Nouă Traducere În Limba Română

1 Cronici 11

Ridicarea lui David ca rege peste Israelul unit

1Tot Israelul s-a strâns la David, în Hebron, şi i-a zis: „Suntem os din oasele tale şi carne din carnea ta! Odinioară, chiar şi atunci când Saul era rege, tu îl conduceai pe Israel în războaie. Domnul, Dumnezeul tău, ţi-a promis de altfel: «Tu vei păstori poporul Meu Israel şi vei fi conducător peste poporul Meu Israel!»“ Toţi cei din sfatul bătrânilor lui Israel[a] veniseră la rege, în Hebron, astfel că David a încheiat legământ cu ei înaintea Domnului, la Hebron. Apoi ei l-au uns pe David ca rege peste Israel, după Cuvântul Domnului profeţit de Samuel.

David şi întreg Israelul au înaintat spre Ierusalim (adică Iebus) împotriva iebusiţilor care locuiau acolo. Locuitorii din Iebus i-au zis lui David: „Nu vei intra aici!“ David a capturat însă fortăreaţa Sionului, care a devenit Cetatea lui David. David zisese: „Oricine îi va învinge primul pe iebusiţi va deveni căpetenie şi conducător.“ Ioab, fiul Ţeruiei, a înaintat primul şi astfel el a devenit căpetenie. David s-a stabilit în fortăreaţă şi de aceea a fost numită „Cetatea lui David“. El a rezidit cetatea de jur împrejur, dinspre Milo[b] de jur împrejur, iar Ioab a restaurat restul cetăţii. David a devenit tot mai puternic pentru că Domnul Oştirilor[c] era cu el.

Războinicii din garda regelui David

10 Iată căpeteniile vitejilor lui David care, devotate domniei sale, împreună cu tot Israelul, l-au făcut rege, după Cuvântul Domnului cu privire la Israel; 11 acesta este numărul vitejilor lui David:

Iaşobeam[d], fiul lui Hacmoni, era căpetenia celor trei[e]. El şi-a ridicat suliţa împotriva a trei sute de duşmani pe care i-a ucis într-o singură împrejurare.

12 Următorul era Elazar, fiul ahohitului Dodo. Şi el a fost unul dintre cei trei viteji care 13 se aflau împreună cu David la Pas-Damim, când filistenii se adunaseră acolo pentru război (pe ogor erau holde de orz). Când poporul a fugit dinaintea filistenilor, 14 ei s-au aşezat în mijlocul ogorului, l-au apărat şi i-au ucis pe filisteni. Domnul i-a izbăvit dându-le o mare biruinţă.

15 Altădată, cei trei, dintre cele treizeci de căpetenii, au venit la stânca unde se afla David, la peştera Adulam, în timp ce oştirea filistenilor îşi aşezase tabăra în valea Refaim. 16 David se afla atunci în fortăreaţă[f], iar garnizoana filistenilor se afla la Betleem. 17 Lui David i s-a făcut sete şi a întrebat: „Cine îmi va aduce apă din fântâna de lângă poarta Betleemului?“ 18 Cei trei viteji au răzbit prin tabăra filistenilor, au scos apă din fântâna de lângă poarta Betleemului şi au adus-o cu bine la David. David însă nu a vrut s-o bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului, 19 spunând: „Să mă ferească Dumnezeu să fac aşa ceva! Să beau eu sângele bărbaţilor acestora care şi-au pus viaţa în primejdie? Căci ei şi-au pus viaţa în primejdie aducând apa.“ Şi n-a băut din acea apă. Astfel de isprăvi făceau cei trei viteji.

20 Abişai, fratele lui Ioab, era căpetenia celor trei. El şi-a ridicat suliţa împotriva a trei sute de duşmani şi i-a omorât. Şi astfel el şi-a câştigat un renume alături de cei trei. 21 Era mai respectat decât cei trei, ajungând chiar căpetenia lor, dar nu s-a ridicat la valoarea celor trei.

22 Benaia, fiul lui Iehoiada, era un viteaz din Kabţeel, care a făcut mari isprăvi. El i-a ucis pe doi dintre cei mai viteji moabiţi[g], iar într-o zi în care ninsese, a coborât într-o fântână[h] unde a omorât un leu[i]. 23 A mai omorât, de asemenea, şi un egiptean, un bărbat a cărui înălţime era de cinci coţi[j]. Egipteanul era înarmat cu o suliţă cât sulul unui ţesător; Benaia s-a dus înspre el doar cu un toiag. El a smuls suliţa din mâna egipteanului şi l-a ucis cu propria lui suliţă. 24 Astfel de isprăvi făcea Benaia, fiul lui Iehoiada, devenind la fel de vestit ca cei trei viteji. 25 Era mai respectat decât ceilalţi treizeci, însă nu s-a ridicat la înălţimea celor trei. David l-a numit conducătorul gărzii sale personale.

