Nouă Traducere În Limba Română

1 Cronici 17

Dumnezeu încheie legământ cu David

1După ce David s-a stabilit în palatul lui, i-a zis profetului Natan:

– Priveşte! Eu locuiesc într-un palat din cedru, în timp ce Chivotul Legământului cu Domnul se află sub nişte pânze.

– Fă tot ceea ce ai pe inimă, căci Dumnezeu este cu tine! i-a răspuns Natan lui David.

În noaptea aceea însă Cuvântul lui Dumnezeu a venit la Natan şi i-a zis: „Du-te şi spune-i robului Meu David, astfel: «Aşa vorbeşte Domnul: ‘Nu tu Îmi vei zidi o Casă de locuit. Eu nu am locuit într-o Casă din ziua în care l-am ridicat pe Israel şi până astăzi, ci am călătorit din cort în cort şi dintr-o locuinţă într-alta. Pretutindeni pe unde am călătorit împreună cu întregul Israel, oare am cerut vreunuia dintre judecătorii[a] lui Israel, cărora le-am poruncit să păstorească poporul Meu, să-Mi zidească o Casă din cedru?’» Prin urmare, să-i spui robului Meu David, astfel: «Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: ‘Eu te-am luat de la stână, de la păstoritul oilor, ca să fii conducătorul poporului Meu, Israel. Am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit dinaintea ta pe toţi duşmanii tăi şi ţi-am făcut un nume ca numele celor mari de pe pământ. Am păstrat un loc pentru poporul Meu Israel şi l-am sădit acolo ca să locuiască singur, fără să mai fie tulburat şi fără ca cei nedrepţi să-l mai poată istovi, aşa cum făcuseră mai înainte, 10 încă din zilele în care rânduisem judecători peste poporul Meu, Israel. Şi ţie ţi-i voi supune pe toţi duşmanii tăi. Acum îţi vestesc că Domnul îţi va zidi o Casă. 11 Când ţi se vor împlini zilele şi vei merge la un loc cu strămoşii tăi, îl voi ridica pe urmaşul[b] tău, care va fi dintre fiii tăi, şi-i voi întări domnia. 12 El Îmi va zidi o Casă, şi Eu îi voi întări tronul pe vecie. 13 Eu voi fi Tatăl lui, iar el va fi fiul Meu. Şi nu voi îndepărta îndurarea Mea de la el, aşa cum am îndepărtat-o de la cel ce a fost înaintea ta. 14 Îl voi aşeza în casa Mea şi în regatul Meu pe vecie, iar tronul lui va fi întărit pe vecie.’»“

15 Natan l-a înştiinţat pe David întocmai despre toate aceste cuvinte, despre toată această vedenie.

16 Regele David a venit şi s-a aşezat înaintea Domnului, spunând:

„Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, şi cine este casa mea, de m-ai adus până aici? 17 Şi ca şi cum ar fi prea puţin pentru Tine, Dumnezeule, ai vorbit pe deasupra şi despre viitorul casei robului Tău, privindu-mă ca pe un om de rang înalt, Doamne Dumnezeule! 18 Ce ar putea să-Ţi mai răspundă David la toată cinstea arătată robului Tău? Tu îl cunoşti pe robul Tău! 19 Doamne, de dragul robului Tău şi datorită inimii Tale[c], ai făcut Tu toate aceste lucrări măreţe şi ai descoperit toate aceste lucruri mari.

20 Doamne, după câte am auzit cu urechile noastre, nu este nimeni ca Tine şi nu există alt Dumnezeu în afară de Tine. 21 Şi cine este ca poporul Tău, ca Israel, singurul neam de pe pământ pe care a venit Dumnezeu să îl răscumpere pentru Sine, ca să fie poporul cu care să-Şi facă un nume? Tu ai făcut lucrări măreţe şi înfricoşătoare, izgonind neamuri dinaintea poporului Tău, pe care Ţi l-ai răscumpărat din Egipt. 22 Ai hotărât ca poporul Tău, Israel, să fie poporul Tău pe vecie, iar Tu, Doamne, să le fii Dumnezeu.

