Nouă Traducere În Limba Română

1 Cronici 1

Părinţii omenirii

1Adam, Set, Enoş,

Chenan, Mahalalel, Iared,

Enoh, Metuşelah, Lameh,

Noe[a], Sem, Ham şi Iafet.

Urmaşii lui Iafet

Fiii[b] lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşek şi Tiras.

Fiii lui Gomer au fost: Aşchenaz, Rifat[c] şi Togarma.

Fiii lui Iavan au fost: Elişa, Tarşiş, Chitim şi Rodanim.

O selecţie a urmaşilor lui Ham

Fiii lui Ham au fost: Cuş, Miţrayim[d], Put şi Canaan.

Fiii lui Cuş au fost: Seba, Havila, Sabta, Rama şi Sabteca.

Fiii lui Rama au fost: Şeba şi Dedan.

10 Lui Cuş i s-a născut Nimrod. Acesta a ajuns un om puternic pe pământ.

11 Din Miţrayim provin ludiţii, anamiţii, lehabiţii, naftuhiţii, 12 patrusiţii, casluhiţii şi caftoriţii; din casluhiţi provin filistenii.

13 Lui Canaan i s-a născut Sidon, întâiul său născut, şi Het;

14 din el provin şi iebusiţii, amoriţii, ghirgasiţii, 15 hiviţii, archiţii, siniţii, 16 arvadiţii, ţemariţii şi hamatiţii.

Urmaşii lui Sem

17 Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpahşad, Lud,

iar urmaşii lui Aram[e]: Uţ, Hul, Gheter şi Meşek.

18 Lui Arpahşad i s-a născut Şelah,

iar lui Şelah i s-a născut Eber.

19 Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg[f], pentru că în timpul vieţii lui a fost împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioktan.

20 Lui Ioktan i s-au născut Almodad, Şelef, Haţar-Mavet, Iarah, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Eval[g], Abimael, Şeba, 23 Ofir, Havila şi Iobab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioktan.

Genealogia lui Avraam

24 Sem, Arpahşad[h], Şelah,

25 Eber, Peleg, Reu,

26 Serug, Nahor, Terah şi

27 Avram sau Avraam[i].

Urmaşii lui Avraam

28 Fiii lui Avraam au fost Isaac şi Ismael.

29 Iată care sunt genealogiile lor:

Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael,

Chedar, Adbeel, Mibsam,

30 Mişma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

31 Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia au fost fiii lui Ismael.

32 Fiii pe care i-a născut Chetura, ţiitoarea lui Avraam, au fost: Zimran, Iokşan, Medan, Midian, Işbak şi Şuah.

Lui Iokşan i s-au născut Şeba şi Dedan.

33 Fiii lui Midian au fost: Efa, Efer, Hanoh, Abida şi Eldaa.

Toţi aceştia au fost urmaşii Cheturei.

34 Lui Avraam i s-a născut Isaac.

Fiii lui Isaac au fost Esau şi Israel.

Urmaşii lui Esau

35 Fiii lui Esau au fost: Elifaz, Reuel, Ieuş, Ialam şi Korah.

36 Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Ţefo[j], Gatam, Chenaz;

din Timna s-a născut Amalek[k].

37 Fiii lui Reuel au fost: Nahat, Zerah, Şama şi Miza.

Urmaşii lui Seir

38 Fiii lui Seir au fost: Lotan, Şobal, Ţivon, Ana, Dişon, Eţer şi Dişan.

39 Fiii lui Lotan au fost Hori şi Homam[l]. Sora lui Lotan a fost Timna.

40 Fiii lui Şobal au fost: Alvan[m], Manahat, Ebal, Şefo şi Onam.

Fiii lui Ţivon au fost: Aia şi Ana.

41 Fiul lui Ana a fost Dişon.

Fiii lui Dişon au fost: Hemdan[n], Eşban, Itran şi Cheran.

42 Fiii lui Eţer au fost: Bilhan, Zaavan şi Iaakan[o].

Fiii lui Dişan[p] au fost Uţ şi Aran.

Dinastia edomită

43 Regii care au domnit în Edom, înainte ca vreun rege să domnească peste Israel[q], au fost:

Bela, fiul lui Beor; numele cetăţii sale era Dinhaba.

44 Când Bela a murit, Iobab, fiul lui Zerah, din Boţra, a domnit în locul

lui.

45 Când Iobab a murit, Huşam, din ţara temaniţilor, a domnit în locul lui.

46 Când Huşam a murit, Hadad, fiul lui Bedad, cel care i-a învins pe

midianiţi la Moab, a domnit în locul lui; numele cetăţii sale era Avit.

47 Când Hadad a murit, Samla, din Masreka, a domnit în locul lui.

48 Când Samla a murit, Saul din Rehobotul de lângă râu[r] a domnit în locul lui.

49 Când Saul a murit, Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a domnit în locul lui.

50 Când Baal-Hanan a murit, Hadad a domnit în locul lui; numele

cetăţii sale era Pau[s]. Numele soţiei sale era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Me-Zahab.