26 Războinici viteji au mai fost şi:

Asael, fratele lui Ioab;

Elhanan, fiul lui Dodo din Betleem;

27 haroritul Şamot;

pelonitul Heleţ;

28 Ira, fiul tekoanitului Icheş;

Abiezer din Anatot;

29 huşatitul Sibecai;

ahohitul Ilai;

30 netofatitul Maharai;

Heled, fiul netofatitului Baana;

31 Itai, fiul lui Ribai, din Ghiva beniamiţilor;

piratonitul Benaia;

32 Hurai din văile Gaaş;

arbatitul Abiel;

33 Azmavet din Baharum;

şaalbonitul Eliahba;

34 fiii ghizonitului Haşem;

Ionatan, fiul hararitului Şaghe;

35 Ahiam, fiul hararitului Sacar;

Elifal, fiul lui Ur;

36 mecheratitul Hefer;

pelonitul Ahia;

37 carmelitul Heţro;

Naarai, fiul lui Ezbai;

38 Ioel, fratele lui Natan; Mibhar, fiul lui Hagri;

39 amonitul Ţelek;

beerotitul Naharai, cel ce-i ducea armele lui Ioab, fiul Ţeruiei;

40 itritul Ira;

itritul Gareb;

41 hititul Urie;

Zabad, fiul lui Ahlai;

42 rubenitul Adina, fiul lui Şiza, căpetenia rubeniţilor, care avea treizeci de oameni cu el;

43 Hanan, fiul lui Maaca;

mitnitul Ioşafat;

44 Uzia din Aştarot;

Şama şi Ieiel, fiii lui Hotam din Aroer;

45 Iediael, fiul lui Şimri,

şi tiţitul Ioha, fratele lui;

46 mahavitul Eliel;

Ieribai şi Ioşavia, fiii lui Elnaam;

moabitul Itma;

47 Eliel, Obed şi Iaasiel din Meţobai[k].

Notas al pie

 1. 1 Cronici 11:3 Lit.: bătrânii lui Israel, şefi de familii şi de clanuri, recunoscuţi ca autoritate la toate popoarele orientale; rol de judecători în cadrul comunităţii locale (Deut. 19:12; 21:1-9; 18-21; 22:13-21; 25:5-10) sau lideri militari (Ios. 8:10). Ca instituţie, Sfatul Bătrânilor lui Israel (lit. bătrânii lui Israel) este atestat în special în perioada monarhiei, cu rol de consiliu (2 Sam. 3:17; 5:3; 17:4; 1 Regi 20:7)
 2. 1 Cronici 11:8 Milo înseamnă plin şi se referă, probabil, la un sistem de terase artificiale umplute cu stânci şi susţinute de ziduri
 3. 1 Cronici 11:9 Ebr.: YHWH Ţevaot; termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte
 4. 1 Cronici 11:11 Posibil o variantă a lui Iaşob-Baal
 5. 1 Cronici 11:11 Câteva mss LXX (vezi şi 2 Sam. 23:8); TM: Celor Treizeci; sau: comandantul ofiţerilor
 6. 1 Cronici 11:16 Cel mai probabil o zonă geografică inaccesibilă
 7. 1 Cronici 11:22 Lit.: a ucis doi ai lui Ariel din Moab; posibil: a ucis doi din fiii lui Ariel din Moab
 8. 1 Cronici 11:22 Sau: rezervor, în care se aduna apa în sezonul ploios
 9. 1 Cronici 11:22 Lit.: leul
 10. 1 Cronici 11:23 Aproximativ 2,5 m
 11. 1 Cronici 11:47 Sau: din Ţoba

Ang Pulong Sang Dios

1 Cronica 11

Nangin Hari si David sa Israel

1Nagkadto ang tanan nga Israelinhon kay David sa Hebron kag nagsiling, “Mga kadugo mo kami. Halin sang una, bisan sang si Saul pa ang amon hari, ikaw ang nagapangulo sa mga Israelinhon sa pagpakig-away. Kag nagsiling sa imo ang Ginoo nga imo Dios, ‘Atipanon mo ang akon katawhan nga mga Israelinhon pareho sa isa ka manug-atipan sang mga karnero. Ikaw ang mangin pangulo nila.’ ” Gani didto sa Hebron, naghimo si David sang kasugtanan sa mga manugdumala sang Israel sa presensya sang Ginoo, kag ginhaplasan nila sang lana ang ulo ni David sa pagpakita nga siya na ang hari sang Israel, suno sa ginpromisa sang Ginoo paagi kay Samuel.

