Nouă Traducere În Limba Română

1 Corintieni 1

1Pavel, chemat prin voia lui Dumnezeu să fie apostol al lui Cristos Isus, şi fratele Sostenes, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei sfinţiţi în Cristos Isus, chemaţi să fie sfinţi împreună cu toţi cei ce cheamă Numele Domnului nostru, Isus Cristos, Domnul lor şi al nostru, în orice loc: har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!

Mulţumire

Întotdeauna Îi mulţumesc Dumnezeului meu pentru voi, din pricina harului lui Dumnezeu, care v-a fost dat în Cristos Isus şi datorită căruia aţi fost îmbogăţiţi în vorbire şi în orice fel de cunoaştere, întrucât mărturia despre Cristos a fost confirmată în mijlocul vostru. Astfel, aşteptând descoperirea Domnului nostru Isus Cristos, voi nu sunteţi lipsiţi de nici un dar, iar El vă va şi întări până la sfârşit, astfel încât să fiţi fără vină în ziua Domnului nostru Isus Cristos. Credincios este Dumnezeu, prin Care aţi fost chemaţi la părtăşia cu Fiul Său, Isus Cristos, Domnul nostru.

Dezbinări în biserică

10 Vă îndemn, fraţilor, în Numele Domnului nostru Isus Cristos, să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire şi să nu fie dezbinări între voi, ci să fiţi pe deplin uniţi în gândire şi în scop.[a] 11 Căci, fraţilor, mi s-a dat de ştire despre voi, de către cei ai Cloei, că între voi sunt certuri. 12 Ceea ce vreau să spun este că fiecare dintre voi zice: „Eu sunt al lui Pavel!“ sau „Eu sunt al lui Apolos!“ sau „Eu sunt al lui Chifa[b]!“ sau „Eu sunt al lui Cristos!“ 13 Oare a fost Cristos împărţit? Sau oare Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel aţi fost voi botezaţi? 14 Îi mulţumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe nici unul dintre voi, în afară de Crispus şi Gaius, 15 pentru ca nimeni să nu poată spune că aţi fost botezaţi în numele meu! 16 Da, i-am botezat şi pe cei din casa lui Stefanas, dar în afară de aceştia nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva. 17 Căci Cristos nu m-a trimis să botez, ci să vestesc Evanghelia[c], nu cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Cristos să fie golită de folosul ei.

Cristos, înţelepciunea şi puterea lui Dumnezeu

18 Căci mesajul crucii este o nebunie pentru cei ce pier, însă pentru noi, cei care suntem mântuiţi, este puterea lui Dumnezeu. 19 Fiindcă este scris:

„Voi distruge înţelepciunea celor înţelepţi
    şi voi respinge priceperea celor pricepuţi.“[d]

20 Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul[e]? Unde este polemistul[f] acestui veac? N-a prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii? 21 Întrucât, în înţelepciunea lui Dumnezeu, lumea nu L-a cunoscut pe Dumnezeu prin înţelepciune, Dumnezeu a găsit de cuviinţă ca prin nebunia predicării să-i mântuiască pe cei care cred. 22 Iudeii cer semne, iar grecii caută înţelepciune, 23 însă noi Îl predicăm pe Cristos cel răstignit, o pricină de poticnire pentru iudei şi o nebunie pentru neamuri. 24 Dar pentru cei chemaţi, atât iudei, cât şi greci, Cristos este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. 25 Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii.

26 Fraţilor, uitaţi-vă la voi, cei care aţi fost chemaţi: printre voi nu sunt mulţi înţelepţi în felul oamenilor[g], nici mulţi puternici, nici mulţi de viţă nobilă. 27 Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele înţelepte; şi Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele tari. 28 Dumnezeu a ales lucrurile de jos ale lumii şi lucrurile dispreţuite, ba chiar lucrurile care nu sunt, ca să anuleze lucrurile care sunt. 29 Astfel, nimeni nu se poate lăuda înaintea lui Dumnezeu. 30 Iar voi, datorită Lui, sunteţi în Cristos Isus, Care a devenit pentru noi înţelepciune de la Dumnezeu, dreptate, sfinţire şi răscumpărare, 31 pentru ca, aşa cum este scris: „Cel ce se laudă să se laude în Domnul.“[h]

Notas al pie

 1. 1 Corintieni 1:10 Sau: voi, ci să fiţi pe deplin uniţi de aceeaşi gândire şi de acelaşi scop.
 2. 1 Corintieni 1:12 Atât Chifa / Chefa (aramaică), cât şi Petru (greacă), înseamnă piatră; peste tot în carte
 3. 1 Corintieni 1:17 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
 4. 1 Corintieni 1:19 Vezi Is. 29:14
 5. 1 Corintieni 1:20 Lit.: scribi, în sensul de erudiţi, experţi în Lege; cei care studiau, interpretau şi învăţau legea scrisă şi orală. Majoritatea erau farisei
 6. 1 Corintieni 1:20 Sau: filozoful
 7. 1 Corintieni 1:26 Lit.: după carne (fire)
 8. 1 Corintieni 1:31 Vezi Ier. 9:24

Священное Писание (Восточный Перевод)

1 Коринфянам 1

Приветствия

1От Паула, призванного быть посланником Исы Масиха[a] по воле Всевышнего, и от брата Сосфена[b].

Коринфской общине верующих, принадлежащей Всевышнему, – освящённым в единении с Исой Масихом, призванным быть Его святым народом, а также всем, кто в самых различных местах призывает имя нашего Повелителя Исы Масиха – Повелителя их и нашего.