51 Hadad însă a murit şi el.

Căpeteniile Edomului au fost:

căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet,

52 căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,

53 căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,

54 căpetenia Magdiel şi căpetenia Iram. Acestea au fost căpeteniile Edomului.

Notas al pie

 1. 1 Cronici 1:4 TM; LXX adaugă: Fii lui Noe:
 2. 1 Cronici 1:5 Termenul fiii poate însemna şi urmaşii; şi în vs. 6-10, 17, 20
 3. 1 Cronici 1:6 Multe mss TM, LXX, VUL (vezi şi Gen. 10:3); cele mai multe mss TM: Difat
 4. 1 Cronici 1:8 Egipt; şi în v. 11
 5. 1 Cronici 1:17 Un mss TM, câteva mss LXX (vezi şi Gen. 10:23); cele mai multe mss TM nu conţin urmaşii lui Aram
 6. 1 Cronici 1:19 Peleg înseamnă împărţire
 7. 1 Cronici 1:22 Cele mai multe mss TM; câteva mss TM, Siriacă (vezi şi Gen. 10:28): Obal
 8. 1 Cronici 1:24 TM; câteva mss LXX: Arpahşad, Cainan, Şelah (vezi notele de la Gen. 10:24; 11:12-13)
 9. 1 Cronici 1:27 Vezi Gen. 17:4-6
 10. 1 Cronici 1:36 Multe mss TM, câteva mss LXX (vezi şi Gen. 36:11); cele mai multe mss TM: Ţefi
 11. 1 Cronici 1:36 Câteva mss LXX (vezi şi Gen. 36:12); TM: Gatam, Chenaz, Timna şi Amalek
 12. 1 Cronici 1:39 TM; Gen. 36:22 conţine Hemam
 13. 1 Cronici 1:40 Multe mss TM, câteva mss LXX (vezi şi Gen. 36:23), cele mai multe mss TM: Alian
 14. 1 Cronici 1:41 Multe mss LXX, câteva mss LXX (vezi şi Gen. 36:26); cele mai multe mss TM: Hamran
 15. 1 Cronici 1:42 Cele mai multe mss TM; multe mss ale TM şi ale LXX (vezi şi Gen. 36:27): Akan
 16. 1 Cronici 1:42 TM: Dişon, o variantă a lui Dişan
 17. 1 Cronici 1:43 Sau: înainte ca vreun rege israelit să domnească peste ei
 18. 1 Cronici 1:48 Probabil fluviul Eufrat
 19. 1 Cronici 1:50 Unele mss TM; unele mss LXX, Siriacă, VUL (vezi şi Gen. 36:39); cele mai multe mss TM: Pai

New Russian Translation

1 Chronicles 1

От Адама до Ноя

(Быт. 5:1-32)

1Адам, Сиф, Енос, 2Каинан, Малелеил, Иаред, 3Енох, Мафусал, Ламех.

4Ной и его сыновья

Сим, Хам, Иафет.

Потомки Иафета

(Быт. 10:2-4)

5Сыновья[a] Иафета:

Гомер, Магог, Мадай, Иаван[b], Тувал, Мешех и Тирас.

6Сыновья Гомера:

Ашкеназ, Рифат[c] и Тогарма.

7Сыновья Иавана:

Элиша, Таршиш, Киттим и Роданим[d].

Потомки Хама

(Быт. 10:6-20)

8Сыновья Хама:

Куш, Мицраим[e], Пут и Ханаан.

9Сыновья Куша:

Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха.

Сыновья Раамы:

Шева и Дедан.

10Куш был отцом[f] и Нимрода, который стал первым на земле могучим воином.

11Мицраим был отцом лудеев, анамеев, легавеев, нафтухеев, 12патрусеев, каслухеев (от которых произошли филистимляне) и кафтореев[g].

13Ханаан был отцом

Сидона, первенца его, Хетта, 14а также иевусеев, аморреев, гергесеев, 15хиввеев, аркеев, синеев, 16арвадеев, цемареев и хаматеев.

Потомки Сима

(Быт. 10:21-29; 11:10-26)

17Сыновья Сима:

Елам, Ашшур, Арпахшад, Луд и Арам.

Сыновья Арама[h]:

Уц, Хул, Гетер и Мешех.

18У Арпахшада родился Шелах,

а у Шелаха родился Евер[i].

19У Евера родилось двое сыновей:

одного звали Пелег[j] (потому что в его дни земля была разделена), а его брата – Иоктан.

20Иоктан был отцом

Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Иераха, 21Гадорама, Узала, Диклы, 22Евала, Авимаила, Шевы, 23Офира, Хавилы и Иовава. Все они были сыновьями Иоктана.

24Сим, Арпахшад, Шелах;

25Евер, Пелег, Реу;

26Серуг, Нахор, Терах;

27Аврам (позже он был назван Авраамом).