23 Şi acum, Doamne, fie ca promisiunea pe care ai făcut-o cu privire la robul Tău şi la Casa lui să rămână pe vecie şi fă precum ai zis. 24 Fie întărit şi preamărit Numele Tău! În veci să se spună că Domnul Oştirilor, Dumnezeul lui Israel, este Dumnezeu pentru Israel, iar casa robului Tău David să dăinuiască înaintea Ta. 25 Tu, Dumnezeul meu, ai descoperit robului Tău că îi vei zidi o Casă. De aceea a avut îndrăzneală robul Tău să Ţi se roage. 26 Aşadar, Doamne, Tu, Cel Care eşti Dumnezeu, ai promis robului Tău aceste lucruri bune. 27 Binevoieşte deci să binecuvântezi casa robului Tău, ca să dăinuiască veşnic înaintea Ta. Căci ceea ce Tu, Doamne, ai binecuvântat va rămâne binecuvântat pe vecie.“

Notas al pie

  1. 1 Cronici 17:6 Cu sensul de conducători, cârmuitori; şi în v. 10
  2. 1 Cronici 17:11 Lit.: sămânţa; termenul ebraic pentru sămânţă este un singular care se poate referi atât la un singur urmaş, cât şi la toţi urmaşii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenţionată. În traducerea de faţă a fost redat fie literal, fie cu urmaş sau urmaşi, în funcţie de contextul literal şi de cel teologic
  3. 1 Cronici 17:19 Sau: După cuvântul Tău şi după inima Ta; sau: După promisiunea şi după voia (planul, hotărârea) Ta

New International Reader's Version

1 Chronicles 17

God Makes a Promise to David

1David moved into his palace. Then he spoke to Nathan the prophet. He said, “Here I am, living in a house that has beautiful cedar walls. But the ark of the covenant of the Lord is under a tent.”

Nathan replied to David, “Do what you want to. God is with you.”

But that night a message came to Nathan from God. He said,

“Go and speak to my servant David. Tell him, ‘The Lord says, “You are not the one who will build me a house to live in. I have not lived in a house from the day I brought Israel up out of Egypt until now. I have moved my tent from one place to another. I have moved my home from one place to another. I have moved from place to place with all the Israelites. I commanded their leaders to be shepherds over my people. I never asked any of those leaders, ‘Why haven’t you built me a house that has beautiful cedar walls?’ ” ’

“So tell my servant David, ‘The Lord who rules over all says, “I took you away from the grasslands. That is where you were taking care of your father’s sheep and goats. I appointed you ruler over my people Israel. I have been with you everywhere you have gone. I destroyed all your enemies when you were attacking them. Now I will make you famous. Your name will be just as respected as the names of the most important people on earth. I will provide a place where my people Israel can live. I will plant them in the land. Then they will have a home of their own. They will not be bothered anymore. Sinful people will no longer crush them, as they did at first. 10 That is what your enemies have done ever since I appointed leaders over my people Israel. But I will bring all your enemies under your control.

“ ‘ “I tell you that I, the Lord, will build a royal house for your family. 11 Some day your life will come to an end. You will join the members of your family who have already died. Then I will give you one of your own sons to become the next king after you. I will make his kingdom secure. 12 He is the one who will build me a house. I will set up his throne. It will last forever. 13 I will be his father. And he will be my son. I took my love away from the man who ruled before you. But I will never take my love away from your son. 14 I will place him over my house and my kingdom forever. His throne will last forever.” ’ ”

15 Nathan reported to David all the words that the Lord had spoken to him.

David’s Prayer

16 Then King David went into the holy tent. He sat down in front of the Lord. He said,

Lord God, who am I? My family isn’t important. So why have you brought me this far? 17 I would have thought that you had already done more than enough for me. But now, my God, you have spoken about my royal house. You have said what will happen to it in days to come. Lord God, you have treated me as if I were the most honored man of all.

18 “What more can I say to you for honoring me? You know all about me. 19 Lord, you have done a wonderful thing. You have given me many great promises. All of them are for my good. They are exactly what you wanted to give me.

20 Lord, there isn’t anyone like you. There isn’t any God but you. We have heard about it with our own ears. 21 Who is like your people Israel? God, we are the one nation on earth you have saved. You have set us free for yourself. Your name has become famous. You have done great and wonderful things. You have driven out nations to make room for your people. You saved us when you set us free from Egypt. 22 You made Israel your very own people forever. Lord, you have become our God.

23 “And now, Lord, let the promise you have made to me and my royal house stand forever. Do exactly as you promised. 24 When your promise comes true, your name will be honored forever. People will say, ‘The Lord rules over all. He is the God over Israel. He is Israel’s God!’ My royal house will be made secure in your sight.

25 “My God, you have shown me that you will build me a royal house. So I can pray to you boldly. 26 You, Lord, are God! You have promised many good things to me. 27 You have been pleased to bless my royal house. Now it will continue forever in your sight. Lord, you have blessed it. And it will be blessed forever.”