Nouă Traducere În Limba Română

Ţefania 1

1Cuvântul Domnului care a venit la Ţefania, fiul lui Cuşi, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda:

Iminenţa judecăţii

„Voi spulbera totul
    de pe faţa pământului! zice Domnul.
Voi spulbera oamenii şi animalele,
    voi spulbera păsările cerului
        şi peştii mării,
pietrele de poticnire[a] şi pe cei răi împreună cu ele[b]!
    Îi voi nimici pe oameni de pe faţa pământului! zice Domnul.

Judecată împotriva lui Iuda

Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda
    şi împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului!
Voi distruge din acest loc orice urmă de închinare la Baal[c]
    şi numele preoţilor idolatri[d],
pe cei ce se închină pe acoperişuri
    oştirii cerului,
pe cei ce se închină jurând pe Domnul,
    dar care jură şi pe Moleh[e],
pe cei care s-au abătut de la Domnul
    şi pe cei care nu-L mai caută pe Domnul,
        nici nu mai întreabă de El!
Să se facă tăcere înaintea Stăpânului Domn,
    fiindcă ziua Domnului este aproape!
Domnul a pregătit o jertfă[f]
    şi Şi-a pus deoparte oaspeţii.
În ziua jertfei Domnului,
    îi voi pedepsi pe prinţi
        şi pe fiii regelui,
şi pe toţi cei ce poartă
    haine străine!
În ziua aceea îi voi pedepsi
    pe toţi cei ce sar peste prag[g],
care umplu templul zeilor lor[h]
    cu violenţă şi înşelăciune!“

10 „În ziua aceea, zice Domnul,
    se va auzi un strigăt de durere dinspre Poarta Peştilor,
un urlet dinspre cartierul cel nou[i]
    şi un mare măcel dinspre dealuri.
11 Jeliţi, locuitori ai Macteşului[j],
    căci toţi negustorii sunt distruşi,
        toţi cei ce vând pe[k] argint sunt nimiciţi!
12 În vremea aceea,
    voi răscoli Ierusalimul cu felinare
şi-i voi pedepsi pe cei mulţumiţi[l],
    pe cei ce sunt ca vinul care se îngroaşă pe drojdiile lui[m],
pe cei care zic în inimile lor:
    «Domnul nu va face nici bine,
        dar nu va face nici rău!»
13 Averea lor va fi de jaf,
    iar casele lor vor fi pustiite.
Îşi vor zidi case,
    dar nu vor locui în ele!
Îşi vor planta vii,
    dar nu le vor bea vinul!

Ziua cea mare a Domnului

14 Ziua cea mare a Domnului este aproape;
    este aproape şi se grăbeşte să vină!
Vuietul zilei Domnului este amarnic;
    la fel este şi urletul celui viteaz acolo.
15 Ziua aceea va fi o zi a furiei,
    o zi de necaz şi strâmtorare,
        o zi de pustiire şi distrugere,
o zi de întuneric şi negură,
    o zi cu nori şi întunecime,
16 o zi a trâmbiţei şi a strigătului de război
    împotriva cetăţilor fortificate
        şi a turnurilor înalte!
17 Voi aduce un aşa necaz asupra oamenilor,
    încât vor bâjbâi ca nişte orbi,
        căci au păcătuit împotriva Domnului.
Sângele le va fi vărsat ca praful,
    iar măruntaiele − ca balega.
18 Nici argintul şi nici aurul lor
    nu vor putea să-i scape
        în ziua furiei Domnului!
Întreaga ţară[n] va fi mistuită
    de focul geloziei Sale,
căci El va aduce cu siguranţă o nimicire grabnică
    asupra tuturor locuitorilor ţării[o].“

