2 Књига дневника 15 NSP - 2 Chronicles 15 NIVUK

2 Књига дневника
Elegir capítulo 15

New Serbian Translation

2 Књига дневника 15

Асине реформе

1На Одидовог сина Азарију је сишао Божији Дух и он оде пред Асу па му рече: „Чујте ме, Асо, сва Јудо и Венијамине! Господ је са вама када сте ви са њим. Ако га потражите, даће вам да га пронађете; ако га оставите, оставиће вас. Многе су своје дане Израиљци били без истинитог Бога, без свештеника који поучавају и без Закона. Али у невољи су се окренули Господу, Богу Израиља; тражили су га и дао им је да га пронађу. Баш у те дане није се мирно путовало, ни мирно живело, велика је пометња била над свим становницима земље. Један народ је сатирао други и један град је сатирао други, а Бог их је смео свим невољама. А ви, будите јаки и нека вам не клону руке јер постоји награда за ваша дела.“

А када је Аса чуо Одидово пророштво, осоколио се и одстранио гадости из целе Јудине земље, из Венијамина и из свих градова које је освојио у Јефремовом горју. Обновио је и жртвеник Господњи који је стајао испред Господњег трема.

Тада је окупио све од Јуде и Венијамина, и све који су од Израиља пребегли код Јефрема, Манасије и Симеуна. Било је то мноштво које је видело да је са њим Господ, Бог његов.

10 Окупили су се у Јерусалиму трећег месеца петнаесте године Асине владавине. 11 Тог дана су принели Господу на жртву нешто од плена који су понели: седам стотина волова и седам хиљада оваца. 12 Заветовали су се да ће свим срцем и свом душом тражити Господа, Бога својих отаца, 13 а да ће се погубити ко то не буде чинио, ко не буде тражио Господа, Бога Израиљевог: и младо и старо, и мушкарци и жене. 14 И заклеше се Господу уз повике, клицања, трубе и овнујске рогове. 15 Сва Јуда се радовала заклетви којом се од срца заклела. Радо су га потражили и он им је дао да га нађу, дао им је Господ мир са свих страна.

16 Такође, Аса је своју мајку Маху уклонио с положаја царице мајке, јер је начинила одвратне Аштартине ступове. Аса је посекао ступове и спалио их у долини Кидрон. 17 Но, иако није уклонио узвишице из Израиља, Асино срце је било у потпуности верно свег његовог живота. 18 Он је донео у Божији Дом ствари које је његов отац посветио: сребро, злато и посуђе.

19 Све до тридесет пете године Асине владавине није било рата.

New International Version - UK

2 Chronicles 15

Asa’s reform

1The Spirit of God came on Azariah son of Oded. He went out to meet Asa and said to him, ‘Listen to me, Asa and all Judah and Benjamin. The Lord is with you when you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you. For a long time Israel was without the true God, without a priest to teach and without the law. But in their distress they turned to the Lord, the God of Israel, and sought him, and he was found by them. In those days it was not safe to travel about, for all the inhabitants of the lands were in great turmoil. One nation was being crushed by another and one city by another, because God was troubling them with every kind of distress. But as for you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded.’

When Asa heard these words and the prophecy of Azariah son of[a] Oded the prophet, he took courage. He removed the detestable idols from the whole land of Judah and Benjamin and from the towns he had captured in the hills of Ephraim. He repaired the altar of the Lord that was in front of the portico of the Lord’s temple.

Then he assembled all Judah and Benjamin and the people from Ephraim, Manasseh and Simeon who had settled among them, for large numbers had come over to him from Israel when they saw that the Lord his God was with him.

10 They assembled at Jerusalem in the third month of the fifteenth year of Asa’s reign. 11 At that time they sacrificed to the Lord seven hundred head of cattle and seven thousand sheep and goats from the plunder they had brought back. 12 They entered into a covenant to seek the Lord, the God of their ancestors, with all their heart and soul. 13 All who would not seek the Lord, the God of Israel, were to be put to death, whether small or great, man or woman. 14 They took an oath to the Lord with loud acclamation, with shouting and with trumpets and horns. 15 All Judah rejoiced about the oath because they had sworn it wholeheartedly. They sought God eagerly, and he was found by them. So the Lord gave them rest on every side.

16 King Asa also deposed his grandmother Maakah from her position as queen mother, because she had made a repulsive image for the worship of Asherah. Asa cut it down, broke it up and burned it in the Kidron Valley. 17 Although he did not remove the high places from Israel, Asa’s heart was fully committed to the Lord all his life. 18 He brought into the temple of God the silver and gold and the articles that he and his father had dedicated.

19 There was no more war until the thirty-fifth year of Asa’s reign.

Notas al pie

  1. 2 Chronicles 15:8 Vulgate and Syriac (see also Septuagint and verse 1); Hebrew does not have Azariah son of.