Nouă Traducere În Limba Română

1 Ioan 1

Cuvântul vieţii

1Ceea ce era de la început, ceea ce am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noştri, ceea ce am privit şi ceea ce mâinile noastre au atins cu privire la Cuvântul vieţii căci viaţa a fost arătată, iar noi am văzut-o şi depunem mărturie şi vă vestim viaţa veşnică care era cu Tatăl şi care ne-a fost arătată – deci ceea ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Cristos. Scriem aceste lucruri pentru ca bucuria noastră[a] să fie deplină.

Umblând în lumină

Mesajul pe care l-am auzit de la El şi pe care vi-l vestim este că Dumnezeu e lumină şi în El nu este întuneric deloc. Dacă spunem că avem părtăşie cu El, dar umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul. Dacă însă umblăm în lumină, după cum El este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii, iar sângele lui Isus, Fiul Său, ne curăţeşte de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înşelăm singuri şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nedreptate. 10 Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.

Notas al pie

  1. 1 Ioan 1:4 Unele mss conţin: voastră

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Juan 1

Causaita cuj Shimica Jesucristollatajmi

1Cancunamanca, callarimantapacha Tiyajta, ñucanchij rinrinhuantaj uyashcata, ñucanchij ñahuihuantaj ricushcata, ima shina cajtapish alli rijsishpa, ñucanchij maquihuantaj japirishcatami huillanchij. Paica Causaita cuj Rimashca Shimimi. Causaita cuj shamushpa ricuchijpi ñucanchijtaj ricushpami, Paica huiñai causaita cuj cashcata huillacunchij. Paica Yayahuan tiyacushpa, ñucanchijpajman shamujpimi ricurcanchij. Ñucanchijca, Yaya Dioshuantaj, Paipaj Churi Jesucristohuantajmi shujlla canchij. Chaimanta cancunapish, ñucanchijhuan shujlla cachun nishpami, imata ricushcata, uyashcataca cancunaman huillacunchij. Cushicuna cashca shina cancuna cushicuchun nishpami, caicunataca quillcashpapish huillacunchij.

Luzpi purishunchij

Jesucristomi ñucanchijmanca: ‘Taita Diosca Achij Luzmari, Paipica ima amsa mana tiyanchu’ nishpa yachachirca. Chaitami cancunamanca huillacunchij. ‘Paihuan shujllami canchij’ nishpapish, amsallapitaj causashpaca llullanchijmi. Cashcatataj yachachishcataca mana ruracunchijchu. Ashtahuanpish Dios luzpi caj shinallataj, ñucanchijpish luzpi causashpaca, caishuj chaishuj apanacunchijmi. Chashnallataj Diospaj Churi Jesucristopaj yahuarmari ñucanchij tucui juchacunataca anchuchin.

‘Ima juchata mana charinchijchu’ nishpaca, ñucanchij quiquinllatajmi umarinchij. Cashcatataj huillashcataca, manaraj entendishcanchijchu. Ashtahuanpish ñucanchij juchacunata huillajpica, Diosca Pai nishcata pajtachij, cashcata ruraj cashcamantaca, juchacunataca perdonangami, tucui ima millaitapish anchuchingami. 10 ‘Mana ima juchayuj canchijchu’ nishpaca, Diostamari llullata ruranchij. Paipaj Shimi nishcatapish manaraj chasquishcanchijchu.