4 Мојсијева 1 NSP - Numbers 1 NLT

4 Мојсијева
Elegir capítulo 1

New Serbian Translation

4 Мојсијева 1

Први попис Израиљаца

1Првога дана другога месеца, друге године након што су изашли из Египта, Господ рече Мојсију у Синајској пустињи, у Шатору од састанка: „Извршите попис све заједнице синова Израиљевих по њиховим породицама и њиховим отачким домовима, према броју имена свих мушкараца, једног по једног. Ти и Арон забележите све у Израиљу по њиховим јединицама, од двадесет година па навише, који су способни за војску. С вама ће бити по један човек из сваког племена, који је главар свог отачког дома.

Ово су имена људи који ће вам помагати:

за Рувимово племе, Елисур, Седијуров син;

за Симеуново племе, Сурисадајев син Саламило;

за Јудино племе, Аминадавов син Насон;

за Исахарово племе, Согаров син Натанаило,

За Завулоново племе, Хелонов син Елијав.

10 За Јосифове синове:

Амијудов син Елисама, за Јефремово племе,

и Фадасуров син Гамалило, за Манасијино племе.

11 За Венијаминово племе, Гадеонијев син Авидан;

12 за Даново племе, Амисадајев син Ахијезер;

13 за Асирово племе, Ехранов син Фагаило;

14 за Гадово племе, Деуелов син Елисаф;

15 за Нефталимово племе, Енанов син Ахиреј.“

16 Ови су били изабрани од заједнице, кнезови својих отачких племена, главари Израиљевих хиљада.

17 Мојсије и Арон су узели ове људе који су били одређени по имену, 18 па су сабрали сву заједницу првога дана другог месеца. Они су се, један по један, уписали у своја родословља, по својим породицама, по својим отачким домовима, и по својим именима, од двадесет година па навише, 19 као што је Господ заповедио Мојсију. Тако их је пописао у Синајској пустињи.

20 Од потомака Рувима, Израиљевог првенца, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 21 Из Рувимовог племена било је пописано четрдесет шест хиљада пет стотина.

22 Од Симеунових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци способни за војску од двадесет година па навише, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 23 Из Симеуновог племена било је пописано педесет девет хиљада три стотине.

24 Од Гадових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци способни за војску од двадесет година па навише, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 25 Из Гадовог племена било је пописано четрдесет пет хиљада шест стотина педесет.

26 Од Јудиних потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци способни за војску од двадесет година па навише, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 27 Из Јудиног племена било је пописано седамдесет четири хиљаде шест стотина.

28 Од Исахарових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 29 Из Исахаровог племена било је пописано педесет четири хиљаде четири стотине.

30 Од Завулонових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 31 Из Завулоновог племена било је пописано педесет седам хиљада четири стотине.

32 Од Јосифових потомака: од Јефремових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 33 Из Јефремовог племена било је пописано четрдесет хиљада пет стотина.

34 Од Манасијиних потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 35 Из Манасијиног племена било је пописано тридесет две хиљаде две стотине.

36 Од Венијаминових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 37 Из Венијаминовог племена било је пописано тридесет пет хиљада четири стотине.

38 Од Данових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 39 Из Дановог племена било је пописано шездесет две хиљаде седам стотина.

40 Од Асирових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 41 Из Асировог племена било је пописано четрдесет једна хиљада пет стотина.

42 Од Нефталимових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 43 Из Нефталимовог племена било је пописано педесет три хиљаде четири стотине.

44 Ови пописани су били они које је пописао Мојсије са Ароном, уз помоћ дванаест кнезова, по један човек на сваки отачки дом. 45 Сви Израиљци, који су били уписани у своје отачке домове, од двадесет година па навише, били су способни за војску у Израиљу. 46 Свих пописаних било је шест стотина три хиљаде пет стотина педесет.