Notas al pie

 1. Ţefania 1:3 Cu sensul de idoli
 2. Ţefania 1:3 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur; sau: mării / şi lucrurile care i-au făcut pe cei răi să se poticnească; sau: şi îi voi face pe cei răi să se poticnească; sau: mării. / Cei răi vor avea doar un morman de ruine!
 3. Ţefania 1:4 Zeul canaanit al fertilităţii
 4. Ţefania 1:4 LXX; TM: numele preoţilor idolatri şi al preoţilor (posibil ca primul termen să se refere la preoţii păgâni – vezi 2 Regi 23:5 şi Osea 10:5 – iar al doilea, la preoţii apostaţi)
 5. Ţefania 1:5 Ebr.: Malcam (Milcomi), o variantă a lui Moleh, zeul suprem al amoniţilor
 6. Ţefania 1:7 Vezi Ier. 46:10; Ezech. 39:17
 7. Ţefania 1:9 Vezi 1 Sam. 5:5
 8. Ţefania 1:9 Lit.: casa stăpânilor lor
 9. Ţefania 1:10 Sau: al doilea cartier, posibil o zonă a oraşului unde locuiau cei mai înstăriţi
 10. Ţefania 1:11 Sau: ai târgului, o zonă a Ierusalimului în care locuiau probabil negustorii străini; lit.: ai Mortarului
 11. Ţefania 1:11 Lit.: toţi cei ce cântăresc
 12. Ţefania 1:12 Sau: care se complac (în păcat); sau: care se simt în siguranţă
 13. Ţefania 1:12 Expresia sugerează indiferenţa şi starea de complacere în păcat
 14. Ţefania 1:18 Sau: Întregul pământ
 15. Ţefania 1:18 Sau: pământului

Bibelen på hverdagsdansk

Zefanias 1

Zefanias forudsiger verdens og Judas undergang

1Zefanias var søn af Kushi, der var søn af Gedalja, der var søn af Amarja, der var søn af Hizkija. Han modtog følgende profetiske budskab fra Herren, mens Josias, Amons søn, var konge i Juda.

„Jeg vil fjerne alt fra jordens overflade,” erklærer Herren.
    „Jeg vil udrydde både mennesker og dyr.
Jeg vil fjerne alt, hvad der førte mennesket til fald,
    sammen med de mennesker, der faldt.
        Hele menneskeheden skal forsvinde fra jordens overflade.
Jeg vil straffe Judas folk
    og ramme Jerusalems indbyggere.
Jeg vil fjerne, hvad der er tilbage af afgudsdyrkelsen
    og udrydde alle afgudspræsterne.
Jeg gør det af med mine frafaldne præster,
    så ingen vil huske dem mere.
Jeg vil udrydde dem, der på husenes tage
    tilbeder solen, månen og stjernerne,
og dem, der lover mig troskab,
    men samtidig tilbeder Molok.[a]
Jeg vil udrydde dem, som har vendt mig ryggen,
    så de ikke længere søger at gøre min vilje.”
Vis ærefrygt for den almægtige Gud,
    for han vil snart udføre sin dom.
Han har besluttet at ramme sit folk
    og har allerede udvalgt nogle til opgaven.
Herren siger: „Jeg vil straffe Judas ledere og kongeslægten,
    ja, alle der tilbeder fremmede guder.
Jeg vil straffe alle afgudsdyrkerne,
    som i deres templer planlægger vold og bedrageri.[b]
10 Når fjenden kommer, vil der lyde skrig fra Fiskeporten,
    høje råb fra den nye bydel
        og voldsomme tumulter fra de omkringliggende høje.
11 I, der bor på markedspladsen i dalsænkningen,
    sørg og græd, for I bliver de første, der omkommer.
12 Jeg vil gennemsøge Jerusalem med lys og lygte,
    straffe de selvsikre syndere, der tror,
        at Gud er ligeglad med, hvad de gør.
13 Fjenden vil plyndre deres huse
    og stjæle deres rigdomme.
De kommer aldrig til at bo i de huse,
    som de er i færd med at bygge.
De kommer ikke til at smage vinen fra de vingårde,
    de har haft så travlt med at anlægge.
14 Min dom vil snart ramme jer.
    Dagen er nær og kommer med hast.
Det bliver en frygtelig dag,
    hvor selv de tapreste mænd vil græde,
15 for jeg udøser min vrede over byen.
    Det bliver en dag fuld af nød og fortvivlelse,
af ødelæggelse og undergang,
    håbløshed og mismod,
dysterhed og mørke,
    og kulsorte skyer på himlen.
16 Det bliver en dag med hornsignaler
    og høje krigsråb.
Selv de befæstede byer bukker under,
    og de høje fæstningstårne falder sammen.
17 Jeg vil ramme dem så hårdt,
    at de raver rundt som i blinde,
        for de har syndet imod mig.
Strømme af blod vil flyde i støvet,
    ligene ligge og rådne på jorden.
18 Deres sølv og guld kan ikke redde dem,
    når jeg udfører min dom over dem.
Min glødende vrede vil sætte verden i brand,
    så hele jordens befolkning får en brat og frygtelig død.”

Notas al pie

 1. 1,5 Eller: „deres konge”, dvs. deres afgud. Afguden Molok kaldes også Milkom.
 2. 1,9 Teksten er uklar.