Nouă Traducere În Limba Română

Ţefania 1

1Cuvântul Domnului care a venit la Ţefania, fiul lui Cuşi, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda:

Iminenţa judecăţii

„Voi spulbera totul
    de pe faţa pământului! zice Domnul.
Voi spulbera oamenii şi animalele,
    voi spulbera păsările cerului
        şi peştii mării,
pietrele de poticnire[a] şi pe cei răi împreună cu ele[b]!
    Îi voi nimici pe oameni de pe faţa pământului! zice Domnul.

Judecată împotriva lui Iuda

Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda
    şi împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului!
Voi distruge din acest loc orice urmă de închinare la Baal[c]
    şi numele preoţilor idolatri[d],
pe cei ce se închină pe acoperişuri
    oştirii cerului,
pe cei ce se închină jurând pe Domnul,
    dar care jură şi pe Moleh[e],
pe cei care s-au abătut de la Domnul
    şi pe cei care nu-L mai caută pe Domnul,
        nici nu mai întreabă de El!
Să se facă tăcere înaintea Stăpânului Domn,
    fiindcă ziua Domnului este aproape!
Domnul a pregătit o jertfă[f]
    şi Şi-a pus deoparte oaspeţii.
În ziua jertfei Domnului,
    îi voi pedepsi pe prinţi
        şi pe fiii regelui,
şi pe toţi cei ce poartă
    haine străine!
În ziua aceea îi voi pedepsi
    pe toţi cei ce sar peste prag[g],
care umplu templul zeilor lor[h]
    cu violenţă şi înşelăciune!“

10 „În ziua aceea, zice Domnul,
    se va auzi un strigăt de durere dinspre Poarta Peştilor,
un urlet dinspre cartierul cel nou[i]
    şi un mare măcel dinspre dealuri.
11 Jeliţi, locuitori ai Macteşului[j],
    căci toţi negustorii sunt distruşi,
        toţi cei ce vând pe[k] argint sunt nimiciţi!
12 În vremea aceea,
    voi răscoli Ierusalimul cu felinare
şi-i voi pedepsi pe cei mulţumiţi[l],
    pe cei ce sunt ca vinul care se îngroaşă pe drojdiile lui[m],
pe cei care zic în inimile lor:
    «Domnul nu va face nici bine,
        dar nu va face nici rău!»
13 Averea lor va fi de jaf,
    iar casele lor vor fi pustiite.
Îşi vor zidi case,
    dar nu vor locui în ele!
Îşi vor planta vii,
    dar nu le vor bea vinul!

Ziua cea mare a Domnului

14 Ziua cea mare a Domnului este aproape;
    este aproape şi se grăbeşte să vină!
Vuietul zilei Domnului este amarnic;
    la fel este şi urletul celui viteaz acolo.
15 Ziua aceea va fi o zi a furiei,
    o zi de necaz şi strâmtorare,
        o zi de pustiire şi distrugere,
o zi de întuneric şi negură,
    o zi cu nori şi întunecime,
16 o zi a trâmbiţei şi a strigătului de război
    împotriva cetăţilor fortificate
        şi a turnurilor înalte!
17 Voi aduce un aşa necaz asupra oamenilor,
    încât vor bâjbâi ca nişte orbi,
        căci au păcătuit împotriva Domnului.
Sângele le va fi vărsat ca praful,
    iar măruntaiele − ca balega.
18 Nici argintul şi nici aurul lor
    nu vor putea să-i scape
        în ziua furiei Domnului!
Întreaga ţară[n] va fi mistuită
    de focul geloziei Sale,
căci El va aduce cu siguranţă o nimicire grabnică
    asupra tuturor locuitorilor ţării[o].“

Notas al pie

 1. Ţefania 1:3 Cu sensul de idoli
 2. Ţefania 1:3 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur; sau: mării / şi lucrurile care i-au făcut pe cei răi să se poticnească; sau: şi îi voi face pe cei răi să se poticnească; sau: mării. / Cei răi vor avea doar un morman de ruine!
 3. Ţefania 1:4 Zeul canaanit al fertilităţii
 4. Ţefania 1:4 LXX; TM: numele preoţilor idolatri şi al preoţilor (posibil ca primul termen să se refere la preoţii păgâni – vezi 2 Regi 23:5 şi Osea 10:5 – iar al doilea, la preoţii apostaţi)
 5. Ţefania 1:5 Ebr.: Malcam (Milcomi), o variantă a lui Moleh, zeul suprem al amoniţilor
 6. Ţefania 1:7 Vezi Ier. 46:10; Ezech. 39:17
 7. Ţefania 1:9 Vezi 1 Sam. 5:5
 8. Ţefania 1:9 Lit.: casa stăpânilor lor
 9. Ţefania 1:10 Sau: al doilea cartier, posibil o zonă a oraşului unde locuiau cei mai înstăriţi
 10. Ţefania 1:11 Sau: ai târgului, o zonă a Ierusalimului în care locuiau probabil negustorii străini; lit.: ai Mortarului
 11. Ţefania 1:11 Lit.: toţi cei ce cântăresc
 12. Ţefania 1:12 Sau: care se complac (în păcat); sau: care se simt în siguranţă
 13. Ţefania 1:12 Expresia sugerează indiferenţa şi starea de complacere în păcat
 14. Ţefania 1:18 Sau: Întregul pământ
 15. Ţefania 1:18 Sau: pământului

Amplified Bible

Zephaniah 1

Day of Judgment on Judah

1The word of the Lord which came to Zephaniah the son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of [a]Hezekiah, in the days of Josiah the son of Amon, king of Judah:


“I will completely consume and sweep away all things
From the face of the earth [in judgment],” says the Lord.

