Nouă Traducere În Limba Română

Ţefania 1

1Cuvântul Domnului care a venit la Ţefania, fiul lui Cuşi, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda:

Iminenţa judecăţii

„Voi spulbera totul
    de pe faţa pământului! zice Domnul.
Voi spulbera oamenii şi animalele,
    voi spulbera păsările cerului
        şi peştii mării,
pietrele de poticnire[a] şi pe cei răi împreună cu ele[b]!
    Îi voi nimici pe oameni de pe faţa pământului! zice Domnul.

Judecată împotriva lui Iuda

Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda
    şi împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului!
Voi distruge din acest loc orice urmă de închinare la Baal[c]
    şi numele preoţilor idolatri[d],
pe cei ce se închină pe acoperişuri
    oştirii cerului,
pe cei ce se închină jurând pe Domnul,
    dar care jură şi pe Moleh[e],
pe cei care s-au abătut de la Domnul
    şi pe cei care nu-L mai caută pe Domnul,
        nici nu mai întreabă de El!
Să se facă tăcere înaintea Stăpânului Domn,
    fiindcă ziua Domnului este aproape!
Domnul a pregătit o jertfă[f]
    şi Şi-a pus deoparte oaspeţii.
În ziua jertfei Domnului,
    îi voi pedepsi pe prinţi
        şi pe fiii regelui,
şi pe toţi cei ce poartă
    haine străine!
În ziua aceea îi voi pedepsi
    pe toţi cei ce sar peste prag[g],
care umplu templul zeilor lor[h]
    cu violenţă şi înşelăciune!“

10 „În ziua aceea, zice Domnul,
    se va auzi un strigăt de durere dinspre Poarta Peştilor,
un urlet dinspre cartierul cel nou[i]
    şi un mare măcel dinspre dealuri.
11 Jeliţi, locuitori ai Macteşului[j],
    căci toţi negustorii sunt distruşi,
        toţi cei ce vând pe[k] argint sunt nimiciţi!
12 În vremea aceea,
    voi răscoli Ierusalimul cu felinare
şi-i voi pedepsi pe cei mulţumiţi[l],
    pe cei ce sunt ca vinul care se îngroaşă pe drojdiile lui[m],
pe cei care zic în inimile lor:
    «Domnul nu va face nici bine,
        dar nu va face nici rău!»
13 Averea lor va fi de jaf,
    iar casele lor vor fi pustiite.
Îşi vor zidi case,
    dar nu vor locui în ele!
Îşi vor planta vii,
    dar nu le vor bea vinul!

Ziua cea mare a Domnului

14 Ziua cea mare a Domnului este aproape;
    este aproape şi se grăbeşte să vină!
Vuietul zilei Domnului este amarnic;
    la fel este şi urletul celui viteaz acolo.
15 Ziua aceea va fi o zi a furiei,
    o zi de necaz şi strâmtorare,
        o zi de pustiire şi distrugere,
o zi de întuneric şi negură,
    o zi cu nori şi întunecime,
16 o zi a trâmbiţei şi a strigătului de război
    împotriva cetăţilor fortificate
        şi a turnurilor înalte!
17 Voi aduce un aşa necaz asupra oamenilor,
    încât vor bâjbâi ca nişte orbi,
        căci au păcătuit împotriva Domnului.
Sângele le va fi vărsat ca praful,
    iar măruntaiele − ca balega.
18 Nici argintul şi nici aurul lor
    nu vor putea să-i scape
        în ziua furiei Domnului!
Întreaga ţară[n] va fi mistuită
    de focul geloziei Sale,
căci El va aduce cu siguranţă o nimicire grabnică
    asupra tuturor locuitorilor ţării[o].“

Notas al pie

 1. Ţefania 1:3 Cu sensul de idoli
 2. Ţefania 1:3 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur; sau: mării / şi lucrurile care i-au făcut pe cei răi să se poticnească; sau: şi îi voi face pe cei răi să se poticnească; sau: mării. / Cei răi vor avea doar un morman de ruine!
 3. Ţefania 1:4 Zeul canaanit al fertilităţii
 4. Ţefania 1:4 LXX; TM: numele preoţilor idolatri şi al preoţilor (posibil ca primul termen să se refere la preoţii păgâni – vezi 2 Regi 23:5 şi Osea 10:5 – iar al doilea, la preoţii apostaţi)
 5. Ţefania 1:5 Ebr.: Malcam (Milcomi), o variantă a lui Moleh, zeul suprem al amoniţilor
 6. Ţefania 1:7 Vezi Ier. 46:10; Ezech. 39:17
 7. Ţefania 1:9 Vezi 1 Sam. 5:5
 8. Ţefania 1:9 Lit.: casa stăpânilor lor
 9. Ţefania 1:10 Sau: al doilea cartier, posibil o zonă a oraşului unde locuiau cei mai înstăriţi
 10. Ţefania 1:11 Sau: ai târgului, o zonă a Ierusalimului în care locuiau probabil negustorii străini; lit.: ai Mortarului
 11. Ţefania 1:11 Lit.: toţi cei ce cântăresc
 12. Ţefania 1:12 Sau: care se complac (în păcat); sau: care se simt în siguranţă
 13. Ţefania 1:12 Expresia sugerează indiferenţa şi starea de complacere în păcat
 14. Ţefania 1:18 Sau: Întregul pământ
 15. Ţefania 1:18 Sau: pământului