Благодать и мир вам[c] от Всевышнего, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исы Масиха.

Благодарность

Я всегда благодарю моего Бога за вас, за те дары благодати, которые вы получили от Него через Ису Масиха, потому что благодаря Ему вы были обогащены во всём: и во всяком слове, и во всяком познании,[d] так как наше свидетельство о Масихе прочно утвердилось в вас. Поэтому у вас нет недостатка ни в каком духовном даре, пока вы ждёте явления нашего Повелителя Исы Масиха. Он утвердит вас в истине до конца, чтобы в день возвращения нашего Вечного Повелителя Исы Масиха вам оказаться непорочными. Верен Всевышний, призвавший вас быть в общении с Его (вечным) Сыном[e] Исой Масихом, нашим Повелителем!

Разделения в общине верующих

10 Я умоляю вас, братья, во имя нашего Повелителя Исы Масиха, быть в согласии друг с другом! Пусть между вами не будет разделений, но будьте едины в мыслях и в целях. 11 Братья мои, от домашних Хлои я узнал о ваших спорах. 12 Я имею в виду, что одни из вас говорят: «Я – сторонник Паула», другие: «Я – Аполлоса[f]», третьи: «Я – Кифы[g]», четвёртые: «А я – сторонник Масиха». 13 Неужели Масих разделился? Или, может, это Паул был распят за вас? Или вы прошли обряд погружения в воду[h] в знак единения с Паулом[i]? Нет! 14 Хвала Всевышнему, я ни над кем из вас не совершил этот обряд, кроме Криспа[j] и Гая[k], 15 так что никто из вас не может сказать, что он прошёл этот обряд в знак единения со мной[l]. 16 Да, ещё я совершил обряд погружения в воду и над Стефаном[m] и домашними его, а больше не помню, чтобы я ещё над кем-либо совершил этот обряд. 17 Ведь Масих послал меня не проводить обряд погружения в воду, а возвещать Радостную Весть, и возвещать не по человеческой мудрости, иначе искупительная смерть Масиха на кресте потеряла бы своё значение.

Мудрость мира – безумие пред Всевышним

18 Те, кто идёт к погибели, считают, что весть об искупительной смерти Масиха на кресте – это безумие, но для нас, спасаемых, – это сила Всевышнего. 19 Ведь написано:

«Я погублю мудрость мудрецов,
    и разум разумных Я отвергну»[n].

20 Где мудрец? Где учитель Таурата? Где искусный спорщик этого века? Разве Всевышний не показал, что вся мудрость этого мира на самом деле глупость? 21 И так как по великой мудрости Всевышнего этот мир, несмотря на всю его мудрость, так и не смог познать Его, то Всевышнему было угодно спасти[o] тех, кто поверит через «безумие» возвещаемой Вести. 22 Иудеи требуют знамений, греки ищут мудрости, 23 а мы возвещаем распятого Масиха – для иудеев это камень преткновения, а для других народов – безумие. 24 Для тех же, кого Всевышний призвал, будь то иудей или грек, Масих – это сила и мудрость Всевышнего! 25 Ведь то, что кажется глупостью Всевышнего, – куда мудрее человеческой мудрости, и что кажется слабостью Всевышнего – куда сильнее человеческой силы.

26 Взгляните, братья, на то, какими вы были, когда вас призвал Всевышний. Много ли среди вас было мудрых, если судить по-человечески, много ли среди вас было могущественных, много ли знатных? 27 Но Всевышний избрал то, что в мире считается глупым, чтобы постыдить мудрых, и то, что в мире считается слабым, чтобы постыдить сильное. 28 Он избрал низкое и презренное, то, что в мире не имеет никакой цены, чтобы сделать ничем то, что считается важным, 29 так что теперь никто не может хвалиться перед Ним. 30 Благодаря Ему вы находитесь в единении с Исой Масихом, Который стал для нас мудростью Всевышнего, нашей праведностью, святостью и искуплением. 31 Поэтому, как написано: «Тот, кто хвалится, пусть хвалится Вечным Повелителем»[p].

Notas al pie

 1. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
 2. 1:1 Сосфен   – см. Деян. 18:17.
 3. 1:3 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
 4. 1:5 См. 12:8; 2 Кор. 8:7.
 5. 1:9 То, что Иса назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исраила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масиха, Спасителя и праведного Царя от Всевышнего, т. е. Ису (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масиха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
 6. 1:12 Аполлос   – см. Деян. 18:24-28; Тит 3:13.
 7. 1:12 Кифа   – т. е. Петир, посланник Масиха (см. Ин. 1:42). Оба имени, Кифа (арам.) и Петир (греч.), переводятся как «камень», «скала».
 8. 1:13 Или: «обряд омовения»; также в ст. 16 и 17. Смысл обряда заключается в том, что человек оставляет путь греха и встаёт на путь служения Всевышнему, войдя в общину последователей Исы Масиха.
 9. 1:13 Букв.: «во имя Паула».
 10. 1:14 Крисп   – см. Деян. 18:8.
 11. 1:14 Гай   – см. Рим. 16:23.
 12. 1:15 Букв.: «во имя моё».
 13. 1:16 Стефан   – см. 16:15, 17.
 14. 1:19 Ис. 29:14.
 15. 1:21 Спасти   – от пламени ада (см. Иуда 1:23), от гнева Всевышнего и Его судов (см. Рим. 5:9), от суетной жизни (см. 1 Пет. 1:18), от греха (см. Мат. 1:21) и от дьявола (см. 2 Тим. 2:26).
 16. 1:31 Иер. 9:24.