Јеврејима 1 NSP - Židům 1 SNC

Јеврејима
Elegir capítulo 1

New Serbian Translation

Јеврејима 1

Христос је узвишенији од анђела

1Бог је много пута и на много начина говорио нашим прецима преко пророка, али у ове последње дане проговорио нам је преко Сина, кога је одредио за власника свега, чијим посредством је и свет створио. Он је одсјај Божије славе, и верни одраз његовога бића, он који све одржава силом своје речи. Па пошто изврши очишћење греха, седе у небу с десне стране Бога величанственога. Тако постаде толико моћнији од анђела, колико му Бог даде име узвишеније од њиховог.

Зар је коме од анђела икад рекао:

„Ти си Син мој,
    данас си се мени родио“,

и поново:

„Ја ћу му бити Отац,
    а он ће ми бити Син“?

А затим, кад је слао Прворођенца на свет, рече:

„Нека му се поклоне сви анђели Божији.“

За анђеле, пак, каже:

„Он своје анђеле чини ветровима[a],
    и своје слуге огњеним пламеновима.“

А за Сина каже:

„Твој је престо, Боже, у веке векова!
    Жезло је правде жезло твога царства.
Волиш правду, а мрзиш неправду.
    Зато те је Бог, твој Бог,
    помазао уљем радости,
    више него твоје другове.“

10 Такође каже:

„Ти си, Господе, у почетку утемељио земљу,
    и небеса су дело твојих руку.
11 Она ће пропасти, али ти ћеш остати,
    и све ће се исхабати као изношена одећа.
12 Сложићеш их као огртач,
    измениће се као одећа.
А ти си увек исти,
    веку твоме нигде краја нема.“

13 И коме је од анђела икад рекао:

„Седи мени с моје десне стране,
    док душмане не положим твоје,
за твоје ноге постоље да буду“?

14 Нису ли сви анђели – духови послати од Бога да служе онима који треба да приме у посед спасење?

Notas al pie

  1. 1,7 Ветровима или духовима.

Slovo na cestu

Židům 1

Ježíš Kristus je rovný Otci

1Bůh mluvil odedávna k otcům mnoha různými způsoby prostřednictvím proroků a odhaloval jim postupně své plány. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu.

Boží Syn je podivuhodná bytost. Bůh mu vše dal a skrze něho stvořil svět a vše, co je v něm. On vyzařuje Boží lásku. Každý jeho čin a každé jeho slovo dosvědčuje, že je Bůh. Řídí vesmír podmanivou silou svého rozkazu. Zemřel, aby očistil naše svědomí od všech hříchů, vstal z mrtvých a pak se posadil na čestné místo u Boha.

Boží Syn je vyšší než andělé

Boží Syn převyšuje i Boží posly – anděly. Jeho jméno to dokazuje. Vždyť Bůh nikdy neřekl andělu:

„Ty jsi můj Syn,
    kterého jsem dnes zplodil.“

Ani:

„Budu mu otcem a on mi bude synem.“

Ale když uvádí svého prvorozeného Syna na zem, říká:

„Ať se mu klanějí všichni Boží andělé.“

Bůh mluví o svých andělích jako o vanutí větru a plamenech ohně, ale o svém Synu říká:

„Ty budeš, Bože, vládnout navzdory všem změnám
    a tvoje vláda bude spravedlivá.
Miluješ spravedlnost a nenávidíš svévoli.
    Proto ti Bůh učinil radost a vyvýšil tě nad tvé druhy.“
10 „Ty jsi, Pane, na počátku učinil zemi
    a nebesa jsou dílo tvých rukou.
11 Nebesa se rozplynou, ale ty zůstaneš.
12     Obnosí se jako plášť a jednou je odložíš a vyměníš.
Ty však nezestárneš a nezahyneš.“

13 Bůh nikdy nevyzval žádného anděla,

aby se posadil na čestné místo nedaleko něho,
    dokud mu nepodrobí všechny nepřátele.

14 Andělé jsou jen duchovní poslové, kteří jsou vysíláni, aby pečovali o ty, kterým se má dostat spásy jako dědictví.