“I will consume and sweep away man and beast;
I will consume and sweep away the birds of the air
And the fish of the sea,
And the [b]stumbling blocks (idols) along with the wicked;
And I will cut off and destroy man from the face of the earth,” declares the Lord.

“I will also stretch out My hand [in judgment] against Judah
And against all the inhabitants of Jerusalem.
And I will cut off and destroy the remnant of [c]Baal from this place,
And the names and remembrance of the idolatrous priests along with the [false] priests,

And those who bow down and worship the host of heaven [the sun, the moon, and the stars] [d]on their housetops
And those who bow down and swear [oaths] to [and pretend to worship] the Lord and [yet also] swear by [the pagan god called] Milcom [god of the Ammonites],

And those who have turned back from following the Lord,
And those who have not sought the Lord [as their most important need] or inquired of Him.”


[Hush!] Be silent before the Lord God [there is no acceptable excuse to offer]!
For the day [of the vengeance] of the Lord is near,
For the Lord has prepared a sacrifice (Judah),
He has set apart [for His use] those who have accepted His invitation [the Chaldeans who rule Babylon].

“Then it will come about on the day of the Lord’s sacrifice
That I will punish the princes and the king’s sons
And all who are clothed in [lavish] foreign apparel [reflecting their paganism].

“On that day I will also punish all those who [e]leap over the temple threshold,
Who fill their [pagan] lord’s temple with violence and deceit.
10 
“On that day,” declares the Lord,
“There will be the sound of crying from the Fish (Damascus) Gate [in the northern wall of Jerusalem where invaders enter]
And wailing from the [f]Second Quarter [of the city],
And a loud crash from the hills.
11 
“Wail [in anguish], you inhabitants of the [g]Mortar (Valley of Siloam),
For all the merchants of Canaan will be silenced and destroyed;
All who weigh out silver will be cut off.
12 
“It will come about at that time
That I will search Jerusalem with lamps
And I will punish the men
Who [like old wine] are stagnant in spirit,
Who say in their hearts,
‘The Lord will not do good, nor will He do evil.’
13 
“Furthermore, their wealth will become plunder
And their houses a desolation.
Yes, they will build houses but not live in them,
And plant vineyards but not drink their wine.”

14 
The great [judgment] day of the Lord is near,
Near and coming very quickly.
Listen! The [voice of the] day of the Lord!
The warrior cries out bitterly [unable to fight or to flee].
15 
That day is a day of [the outpouring of the] wrath [of God],
A day of trouble and distress,
A day of destruction and devastation,
A day of darkness and gloom,
A day of clouds and thick darkness,
16 
A day of trumpet and the battle cry [of invaders]
Against the fortified cities
And against the high corner towers (battlements).
17 
I will bring distress on men
So that they will walk like the blind [unable to find a way of escape],
Because they have sinned against the Lord;
Their blood will be poured out like dust [and trampled underfoot],
And their flesh like dung.
18 
Neither their silver nor their gold
Will be able to rescue them
On the day of the Lord’s indignation and wrath.
And the whole earth will be consumed
In the fire of His jealous [h]wrath,
For He shall make a full and complete end,
Indeed a terrifying one,
Of all the inhabitants of the earth.

Notas al pie

 1. Zephaniah 1:1 Zephaniah’s great-great-grandfather, Hezekiah, ruled Judah (the Southern Kingdom) from 715-686 b.c. He was a godly king who restored the temple and abolished pagan worship. He was also notable as the great warrior who defended Jerusalem from the attacking Assyrians, and the great builder who developed the Siloam tunnel and reservoir to enhance the fresh water supply of Jerusalem.
 2. Zephaniah 1:3 MT reads ruins.
 3. Zephaniah 1:4 One of the major male gods of Canaan. His female consort was Asherah.
 4. Zephaniah 1:5 The flat roofs of the houses were often used as convenient places of planetary worship (i.e. Sabeanism, astrology).
 5. Zephaniah 1:9 This may have a connection to the pagan custom mentioned in 1 Sam 5:5, or to the pagan belief that spirits resided in the threshold.
 6. Zephaniah 1:10 I.e. the lower, newer part of the city.
 7. Zephaniah 1:11 A shallow hollow that was a district in Jerusalem.
 8. Zephaniah 1:18 God’s judgment and God’s mercy are the twin themes of the prophets. In this dramatic passage, the Lord describes the destruction that will sweep the earth in the day of His wrath. Yet the Lord is true to His promises: the remnant will be restored (Zeph 3:18-20); the last day is also “the day of redemption” (Eph 4:30). See also Matt 24:31; John 14:3; 1 Thess 4:15-17.