4 Мојсијева 1 NSP - Nombres 1 BDS

4 Мојсијева
Elegir capítulo 1

New Serbian Translation

4 Мојсијева 1

Први попис Израиљаца

1Првога дана другога месеца, друге године након што су изашли из Египта, Господ рече Мојсију у Синајској пустињи, у Шатору од састанка: „Извршите попис све заједнице синова Израиљевих по њиховим породицама и њиховим отачким домовима, према броју имена свих мушкараца, једног по једног. Ти и Арон забележите све у Израиљу по њиховим јединицама, од двадесет година па навише, који су способни за војску. С вама ће бити по један човек из сваког племена, који је главар свог отачког дома.

Ово су имена људи који ће вам помагати:

за Рувимово племе, Елисур, Седијуров син;

за Симеуново племе, Сурисадајев син Саламило;

за Јудино племе, Аминадавов син Насон;

за Исахарово племе, Согаров син Натанаило,

За Завулоново племе, Хелонов син Елијав.

10 За Јосифове синове:

Амијудов син Елисама, за Јефремово племе,

и Фадасуров син Гамалило, за Манасијино племе.

11 За Венијаминово племе, Гадеонијев син Авидан;

12 за Даново племе, Амисадајев син Ахијезер;

13 за Асирово племе, Ехранов син Фагаило;

14 за Гадово племе, Деуелов син Елисаф;

15 за Нефталимово племе, Енанов син Ахиреј.“

16 Ови су били изабрани од заједнице, кнезови својих отачких племена, главари Израиљевих хиљада.

17 Мојсије и Арон су узели ове људе који су били одређени по имену, 18 па су сабрали сву заједницу првога дана другог месеца. Они су се, један по један, уписали у своја родословља, по својим породицама, по својим отачким домовима, и по својим именима, од двадесет година па навише, 19 као што је Господ заповедио Мојсију. Тако их је пописао у Синајској пустињи.

20 Од потомака Рувима, Израиљевог првенца, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 21 Из Рувимовог племена било је пописано четрдесет шест хиљада пет стотина.

22 Од Симеунових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци способни за војску од двадесет година па навише, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 23 Из Симеуновог племена било је пописано педесет девет хиљада три стотине.

24 Од Гадових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци способни за војску од двадесет година па навише, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 25 Из Гадовог племена било је пописано четрдесет пет хиљада шест стотина педесет.

26 Од Јудиних потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци способни за војску од двадесет година па навише, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 27 Из Јудиног племена било је пописано седамдесет четири хиљаде шест стотина.

28 Од Исахарових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 29 Из Исахаровог племена било је пописано педесет четири хиљаде четири стотине.

30 Од Завулонових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 31 Из Завулоновог племена било је пописано педесет седам хиљада четири стотине.

32 Од Јосифових потомака: од Јефремових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 33 Из Јефремовог племена било је пописано четрдесет хиљада пет стотина.

34 Од Манасијиних потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 35 Из Манасијиног племена било је пописано тридесет две хиљаде две стотине.

36 Од Венијаминових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 37 Из Венијаминовог племена било је пописано тридесет пет хиљада четири стотине.

38 Од Данових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 39 Из Дановог племена било је пописано шездесет две хиљаде седам стотина.

40 Од Асирових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 41 Из Асировог племена било је пописано четрдесет једна хиљада пет стотина.

42 Од Нефталимових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 43 Из Нефталимовог племена било је пописано педесет три хиљаде четири стотине.

44 Ови пописани су били они које је пописао Мојсије са Ароном, уз помоћ дванаест кнезова, по један човек на сваки отачки дом. 45 Сви Израиљци, који су били уписани у своје отачке домове, од двадесет година па навише, били су способни за војску у Израиљу. 46 Свих пописаних било је шест стотина три хиљаде пет стотина педесет.

47 Ипак, међу њих се нису водили Левити према свом предачком племену. 48 Наиме, Господ је рекао Мојсију: 49 „Нека се Левијево племе не пописује, и нека се не пописују са осталим Израиљцима. 50 Него, постави Левите над Пребивалиштем сведочанства, и над свом опремом и свим што му припада. Они ће носити Пребивалиште са свом опремом, служити у њему, и логоровати око Пребивалишта. 51 Кад Пребивалиште крене, нека га Левити раставе, а кад се Пребивалиште заустави, нека га Левити подигну. Ако му се приближи туђинац, нека се погуби. 52 Остали Израиљци нека логорују сваки у своме табору, код своје заставе, и по својим четама. 53 Левити нека логорују око Пребивалишта сведочанства, да не би плануо гнев на израиљску заједницу. Зато нека чувају стражу код Пребивалишта сведочанства.“

54 Израиљци учине све онако како је Господ заповедио Мојсију. Баш тако су учинили.

La Bible du Semeur

Nombres 1

Recensement et organisation des Israélites

Le premier recensement d’Israël

1Le premier jour du deuxième mois de la deuxième année après la sortie d’Egypte[a], l’Eternel s’adressa à Moïse dans le désert du Sinaï dans la tente de la Rencontre. Il lui dit : Faites le recensement de toute la communauté des Israélites selon leurs familles et leurs groupes familiaux, en comptant tous les hommes âgés de vingt ans et plus, tous ceux qui sont aptes à servir dans l’armée d’Israël. Toi et Aaron, vous les dénombrerez par corps d’armée.