Isa ka tion, naglakat si David kag ang mga Israelinhon sa pagsalakay sa Jerusalem (nga amo ang Jebus sang una). Ang mga Jebusnon nga nagaestar didto nagsiling kay David, “Indi gid kamo makasulod diri sa Jerusalem.” Pero naagaw gid man nila ni David ang mabakod nga kuta sang Zion, nga gintawag sang ulihi nga Banwa ni David.

Nagsiling si David, “Ang bisan sin-o nga mag-una sa pagsalakay sa mga Jebusnon mangin kumander sang mga soldado.” Si Joab nga anak ni Zeruya amo ang nag-una sa pagsalakay. Gani nangin kumander siya.

Sa tapos maagaw ni David ang mabakod nga kuta, didto siya nag-estar, kag gintawag niya ato nga Banwa ni David. Ginpadugangan niya ini sang pader sa palibot halin sa manubo nga parte sang banwa.[a] Si Joab ang nagdumala sa pagkay-o sang iban nga parte sang banwa. Naggamhanan nga naggamhanan si David, tungod kay ginabuligan siya sang Ginoo nga Makagagahom.

Ang Maisog nga mga Tinawo ni David

10 Amo ini ang mga lider sang maisog nga mga tinawo ni David. Sila kag ang tanan nga Israelinhon nagsuporta gid sa paghari ni David, suno sa ginpromisa sang Ginoo parte sa Israel. 11 Si Jashobeam nga Hacmonhon amo ang nagapanguna sa tatlo[b] ka maisog nga mga tinawo ni David. Sa isa lang ka inaway, nakapatay siya sang 300 ka tawo paagi sa iya bangkaw.

12 Ang sunod sa iya amo si Eleazar nga anak ni Dodai[c] nga kaliwat ni Ahoa, nga isa man sa tatlo ka maisog nga mga tinawo ni David. 13 Isa siya sa mga nag-upod kay David sang nagpakig-away sila sa mga Filistinhon sa Pas Damim. Didto sila nag-away sa talamnan sang barley. Nagpalagyo ang mga Israelinhon, 14 pero si Eleazar kag si David nagpabilin didto sa tunga sang talamnan, kag ginpamatay nila ang mga Filistinhon. Ginpadaog gid sila sang Ginoo.

15 Isa ka adlaw, nagkadto kay David ang tatlo niya ka tinawo didto sa kuweba sang Adulam. Ini sila nga tatlo miyembro sang 30 ka maisog nga mga tinawo ni David. Nagakampo sadto ang mga Filistinhon sa Kapatagan sang Refaim 16 kag naagaw nila ang Betlehem. Samtang didto si David sa isa ka mabakod nga palanaguan, 17 gin-uhaw siya. Nagsiling siya, “Maayo kuntani nga may magkuha para sa akon sang tubig nga mainom didto sa bubon malapit sa puwertahan sang Betlehem.” 18 Gani nagsulod sing tago atong tatlo ka maisog nga mga tawo sa kampo sang mga Filistinhon kag nagkuha sila sang tubig sa bubon malapit sa puwertahan sang Betlehem kag gindala kay David. Pero indi mag-inom si David; sa baylo gin-ula niya ini bilang halad sa Ginoo. 19 Nagsiling siya, “O Dios ko, indi ko gid ini mainom tungod kay pareho ini kamahal sa dugo sang mga tawo nga nagtaya sang ila kabuhi sa pagkuha sini.” Gani indi gid mag-inom si David.

Amo ato ang mga ginhimo sang tatlo ka maisog nga mga tinawo ni David.

20 Si Abishai nga utod ni Joab amo ang pangulo sang 30[d] ka maisog nga mga tinawo ni David. Nakapatay siya sang 300 ka Filistinhon paagi sa iya bangkaw. Gani nangin bantog siya pareho sadtong tatlo ka maisog nga mga tawo, 21 pero indi siya bahin nila. Kag tungod nga siya ang pinakabantog sa iya kaupod nga 30,[e] siya ang nangin kumander nila.

