Nouă Traducere În Limba Română

Țefania 3:1-20

Păcatul și restaurarea Ierusalimului

1Vai de cetatea asupritoare,

răzvrătită1 Sau: urât mirositoare. și pângărită!

2Ea n‑ascultă de nici un glas,

nu primește nicio îndrumare.

Ea nu se încrede în Domnul,

nu se apropie de Dumnezeul ei.

3Conducătorii ei, în mijlocul ei, sunt ca niște lei care răcnesc;

judecătorii ei sunt ca niște lupi seara,

care nu lasă nimic până dimineață.

4Profeții ei sunt aroganți4 Sau: iresponsabili.,

sunt niște oameni înșelători.

Preoții ei întinează ceea ce este sfânt4 Sau: Sanctuarul.

și calcă în mod violent Legea.

5Domnul este drept în mijlocul ei.

El nu săvârșește nicio nedreptate.

În fiecare dimineață Își împarte judecata,

în fiecare zori de zi, fără greșeală5 Sau: dimineață Își scoate judecata la lumină, / fără greșeală.,

însă cel nedrept nu știe de rușine.

6„Am nimicit neamuri!

Turnurile le sunt în ruină!

Le‑am pustiit drumurile!

Acum nimeni nu mai umblă pe ele.

Cetățile le sunt distruse

și au rămas fără oameni, fără locuitori.

7Am zis: «Cu siguranță te7 Cu referire la cetatea Ierusalimului. vei teme de Mine,

vei primi îndrumarea!»

Astfel, locuința nu i‑ar fi fost nimicită

și n‑ar fi venit peste ea toate pedepsele Mele!

Dar ei s‑au sculat dis‑de‑dimineață

să‑și pervertească toate faptele.

8De aceea, așteptați‑Mă, zice Domnul,

până în ziua în care Mă voi ridica pentru pradă.8 Sau: ca Martor.

Căci am hotărât să adun neamurile,

să strâng regatele

ca să‑Mi revărs asupra lor indignarea,

toată aprinderea mâniei Mele!

Tot pământul va fi mistuit

de focul geloziei Mele!

9Atunci le voi da popoarelor buze curate,

pentru ca toți să cheme Numele Domnului

și să‑I slujească umăr la umăr.

10De dincolo de râurile din Cuș10 Regiunea Nilului Superior. Etiopia și teritoriile învecinate.,

închinătorii Mei, fiica celor risipiți ai Mei,

Îmi vor aduce daruri de mâncare.

11În ziua aceea, nu vei mai fi făcută de rușine

de toate faptele prin care ai păcătuit împotriva Mea,

căci atunci îi voi îndepărta din mijlocul tău

pe cei trufași,

iar tu nu te vei mai îngâmfa vreodată

pe muntele Meu cel sfânt!

12Dar voi lăsa în mijlocul tău

un popor smerit și puțin la număr,

care va căuta adăpost în Numele Domnului.

13Cei din rămășița lui Israel nu vor mai săvârși nedreptatea;

nu vor mai spune minciuni

și în gura lor nu se va mai găsi

o limbă înșelătoare.

Ci vor găsi pășune, se vor odihni

și nimeni nu‑i va mai înspăimânta.“

Cântare de veselie

14Strigă de bucurie, fiică a Sionului!

Strigă tare, Israel!

Veselește‑te și bucură‑te din toată inima,

fiică a Ierusalimului!

15Domnul a îndepărtat judecata de la tine,

El l‑a izgonit pe dușmanul tău.

Domnul, Împăratul lui Israel, este în mijlocul tău;

nu te vei mai teme vreodată de vreun rău!

16În ziua aceea se va zice Ierusalimului:

„Nu te teme, Sioane!

Să nu‑ți slăbească mâinile!

17Domnul, Dumnezeul tău, este în mijlocul tău,

un viteaz care poate izbăvi!

El va tresălta de bucurie pentru tine,

te va liniști cu dragostea Lui

și Se va bucura pentru tine cu un strigăt de bucurie.“

18„Îi voi îndepărta din tine

pe cei ce suspină după adunarea de sărbătoare.

Au fost o povară pentru tine,

o rușine.18 Sensul versetului este nesigur.

