4 Мојсијева 10 NSP - Numbers 10 NIRV

4 Мојсијева
Elegir capítulo 10

New Serbian Translation

4 Мојсијева 10

Седам труба

1Господ рече Мојсију: „Начини себи две трубе; начини их од кованог сребра, да ти служе за сазивање заједнице и покретање табора. Кад се оне огласе, нека се сва заједница сабере к теби код улаза у Шатор од састанка. Ако само једна затруби, нека се саберу к теби кнезови, главари Израиљевих племена. Кад громко затрубите, нека крену табори који су на истоку. Кад громко затрубите по други пут, нека крену табори на југу. Нека громко затрубе кад год табор креће. Кад се окупља збор, затрубите, али не громко.

Нека Аронови синови, свештеници, трубе у трубе. То ће бити трајна уредба за вас и ваше нараштаје. Кад у својој земљи ступите у рат против непријатеља који вас напада, громко затрубите у трубе, па ће вас се сетити Господ, Бог ваш, и бићете избављени од својих непријатеља.

10 У дан кад се будете радовали на својим празницима и на почетку својих месеци, затрубите у трубе, па приносите своје жртве свеспалнице и своје жртве мира. Нека вам оне буду спомен пред вашим Богом. Ја сам Господ, Бог ваш!“

Одлазак са Синаја

11 Двадесетог дана, другог месеца, друге године, облак се подигао са Пребивалишта сведочанства, 12 па су Израиљци кренули из Синајске пустиње идући од места до места. Облак се зауставио у Фаранској пустињи. 13 Тако су по први пут кренули на пут по Господњој заповести даној преко Мојсија.

14 Прво је кренула застава Јудиног табора, по својим војскама, на челу са Насоном, сином Аминадавовим. 15 Над војском Исахаровог племена био је Натанаило, син Согаров. 16 Над војском Завулоновог племена био је Елијав, син Хелонов. 17 Кад је Пребивалиште било растављено, Гирсонови и Мераријеви потомци су понели Пребивалиште.

18 Затим је кренула застава Рувимовог табора, на челу са Елисуром, сином Седијуровим. 19 Над војском Симеуновог племена био је Саламило, син Сурисадајев. 20 Над војском Гадовог племена био је Елисаф, син Деуелов. 21 Тада су Катови потомци кренули носећи свете ствари. Светилиште је било подигнуто пре него што су стигли.

22 Затим је кренула застава Јефремовог табора по својим војскама, на челу са Елисамом, сином Амијудовим. 23 Над војском Манасијиног племена био је Гамалило, син Фадасуров 24 Над војском Венијаминовог племена био је Авидан, син Гадеонијев.

25 Онда је, као пратећа стража свих табора, кренула застава Дановог табора, по својим војскама. Над њиховом војском био је Ахијезер, син Амисадајев. 26 Над војском Асировог племена био је Фагаило, син Ехранов. 27 Над војском Нефталимовог племена био је Ахиреј, син Енанов. 28 То је био ред по коме су Израиљци путовали, кад су кретали по својим четама.

29 Мојсије рече своме тасту Ховаву, сину Рагуила Мадијанца: „Путујемо на место за које је Господ рекао: ’Вама ћу га дати.’ Пођи с нама и чинићемо ти добро, јер је Господ обећао добро Израиљу.“

30 Он му одговори: „Нећу поћи, него ћу се вратити у своју земљу и у свој род.“

31 Мојсије му рече: „Молим те, немој да нас оставиш; ти, наиме, знаш где да се утаборимо у пустињи, па ћеш нам бити попут очију. 32 Ако пођеш с нама, што год добро Господ учинио нама, исто добро ћемо учинити теби.“

33 Тако су са Горе Господње кренули на тродневни пут. Испред њих је ишао Ковчег Господњег савеза та три дана пута, да им нађе место за одмор. 34 Облак Господњи је дању био над њима кад би полазили из табора.