Сыновья Авраама

28Сыновья Авраама:

Исаак и Измаил.

Потомки Авраама от Агари

(Быт. 25:12-16)

29Вот их родословия:

Невайот – первенец Измаила, Кедар, Адбеел, Мивсам, 30Мишма, Дума, Масса, Хадад, Тема, 31Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаила.

Потомки Авраама от Хеттуры

(Быт. 25:1-4)

32Сыновья, которых родила Хеттура, наложница Авраама:

Зимран, Иокшан, Медан, Мадиан, Ишбак и Шуах.

Сыновья Иокшана:

Шева и Дедан.

33Сыновья Мадиана:

Ефа, Ефер, Енох, Авида и Элдага – все они потомки Хеттуры.

Потомки Авраама от Сарры

34Авраам был отцом Исаака.

Сыновья Исаака:

Исав и Израиль.

Потомки Исава

(Быт. 36:10-14)

35Сыновья Исава:

Элифаз, Рагуил, Иеуш, Ялам и Корах.

36Сыновья Элифаза:

Теман, Омар, Цефо, Гатам, Кеназ,

от Тимны – Амалик[k].

37Сыновья Рагуила:

Нахат, Зерах, Шамма и Миза.

Исконные жители Эдома

(Быт. 36:20-28)

38Сыновья Сеира:

Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, Дишон, Ецер и Дишан.

39Сыновья Лотана:

Хори и Гомам. Сестрой Лотана была Тимна.

40Сыновья Шовала:

Алеан[l], Манахат, Евал, Шефо и Онам.

Сыновья Цивеона:

Айя и Ана.

41Сын[m] Аны:

Дишон.

Сыновья Дишона:

Хемдан, Эшбан, Ифран и Херан.

42Сыновья Ецера:

Билган, Зааван и Яакан.

Сыновья Дишана[n]:

Уц и Аран.

Правители Эдома

(Быт. 36:31-43)

43Вот цари, которые правили в Эдоме еще до того, как в Израиле появились цари:

Бела, сын Беора, чей город назывался Дингава.

44После смерти Белы царем вместо него стал Иовав, сын Зераха, из Боцры.

45После смерти Иовава царем вместо него стал Хушам из земли теманитян.

46После смерти Хушама царем вместо него стал Гадад, сын Бедада, который разбил мадианитян в земле Моава. Его город назывался Авит.

47После смерти Гадада царем вместо него стал Самла из Масреки.

48После смерти Самлы царем вместо него стал Саул из Реховота, что у реки[o].

49После смерти Саула царем вместо него стал Баал-Ханан, сын Ахбора.

50После смерти Баал-Ханана царем вместо него стал Гадад. Его город назывался Пау[p], а имя его жены было Мегетавель; она была дочерью Матреды, внучкой Мезагава. 51Потом умер и Гадад.

Вождями[q] Эдома были:

Тимна, Алва, Иетет, 52Оголивама, Эла, Пинон, 53Кеназ, Теман, Мивцар, 54Магдиил и Ирам. Это вожди[r] Эдома.

Notas al pie

 1. 1:5 Слово «сыновья» также может означать «потомки» или «народы». Многие из этих имен известны как исторические названия народов. То же в ст. 6-10, 17 и 20.
 2. 1:5 Иаван относится к ионийским грекам с побережья Малой Азии, упоминаемым в Ис. 66:19; Иез. 27:13. После завоеваний Александра Великого это название распространилось на всех греков. В других отрывках переведено как Греция.
 3. 1:6 Так во многих рукописях еврейского текста и в некоторых древних переводах (см. также Быт. 10:3); в нормативном еврейском тексте: «Дифат».
 4. 1:7 Или.: «Доданим»; см. Быт. 10:4.
 5. 1:8 То есть Египет; то же в ст. 11.
 6. 1:10 Слово «отец» также может означать «предок», «родоначальник» или «основатель»; то же в ст. 11, 13, 18 и 20.
 7. 1:12 Букв.: «каслухеев, откуда вышли филистимляне, и кафтореев»; см Ам. 9:7; Иер. 47:4.
 8. 1:17 Так в одной из рукописей еврейского текста (ср. Быт. 10:23); в нормативном еврейском тексте этих слов нет.
 9. 1:18 Евер был одним из предков евреев, и от его имени происходит и само слово «еврей».
 10. 1:19 По-еврейски это имя означает «разделение».
 11. 1:36 См. Быт. 36:11-12.
 12. 1:40 Или: «Алван». См Быт. 36:23
 13. 1:41 Букв.: «Сыновья».
 14. 1:42 См. ст. 1:38; евр.: «Дишон».
 15. 1:48 По-видимому, на Евфрате.
 16. 1:50 Так во многих рукописях еврейского текста и в некоторых древних переводах (см. также Быт. 36:39); в нормативном еврейском тексте: «Паи».
 17. 1:51 Или: «Кланами».
 18. 1:54 Или: «кланы».