reduceţi la tăcere ignoranţa oamenilor proşti. 16 Trăiţi ca nişte oameni liberi, dar fără a folosi libertatea drept acoperământ al răului, ci ca nişte robi ai lui Dumnezeu! 17 Daţi cinste tuturor oamenilor, iubiţi-i pe fraţi, temeţi-vă de Dumnezeu, onoraţi-l pe împărat!

18 Sclavilor, fiţi supuşi stăpânilor cu toată frica, nu numai celor buni şi blânzi, ci şi celor aspri, 19 pentru că este o virtute[d] dacă, datorită conştiinţei faţă de Dumnezeu, cineva îndură întristarea, suferind pe nedrept. 20 Căci ce onoare este să înduraţi dacă aţi păcătuit şi sunteţi loviţi? Dar dacă înduraţi atunci când aţi făcut binele şi astfel suferiţi, aceasta este o virtute înaintea lui Dumnezeu. 21 Şi la aceasta aţi fost chemaţi, deoarece şi Cristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un exemplu, astfel ca voi să călcaţi pe urmele Lui.

22 „El nu a săvârşit nici un păcat,
    şi în gura Lui nu s-a găsit nici o înşelăciune.“[e]

23 Când a fost insultat, n-a insultat înapoi, când a suferit, n-a ameninţat, ci S-a încredinţat Celui Ce judecă drept. 24 El a purtat păcatele noastre în trupul Lui, pe lemn[f], pentru ca, murind faţă de păcate, să trăim pentru dreptate; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. 25 Căci eraţi ca nişte oi rătăcite, dar acum v-aţi întors la Păstorul[g] şi Supraveghetorul[h] sufletelor voastre.

Notas al pie

  1. 1 Petru 2:6 Vezi Is. 28:16
  2. 1 Petru 2:7 Vezi Ps. 118:22
  3. 1 Petru 2:8 Vezi Is. 8:14
  4. 1 Petru 2:19 Lit.: har; şi în v. 20
  5. 1 Petru 2:22 Vezi Is. 53:9
  6. 1 Petru 2:24 Gr.: xulon, termen folosit pentru a descrie crucea, probabil pe baza lui Deut. 21:23; termenul are o varietate de sensuri: copac (Lc. 23:31; Apoc. 2:7), ciomag (Lc. 22:52), butuc (F.A. 16:24), lemn (1 Cor. 3:12)
  7. 1 Petru 2:25 Conceptul de păstor trebuie înţeles aici în contextul său vechi-testamental: Dumnezeu Însuşi este Păstorul lui Israel (Ps. 80:1; Is. 40:10-11; Eze 34:11-16); Dumnezeu a dat turma în grija conducătorilor, păstorii lui Israel, care însă nu au avut grijă de ea (Is. 56:9-12; Eze 34); Dumnezeu Îl va trimite pe adevăratul Păstor, pe Mesia, pentru a avea grijă de oi (Eze 34:23)
  8. 1 Petru 2:25 Gr.: Episcopos

O Livro

1 Pedro 2

1Portanto deixem toda a maldade e todo o engano. Ponham de parte a falta de sinceridade, o ciúme, o falar mal uns dos outros. 2/3 Se já experimentaram a bondade do Senhor, clamem pelo puro leite espiritual, como faz um bebé, para que por ele possam crescer na vossa salvação.

A pedra viva e um povo escolhido

Cheguem­se a Cristo, que é a rocha viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas de grande valor para Deus que a escolheu. Vocês também se tornaram pedras vivas, para Deus usar na edificação da sua casa espiritual. E são seus santos sacerdotes para através de Jesus Cristo lhe apresentar ofertas que lhe agradam. Como a Escritura o declara:

“Eis que ponho em Sião a principal pedra da construção,
pedra de muito valor, cuidadosamente escolhida.
Quem nela crer não será decepcionado.”

Sim, ele é, para vocês que crêem, algo de muito precioso; mas para os que o rejeitam, então:

“A mesma pedra que foi rejeitada pelos construtores
    se tornou a pedra principal do edifício”.

E as Escrituras dizem também noutra parte:

“Ele é a pedra em que alguns tropeçarão,
    e a rocha que os fará cair”.

Eles tropeçam porque não dão ouvidos à palavra de Deus, nem lhe obedecem, e assim terão o fim para que foram destinados.

Mas vocês são uma família escolhida por Deus, são sacerdotes ao serviço do Rei, são uma nação santa, são um povo que Deus adquiriu para que possam mostrar aos outros a grandeza de Deus que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 10 Antes, não eram considerados povo de Deus; agora sim. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus; agora as vossas vidas foram alcançadas por essa misericórdia.

11 Irmãos, aqui nesta Terra vocês vivem apenas de passagem, como estrangeiros; por isso vos peço que se mantenham afastados dos prazeres corruptos, pois combatem a vossa própria alma. 12 Tenham cuidado quanto à maneira como se comportam no meio dos descrentes; porque assim, mesmo que vos caluniem como malfeitores, acabarão por dar honra a Deus quando Cristo voltar, por causa das vossas boas obras.

O respeito pela autoridade

13/14 Por amor do Senhor, obedeçam às autoridades, seja o mais alto magistrado ou os que, por mando dele, governam e que estão encarregados de reprimir os que praticam o mal e louvar os que fazem o bem.

15 É a vontade de Deus que, praticando o bem, vocês tapem a boca aos homens ignorantes nas suas conversas loucas. 16 Vocês são pessoas livres, mas isso não representa liberdade para fazer o que é mal, antes sim para fazer a vontade de Deus. 17 Respeitem toda a gente. Amem os vossos irmãos na mesma fé. Temam a Deus. Honrem o chefe da vossa nação.

18 Vocês, trabalhadores, devem respeitar a autoridade dos superiores; não só dos bons e humanos, como dos de carácter duro. 19 Porque é coisa apreciável se sofrerem e suportarem contrariedades injustamente por terem agido conforme a vossa consciência para com Deus! 20 Mas nenhum mérito há em suportar o sofrimento e a oposição quando se praticou o mal; mas se fizerem o que é justo e sofrerem com isso, suportando as contrariedades, isso é agradável a Deus.

21 É para isto que vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando­vos o exemplo, para que sigam os seus passos. 22/23 Ele nunca cometeu pecado, e nunca enganou, nunca replicou aos que o insultavam, e sofrendo nunca ameaçou; tudo entregava àquele que julga com justiça. 24 Levou ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre a cruz, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fomos sarados. 25 Vocês eram como ovelhas desgarradas; mas voltaram agora para o pastor, o guarda das vossas almas.