35 Кад је Ковчег полазио, Мојсије је говорио:

„Устани, Господе,
    нека се разиђу твоји душмани!
    Нека се разбеже пред тобом они што те мрзе!“

36 А кад се заустављао, говорио је:

„Врати се, Господе,
    међу Израиљеве хиљаде!“

New International Reader's Version

Numbers 10

The Silver Trumpets

1The Lord said to Moses, “Make two trumpets out of hammered silver. Blow them when you want the community to gather together. And blow them when you want the camps to start out. When both trumpets are blown, the whole community must gather in front of you. They must come to the entrance to the tent of meeting. Suppose only one trumpet is blown. Then the leaders must gather in front of you. They are the heads of the tribes of Israel. When a trumpet blast is blown, the tribes camped on the east side must start out. When the second blast is blown, the camps on the south side must start out. The blast will tell them when to start. Blow the trumpets to gather the people together. But do not use the same kind of blast.

“The sons of Aaron, the priests, must blow the trumpets. That is a law for you and your children after you for all time to come. Suppose you go into battle in your own land. And suppose it is against an enemy who is treating you badly. Then blow a blast on the trumpets. If you do, I will remember you. I will save you from your enemies. I am the Lord your God. 10 You must also blow the trumpets when you are happy. Blow them at your appointed feasts. Blow them at your New Moon feasts. Blow them when you sacrifice your burnt offerings. Blow them when you sacrifice your friendship offerings. They will remind me of you. I am the Lord your God.”

The Israelites Leave the Sinai Desert

11 It was the 20th day of the second month of the second year. On that day the cloud began to move. It went up from above the holy tent where the tablets of the covenant law were kept. 12 Then the Israelites started out from the Desert of Sinai. They traveled from place to place. They kept going until the cloud came to rest in the Desert of Paran. 13 The first time they started out, the Lord commanded Moses to tell them to do it. And they did it.

14 The groups of the camp of Judah went first. They marched out under their flag. Nahshon was their commander. He was the son of Amminadab. 15 Nethanel was over the group of the tribe of Issachar. Nethanel was the son of Zuar. 16 Eliab was over the group of the tribe of Zebulun. Eliab was the son of Helon. 17 The holy tent was taken down. The men of Gershon and Merari started out. They carried the tent.

18 The groups of the camp of Reuben went next. They marched out under their flag. Elizur was their commander. He was the son of Shedeur. 19 Shelumiel was over the group of the tribe of Simeon. Shelumiel was the son of Zurishaddai. 20 Eliasaph was over the group of the tribe of Gad. Eliasaph was the son of Deuel. 21 The men of Kohath started out. They carried the holy things. The holy tent had to be set up before they arrived.

22 The groups of the camp of Ephraim went next. They marched out under their flag. Elishama was their commander. He was the son of Ammihud. 23 Gamaliel was over the group of the tribe of Manasseh. Gamaliel was the son of Pedahzur. 24 Abidan was over the group of the tribe of Benjamin. Abidan was the son of Gideoni.

25 Finally, the groups of the camp of Dan started out. They marched out under their flag. They followed behind all the other groups and guarded them. Ahiezer was their commander. He was the son of Ammishaddai. 26 Pagiel was over the group of the tribe of Asher. Pagiel was the son of Okran. 27 Ahira was over the group of the tribe of Naphtali. Ahira was the son of Enan. 28 As the groups of Israel started out, that was the order they marched in.

29 Moses spoke to Hobab, the son of Reuel. Reuel was Moses’ father-in-law. Reuel was from Midian. Moses said to Hobab, “We’re starting out for the place the Lord promised to us. He said to us, ‘I will give it to you.’ So come with us. We’ll treat you well. The Lord has promised to give good things to Israel.”

30 Hobab answered, “No. I can’t go. I’m going back to my own land. I’m returning to my own people.”

31 But Moses said, “Please don’t leave us. You know where we should camp in the desert. You can be our guide. 32 So come with us. The Lord will give us good things. We’ll share them with you.”

33 So they started out from the mountain of the Lord. They traveled for three days. The ark of the covenant of the Lord went in front of them during those three days. It went ahead of them to find a place for them to rest. 34 They started out from the camp by day. And the cloud of the Lord was above them.

35 When the ark started out, Moses said,

Lord, rise up!
    Let your enemies be scattered.
    Let them run away from you.”

36 When the ark stopped, Moses said,

Lord, return.
    Return to the many thousands of people in Israel.”