22 May isa pa ka maisog nga tawo nga ang iya ngalan si Benaya. Taga-Kabzeel siya, kag ang iya amay amo si Jehoyada. Naghimo siya sang pinasahi nga mga buhat, lakip na ang pagpatay sa duha ka pinakamaayo nga soldado sang Moab. Sa isa man ka tion, ginlagas niya ang isa ka leon. Bisan nagasnow kag madanlog, nagpanaog siya sa buho kag ginpatay niya ang leon. 23 Sa isa pa gid ka tion, ginpatay niya ang isa ka Egiptohanon nga may kataason nga pito kag tunga ka tapak. Ang armas sang Egiptohanon bangkaw nga mabug-at kag madamol,[f] pero ang iya armas inuglampos lang. Gin-agaw niya ang bangkaw sa Egiptohanon kag amo ini ang ginpatay sa iya. 24 Amo ato ang mga ginhimo ni Benaya nga anak ni Jehoyada. Nangin bantog man siya pareho sa tatlo ka maisog nga mga tawo, 25 pero indi siya bahin nila. Kag tungod nga mas bantog siya sang sa iya kaupod nga 30, ginhimo siya ni David nga pangulo sang iya mga badigard.

26 Amo ini ang mga maayo nga mga soldado:

si Asahel nga utod ni Joab,

si Elhanan nga anak ni Dodo nga taga-Betlehem,

27 si Shamot nga taga-Haror,[g]

si Helez nga taga-Pelon,

28 si Ira nga anak ni Ikesh nga taga-Tekoa,

si Abiezer nga taga-Anatot,

29 si Sibecai nga taga-Husha,

si Ilai[h] nga taga-Ahoa,

30 si Maharai nga taga-Netofa,

si Heled[i] nga anak ni Baanah nga taga-Netofa,

31 si Itai nga anak ni Ribai nga taga-Gibea, nga sakop sang Benjamin,

si Benaya nga taga-Piraton,

32 si Hurai[j] nga nagaestar malapit sa mga ililigan sang tubig sang Gaash, si Abiel[k] nga taga-Araba,

33 si Azmavet nga taga-Baharum,[l]

si Eliaba nga taga-Shaalbon,

34 ang mga anak ni Hashem[m] nga taga-Gizon,

si Jonatan nga anak ni Shagee[n] nga taga-Harar,

35 si Ahiam nga anak ni Sacar[o] nga taga-Harar,

si Elifal nga anak ni Ur,

36 si Hefer nga taga-Mekerat,

si Ahia nga taga-Pelon,

37 si Hezro nga taga-Carmel,

si Naarai[p] nga anak ni Ezbai,

38 si Joel nga utod ni Natan,

si Mibhar nga anak ni Hagri,

39 si Zelek nga taga-Ammon,

si Naharai nga taga-Berot, nga manugdala sang armas ni Joab nga anak ni Zeruya,

40 si Ira kag si Gareb nga mga taga-Jatir,[q]

41 si Uria nga Hithanon,

si Zabad nga anak ni Alai,

42 si Adina nga anak ni Shiza nga isa ka pangulo sa tribo ni Reuben kag may 30 siya ka tinawo,

43 si Hanan nga anak ni Maaca,

si Joshafat nga taga-Mitna,

44 si Uzia nga taga-Ashterat,

si Shama kag Jiel nga mga anak ni Hotam nga taga-Aroer,

45 si Jediel nga anak ni Shimri,

si Joha nga iya utod nga taga-Tiz,

46 si Eliel nga taga-Mahav,

si Jeribai kag Joshavia nga mga anak ni Elnaam,

si Itma nga taga-Moab,

47 si Eliel, Obed, kag Jaasiel nga taga-Mezoba.

Notas al pie

 1. 11:8 manubo nga parte sang banwa: sa Hebreo, Millo. Indi klaro ang buot silingon sini.
 2. 11:11 tatlo: Amo ini sa iban nga mga kopya sang Septuagint. (Tan-awa man sa 2 Sam. 23:8.) Sa Hebreo, 30.
 3. 11:12 Dodai: ukon, Dodo.
 4. 11:20 30: Amo ini sa Syriac kag sa iban nga mga kopya sang Hebreo. Sa kalabanan nga mga kopya sang Hebreo, tatlo.
 5. 11:21 30: sa Hebreo, tatlo. Pero tan-awa sa bersikulo 25.
 6. 11:23 mabug-at kag madamol: sa literal, pareho sa likisan sang manughabol (sa English, weaverʼs rod).
 7. 11:27 Shamot nga taga-Haror: ukon, Shama nga taga-Harod.
 8. 11:29 Ilai: ukon, Zalmon.
 9. 11:30 Heled: ukon, Heleb.
 10. 11:32 Hurai: ukon, Hudai.
 11. 11:32 Abiel: ukon, Abi Albon.
 12. 11:33 Baharum: ukon, Bahurim.
 13. 11:34 Hashem: ukon, Jashen.
 14. 11:34 Shagee: ukon, Sama.
 15. 11:35 Sacar: ukon, Sharar.
 16. 11:37 Naarai: ukon, Paarai.
 17. 11:40 taga-Jatir: ukon, kaliwat ni Itra.