Nouă Traducere În Limba Română

Ţefania 1

1Cuvântul Domnului care a venit la Ţefania, fiul lui Cuşi, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda:

Iminenţa judecăţii

„Voi spulbera totul
    de pe faţa pământului! zice Domnul.
Voi spulbera oamenii şi animalele,
    voi spulbera păsările cerului
        şi peştii mării,
pietrele de poticnire[a] şi pe cei răi împreună cu ele[b]!
    Îi voi nimici pe oameni de pe faţa pământului! zice Domnul.

Judecată împotriva lui Iuda

Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda
    şi împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului!
Voi distruge din acest loc orice urmă de închinare la Baal[c]
    şi numele preoţilor idolatri[d],
pe cei ce se închină pe acoperişuri
    oştirii cerului,
pe cei ce se închină jurând pe Domnul,
    dar care jură şi pe Moleh[e],
pe cei care s-au abătut de la Domnul
    şi pe cei care nu-L mai caută pe Domnul,
        nici nu mai întreabă de El!
Să se facă tăcere înaintea Stăpânului Domn,
    fiindcă ziua Domnului este aproape!
Domnul a pregătit o jertfă[f]
    şi Şi-a pus deoparte oaspeţii.
În ziua jertfei Domnului,
    îi voi pedepsi pe prinţi
        şi pe fiii regelui,
şi pe toţi cei ce poartă
    haine străine!
În ziua aceea îi voi pedepsi
    pe toţi cei ce sar peste prag[g],
care umplu templul zeilor lor[h]
    cu violenţă şi înşelăciune!“

10 „În ziua aceea, zice Domnul,
    se va auzi un strigăt de durere dinspre Poarta Peştilor,
un urlet dinspre cartierul cel nou[i]
    şi un mare măcel dinspre dealuri.
11 Jeliţi, locuitori ai Macteşului[j],
    căci toţi negustorii sunt distruşi,
        toţi cei ce vând pe[k] argint sunt nimiciţi!
12 În vremea aceea,
    voi răscoli Ierusalimul cu felinare
şi-i voi pedepsi pe cei mulţumiţi[l],
    pe cei ce sunt ca vinul care se îngroaşă pe drojdiile lui[m],
pe cei care zic în inimile lor:
    «Domnul nu va face nici bine,
        dar nu va face nici rău!»
13 Averea lor va fi de jaf,
    iar casele lor vor fi pustiite.
Îşi vor zidi case,
    dar nu vor locui în ele!
Îşi vor planta vii,
    dar nu le vor bea vinul!

Ziua cea mare a Domnului

14 Ziua cea mare a Domnului este aproape;
    este aproape şi se grăbeşte să vină!
Vuietul zilei Domnului este amarnic;
    la fel este şi urletul celui viteaz acolo.
15 Ziua aceea va fi o zi a furiei,
    o zi de necaz şi strâmtorare,
        o zi de pustiire şi distrugere,
o zi de întuneric şi negură,
    o zi cu nori şi întunecime,
16 o zi a trâmbiţei şi a strigătului de război
    împotriva cetăţilor fortificate
        şi a turnurilor înalte!
17 Voi aduce un aşa necaz asupra oamenilor,
    încât vor bâjbâi ca nişte orbi,
        căci au păcătuit împotriva Domnului.
Sângele le va fi vărsat ca praful,
    iar măruntaiele − ca balega.
18 Nici argintul şi nici aurul lor
    nu vor putea să-i scape
        în ziua furiei Domnului!
Întreaga ţară[n] va fi mistuită
    de focul geloziei Sale,
căci El va aduce cu siguranţă o nimicire grabnică
    asupra tuturor locuitorilor ţării[o].“