19Iată, în vremea aceea îi voi pedepsi

pe toți cei ce te‑au asuprit!

Îi voi izbăvi pe cei șchiopi

și‑i voi aduna pe cei ce au fost izgoniți!

Le voi da cinste și renume

pe întreg pământul unde au fost făcuți de rușine.

20În vremea aceea vă voi aduce înapoi!

În vremea aceea vă voi strânge!

Vă voi face parte de renume și cinste

între toate popoarele pământului,

când vă voi aduce înapoi captivii

înaintea ochilor voștri,“ zice Domnul.

Nueva Versión Internacional (Castilian)

Sofonías 3:1-20

El futuro de Jerusalén

1¡Ay de la ciudad opresora,

rebelde y contaminada!

2No atiende a consejos,

ni acepta corrección.

No confía en el Señor,

ni se acerca a su Dios.

3Las autoridades que están en ella

son leones rugientes,

sus gobernantes son lobos nocturnos

que no dejan nada para la mañana.

4Sus profetas son impertinentes,

hombres traicioneros.

Sus sacerdotes profanan las cosas santas

y violentan la ley.

5Pero el Señor que está en ella es justo;

no comete iniquidad.

Cada mañana imparte su justicia,

y no deja de hacerlo cada nuevo día,

pero el inicuo no conoce la vergüenza.

6«Exterminé naciones;

quedaron desolados sus bastiones.

Dejé sus calles desiertas,

y nadie pasa por ellas.

Quedaron arrasadas sus ciudades,

sin ningún habitante.

7Dije a la ciudad:

“¡Ciertamente me temerás;

aceptarás corrección!”

Entonces no sería destruida su morada,

según todo lo que decreté contra ella.

A pesar de todo, se empeñaron

en corromper todas sus obras.

8Esperadme, por tanto,

hasta el día en que me levante a buscar el botín

—afirma el Señor—,

porque he decidido reunir a las naciones

y juntar a los reinos

para derramar sobre ellos mi indignación,

toda mi ardiente ira.

En el fuego de mi celo

será toda la tierra consumida.

9»Purificaré los labios de los pueblos

para que todos invoquen el nombre del Señor

y le sirvan de común acuerdo.

10Desde más allá de los ríos de Cus

me traerán ofrendas

mis adoradores, mi pueblo disperso.

11Aquel día no tendrás que avergonzarte más

de todas tus rebeliones contra mí.

Quitaré de en medio de ti

a esa gente altanera y jactanciosa,

y así nunca más volverás a ser arrogante

en mi santo monte.

12Dejaré un remanente en medio de ti,

un pueblo pobre y humilde.

En el nombre del Señor,

se cobijará 13el remanente de Israel;

no cometerá iniquidad,

no dirá mentiras,

ni se hallará engaño en su boca.

Pastarán y se echarán a descansar

sin que nadie los espante».

14¡Lanza gritos de alegría, hija de Sión!

¡da gritos de victoria, Israel!

¡Regocíjate y alégrate de todo corazón,

hija de Jerusalén!

15El Señor te ha levantado el castigo,

ha puesto en retirada a tus enemigos.

El Señor, rey de Israel, está en medio de ti:

nunca más temerás mal alguno.

16Aquel día le dirán a Jerusalén:

«No temas, Sión, ni te desanimes,

17porque el Señor tu Dios está en medio de ti

como guerrero victorioso.

Se deleitará en ti con gozo,

te renovará con su amor,

se alegrará por ti con cantos

18como en los días de fiesta».

«Yo te libraré de las tristezas,

que son para ti una carga deshonrosa.3:18 Versículo de difícil traducción.

19En aquel tiempo yo mismo me ocuparé

de todos los que te oprimen;

salvaré a la oveja que cojea

y juntaré a la descarriada.

Os daré a vosotros fama y renombre

en los países donde fueron avergonzados.

20En aquel tiempo yo os traeré,

en aquel tiempo os reuniré.

Os daré a vosotros fama y renombre

entre todos los pueblos de la tierra

cuando yo os restaure3:20 os restaure. Alt. haga volver a vuestros cautivos.

ante vuestros mismos ojos».

Así lo ha dicho el Señor.