Vous vous adjoindrez un homme par tribu ; vous prendrez celui qui se trouve à la tête de son groupe familial. Voici le nom des hommes qui vous assisteront[b] :

– pour Ruben : Elitsour, fils de Shedéour ;

pour Siméon : Sheloumiel, fils de Tsourishaddaï ;

pour Juda : Nahshôn, fils d’Amminadab ;

pour Issacar : Netanéel, fils de Tsouar ;

pour Zabulon : Eliab, fils de Hélôn ;

10 pour les fils de Joseph :

pour Ephraïm : Elishama, fils d’Ammihoud ;

pour Manassé : Gamliel, fils de Pédahtsour ;

11 pour Benjamin : Abidân, fils de Guideoni ;

12 pour Dan : Ahiézer, fils d’Ammishaddaï ;

13 pour Aser : Paguiel, fils d’Okrân ;

14 pour Gad : Eliasaph, fils de Deouel[c] ;

15 pour Nephtali : Ahira, fils d’Enân.

16 Tels sont les membres de la communauté qui furent convoqués. C’étaient les chefs de leurs tribus, ils étaient aussi à la tête des corps d’armée d’Israël. 17 Moïse et Aaron s’adjoignirent ces hommes qui avaient été nommément désignés 18 et convoquèrent toute l’assemblée, le premier jour du second mois ; les Israélites furent recensés, selon leurs familles et leurs groupes familiaux, on releva le nom des hommes de vingt ans et au-dessus, un par un, 19 comme l’Eternel l’avait ordonné à Moïse. De cette manière, Moïse fit leur dénombrement au désert du Sinaï.

20 On établit le recensement des descendants de Ruben, premier-né d’Israël, par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 21 On en dénombra 46 500[d].

22 On établit le recensement des descendants de Siméon par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 23 On en dénombra 59 300.

24 On établit le recensement des descendants de Gad par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 25 On en dénombra 45 650.

26 On établit le recensement des descendants de Juda par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 27 On en dénombra 74 600.

28 On établit le recensement des descendants d’Issacar par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 29 On en dénombra 54 400.

30 On établit le recensement des descendants de Zabulon par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 31 On en dénombra 57 400.

32 Parmi les fils de Joseph[e] : on établit le recensement des descendants d’Ephraïm par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 33 On en dénombra 40 500. 34 On établit le recensement des descendants de Manassé par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 35 On en dénombra 32 200.

36 On établit le recensement des descendants de Benjamin par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 37 On en dénombra 35 400.

38 On établit le recensement des descendants de Dan par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 39 On en dénombra 62 700.

40 On établit le recensement des descendants d’Aser par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 41 On en dénombra 41 500.

42 On établit le recensement des descendants de Nephtali par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 43 On en dénombra 53 400.

44 Tels sont les effectifs que recensèrent Moïse et Aaron, assistés de douze chefs d’Israël, un par tribu. 45 Le total des Israélites de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée, dont on fit le recensement selon leurs groupes familiaux, 46 était de 603 550.

47 Les lévites, en tant que tribu patriarcale, ne furent pas recensés avec les autres tribus. 48 En effet, l’Eternel avait dit à Moïse : 49 N’inclus pas la tribu de Lévi dans le recensement et ne les compte pas avec les Israélites[f]. 50 Charge-les du service du tabernacle qui abrite l’acte de l’alliance[g], de tous ses ustensiles et de tout son matériel ; ce sont eux qui transporteront le tabernacle avec tous ses accessoires et qui en assureront le service ; ils camperont autour du tabernacle. 51 Quand il sera déplacé, les lévites le démonteront, puis ils le dresseront au nouveau campement. Tout membre étranger à leur tribu qui en approchera sera puni de mort. 52 Les Israélites camperont chacun dans l’aire qui lui sera assignée, sous sa bannière, et selon leurs corps d’armée. 53 Les lévites camperont autour du tabernacle qui abrite l’acte de l’alliance, pour que ma colère ne s’abatte pas sur la communauté des Israélites. Les lévites prendront soin du tabernacle.

54 Les Israélites obéirent à tous les ordres que l’Eternel avait donnés à Moïse et les accomplirent.

Notas al pie

  1. 1.1 C’est-à-dire onze mois après l’arrivée des Israélites dans le désert du Sinaï (Ex 19.1), un mois après l’achèvement du tabernacle (Ex 40.17) et quinze jours après la célébration de la Pâque au Sinaï (9.1-5).
  2. 1.5 Les tribus sont mentionnées dans l’ordre suivant : 1. les fils de Léa (sans Lévi, v. 47) ; 2. les fils de Rachel ; 3. les fils des servantes. Les noms de ces hommes reviennent aux chap. 2 ; 7 et 10.
  3. 1.14 L’ancienne version grecque et la version syriaque ont : Reouel (voir 2.14).
  4. 1.21 Tous les nombres sont arrondis à la centaine (sauf pour Gad, v. 25, dont le total est aussi arrondi dans certaines versions). Selon certains, les milliers que contiennent les divers nombres du recensement ne désigneraient pas mille individus mais des corps d’armées moins nombreux ou des chefs de troupe, conformément au sens que peut avoir le terme en hébreu (voir, p. ex., 31.14, 48). Une telle interprétation pose le problème du total des v. 45-46.
  5. 1.32 Les descendants de Lévi étant exclus de ce recensement (v. 47), les descendants de Joseph sont groupés en deux tribus composées de la famille de ses deux fils, Ephraïm et Manassé. Le nombre de douze tribus est ainsi maintenu, et Joseph, qui devait recevoir le droit d’aînesse (1 Ch 5.2), a un héritage double.
  6. 1.49 Ils seront recensés à part (3.14-39 ; 4.34-49).
  7. 1.50 C’est-à-dire les dix commandements gravés sur des tablettes de pierre (Ex 31.18 ; 32.15 ; 34.29) déposées dans le coffre (Ex 25.16, 21 ; 40.20).