Notas al pie

 1. Ţefania 1:3 Cu sensul de idoli
 2. Ţefania 1:3 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur; sau: mării / şi lucrurile care i-au făcut pe cei răi să se poticnească; sau: şi îi voi face pe cei răi să se poticnească; sau: mării. / Cei răi vor avea doar un morman de ruine!
 3. Ţefania 1:4 Zeul canaanit al fertilităţii
 4. Ţefania 1:4 LXX; TM: numele preoţilor idolatri şi al preoţilor (posibil ca primul termen să se refere la preoţii păgâni – vezi 2 Regi 23:5 şi Osea 10:5 – iar al doilea, la preoţii apostaţi)
 5. Ţefania 1:5 Ebr.: Malcam (Milcomi), o variantă a lui Moleh, zeul suprem al amoniţilor
 6. Ţefania 1:7 Vezi Ier. 46:10; Ezech. 39:17
 7. Ţefania 1:9 Vezi 1 Sam. 5:5
 8. Ţefania 1:9 Lit.: casa stăpânilor lor
 9. Ţefania 1:10 Sau: al doilea cartier, posibil o zonă a oraşului unde locuiau cei mai înstăriţi
 10. Ţefania 1:11 Sau: ai târgului, o zonă a Ierusalimului în care locuiau probabil negustorii străini; lit.: ai Mortarului
 11. Ţefania 1:11 Lit.: toţi cei ce cântăresc
 12. Ţefania 1:12 Sau: care se complac (în păcat); sau: care se simt în siguranţă
 13. Ţefania 1:12 Expresia sugerează indiferenţa şi starea de complacere în păcat
 14. Ţefania 1:18 Sau: Întregul pământ
 15. Ţefania 1:18 Sau: pământului

New Living Translation

Zephaniah 1

1The Lord gave this message to Zephaniah when Josiah son of Amon was king of Judah. Zephaniah was the son of Cushi, son of Gedaliah, son of Amariah, son of Hezekiah.

Coming Judgment against Judah

“I will sweep away everything
    from the face of the earth,” says the Lord.
“I will sweep away people and animals alike.
    I will sweep away the birds of the sky and the fish in the sea.
I will reduce the wicked to heaps of rubble,[a]
    and I will wipe humanity from the face of the earth,” says the Lord.
“I will crush Judah and Jerusalem with my fist
    and destroy every last trace of their Baal worship.
I will put an end to all the idolatrous priests,
    so that even the memory of them will disappear.
For they go up to their roofs
    and bow down to the sun, moon, and stars.
They claim to follow the Lord,
    but then they worship Molech,[b] too.
And I will destroy those who used to worship me
    but now no longer do.
They no longer ask for the Lord’s guidance
    or seek my blessings.”

Stand in silence in the presence of the Sovereign Lord,
    for the awesome day of the Lord’s judgment is near.
The Lord has prepared his people for a great slaughter
    and has chosen their executioners.[c]
“On that day of judgment,”
    says the Lord,
“I will punish the leaders and princes of Judah
    and all those following pagan customs.
Yes, I will punish those who participate in pagan worship ceremonies,
    and those who fill their masters’ houses with violence and deceit.

10 “On that day,” says the Lord,
    “a cry of alarm will come from the Fish Gate
and echo throughout the New Quarter of the city.[d]
    And a great crash will sound from the hills.
11 Wail in sorrow, all you who live in the market area,[e]
    for all the merchants and traders will be destroyed.

12 “I will search with lanterns in Jerusalem’s darkest corners
    to punish those who sit complacent in their sins.
They think the Lord will do nothing to them,
    either good or bad.
13 So their property will be plundered,
    their homes will be ransacked.
They will build new homes
    but never live in them.
They will plant vineyards
    but never drink wine from them.

14 “That terrible day of the Lord is near.
    Swiftly it comes—
a day of bitter tears,
    a day when even strong men will cry out.
15 It will be a day when the Lord’s anger is poured out—
    a day of terrible distress and anguish,
a day of ruin and desolation,
    a day of darkness and gloom,
a day of clouds and blackness,
16     a day of trumpet calls and battle cries.
Down go the walled cities
    and the strongest battlements!

17 “Because you have sinned against the Lord,
    I will make you grope around like the blind.
Your blood will be poured into the dust,
    and your bodies will lie rotting on the ground.”

18 Your silver and gold will not save you
    on that day of the Lord’s anger.
For the whole land will be devoured
    by the fire of his jealousy.
He will make a terrifying end
    of all the people on earth.[f]

Notas al pie

 1. 1:3 The meaning of the Hebrew is uncertain.
 2. 1:5 Hebrew Malcam, a variant spelling of Molech; or it could possibly mean their king.
 3. 1:7 Hebrew has prepared a sacrifice and sanctified his guests.
 4. 1:10 Or the Second Quarter, a newer section of Jerusalem. Hebrew reads the Mishneh.
 5. 1:11 Or in the valley, a lower section of Jerusalem. Hebrew reads the Maktesh.
 6. 1:18 Or the people living in the land.