47 Ипак, међу њих се нису водили Левити према свом предачком племену. 48 Наиме, Господ је рекао Мојсију: 49 „Нека се Левијево племе не пописује, и нека се не пописују са осталим Израиљцима. 50 Него, постави Левите над Пребивалиштем сведочанства, и над свом опремом и свим што му припада. Они ће носити Пребивалиште са свом опремом, служити у њему, и логоровати око Пребивалишта. 51 Кад Пребивалиште крене, нека га Левити раставе, а кад се Пребивалиште заустави, нека га Левити подигну. Ако му се приближи туђинац, нека се погуби. 52 Остали Израиљци нека логорују сваки у своме табору, код своје заставе, и по својим четама. 53 Левити нека логорују око Пребивалишта сведочанства, да не би плануо гнев на израиљску заједницу. Зато нека чувају стражу код Пребивалишта сведочанства.“

54 Израиљци учине све онако како је Господ заповедио Мојсију. Баш тако су учинили.

New Living Translation

Numbers 1

Registration of Israel’s Troops

1A year after Israel’s departure from Egypt, the Lord spoke to Moses in the Tabernacle[a] in the wilderness of Sinai. On the first day of the second month[b] of that year he said, “From the whole community of Israel, record the names of all the warriors by their clans and families. List all the men twenty years old or older who are able to go to war. You and Aaron must register the troops, and you will be assisted by one family leader from each tribe.

“These are the tribes and the names of the leaders who will assist you:

TribeLeader
ReubenElizur son of Shedeur
SimeonShelumiel son of Zurishaddai
JudahNahshon son of Amminadab
IssacharNethanel son of Zuar
ZebulunEliab son of Helon
10 Ephraim son of JosephElishama son of Ammihud
Manasseh son of JosephGamaliel son of Pedahzur
11 BenjaminAbidan son of Gideoni
12 DanAhiezer son of Ammishaddai
13 AsherPagiel son of Ocran
14 GadEliasaph son of Deuel
15 NaphtaliAhira son of Enan

16 These are the chosen leaders of the community, the leaders of their ancestral tribes, the heads of the clans of Israel.”

17 So Moses and Aaron called together these chosen leaders, 18 and they assembled the whole community of Israel on that very day.[c] All the people were registered according to their ancestry by their clans and families. The men of Israel who were twenty years old or older were listed one by one, 19 just as the Lord had commanded Moses. So Moses recorded their names in the wilderness of Sinai.

20-21 This is the number of men twenty years old or older who were able to go to war, as their names were listed in the records of their clans and families[d]:

TribeNumber
Reuben (Jacob’s[e] oldest son)46,500
22-23 Simeon59,300
24-25 Gad45,650
26-27 Judah74,600
28-29 Issachar54,400
30-31 Zebulun57,400
32-33 Ephraim son of Joseph40,500
34-35 Manasseh son of Joseph32,200
36-37 Benjamin35,400
38-39 Dan62,700
40-41 Asher41,500
42-43 Naphtali53,400

44 These were the men registered by Moses and Aaron and the twelve leaders of Israel, all listed according to their ancestral descent. 45 They were registered by families—all the men of Israel who were twenty years old or older and able to go to war. 46 The total number was 603,550.

47 But this total did not include the Levites. 48 For the Lord had said to Moses, 49 “Do not include the tribe of Levi in the registration; do not count them with the rest of the Israelites. 50 Put the Levites in charge of the Tabernacle of the Covenant,[f] along with all its furnishings and equipment. They must carry the Tabernacle and all its furnishings as you travel, and they must take care of it and camp around it. 51 Whenever it is time for the Tabernacle to move, the Levites will take it down. And when it is time to stop, they will set it up again. But any unauthorized person who goes too near the Tabernacle must be put to death. 52 Each tribe of Israel will camp in a designated area with its own family banner. 53 But the Levites will camp around the Tabernacle of the Covenant to protect the community of Israel from the Lord’s anger. The Levites are responsible to stand guard around the Tabernacle.”

54 So the Israelites did everything just as the Lord had commanded Moses.

Notas al pie

  1. 1:1a Hebrew the Tent of Meeting.
  2. 1:1b This day in the ancient Hebrew lunar calendar occurred in April or May.
  3. 1:18 Hebrew on the first day of the second month; see 1:1.
  4. 1:20-21a In the Hebrew text, this sentence (This is the number of men twenty years old or older who were able to go to war, as their names were listed in the records of their clans and families) is repeated in 1:22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42.
  5. 1:20-21b Hebrew Israel’s. The names “Jacob” and “Israel” are often interchanged throughout the Old Testament, referring sometimes to the individual patriarch and sometimes to the nation.
  6. 1:50 Or Tabernacle of the Testimony; also in 1:53.