Священное Писание (Восточный Перевод)

Софония 1

1Слово Вечного[a], которое было к Софонии, сыну Куши, сына Гедалии, сына Амарии, сына Езекии, во время правления иудейского царя Иосии, сына Амона[b].

Суд над землёй

– Я погублю всё, что есть на земле, –
    возвещает Вечный. –
Погублю и людей, и скот;
    погублю и птиц в небесах,
    и рыбу в морях.
Я повергну нечестивцев в прах
    и сотру их с лица земли, –
        возвещает Вечный.

Суд над Иудеей

– Я воздену руку над Иудеей
    и над жителями Иерусалима
и сотру там последний след Баала[c],
    имена его жрецов и неверных священнослужителей:
и тех, кто поклоняется на крышах небесным светилам,
    и тех, кто поклоняется и клянётся в верности как Вечному, так и Молоху[d],
и тех, кто отвернулся от Вечного
    и не ищет и не просит Его благословений.

Иудея, умолкни перед Владыкой Вечным,
    так как близок день Вечного.
Он приготовил тебя в жертву
    и уже созвал гостей.

– В день жертвы Я накажу вождей, и сыновей царя,
    и всех, кто наряжается в чужеземное платье[e].
Я накажу в тот день всех,
    кто прыгает через порог[f],
кто наполняет храм своего бога[g]
    жестокостью и обманом.

10 В тот день, – возвещает Вечный, –
    поднимется крик от Рыбных ворот,
плач из новой части города[h]
    и страшный грохот с холмов.
11 Плачьте, жители торгового района,
    потому что погибнут купцы
    и будут истреблены торгующие за серебро.
12 Тогда Я обойду Иерусалим со светильниками
    в поисках самодовольных[i] и накажу их –
тех, кто думает: «Вечный не сделает нам ничего:
    ни плохого, ни хорошего».
13 Их богатства будут расхищены,
    и дома придут в запустение.
Они построят дома,
    а жить в них не будут;
посадят они виноградники,
    но вина пить не будут.

День Вечного

14 Близок великий день Вечного,
    близок и очень спешит.
Страшный шум поднимется в день Вечного,
    даже храбрые воины будут кричать.
15 Тот день будет днём гнева,
    днём скорби и муки,
днём гибели и разрушения,
    днём мглы и мрака,
    днём туч и тьмы,
16 днём трубного зова и клича к битве
    против укреплённых городов и высоких башен.

17 Вечный пошлёт на людей такую беду,
    что они станут бродить, как слепые,
    за то, что согрешили перед Ним.
Их кровь прольётся, как вода,
    и плоть их будет выброшена, как навоз.
18 Ни серебро, ни золото
    не смогут спасти их
    в день гнева Вечного.
Вся земля сгорит в пламени Его ревности;
    внезапный конец положит Он всем, кто живёт на земле.

Notas al pie

 1. 1:1 Вечный   – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
 2. 1:1 О правлении царя Иосии см. 4 Цар. 22:1–23:30; 2 Лет. 34–35.
 3. 1:4 Баал   – ханаанский бог плодородия и бог-громовержец.
 4. 1:5 Или: «своим царём». Молох   – аммонитский бог, в жертву которому приносились дети. По Закону за поклонение Молоху исраильтянам грозила смертная казнь (см. Лев. 18:21; 20:2-5).
 5. 1:8 Увлечение всем чужеземным здесь осуждается, так как оно часто влекло за собой и заимствование чуждых исраильтянам духовных ценностей, включая поклонение языческим богам.
 6. 1:9 Вероятно, иудеи подражали религиозному обычаю филистимлян, происхождение которого описано в 1 Цар. 5:1-5.
 7. 1:9 Или: «дом своего господина».
 8. 1:10 Рыбные ворота и новый район города находились в северной части Иерусалима. И именно с севера должен был прийти враг.
 9. 1:12 Букв.: «сидящих на дрожжах». Образное сравнение с долго бродившим вином, которое, если не убрать образовавшийся осадок, со временем густеет и приобретает неприятный вкус. Это похоже на людей, которые, примирившись со своими грехами, стали самодовольными и безразличными к добру и злу.