Псалми 92 NSP - Masalimo 92 CCL

Псалми

New Serbian Translation

Псалми 92

Псалам. Песма за дан суботњи.

1Баш је добро хвалити Господа,
    твом имену певати, Свевишњи;
милост твоју ујутру јављати,
    сваке ноћи верност твоју;
лиром са десет струна
    и харфином мелодијом!

Јер ти си ме, о, Господе,
    обрадово делом својим;
    кличем труду руку твојих.
Како су велика дела твоја, о, Господе!
    Како су дубоки науми твоји.
Човек без памети не зна
    и безумник ово не разуме;
Кад зликовци ничу као трава
    и кад сваки злотвор цвета,
    то је да би заувек пропали!

А ти си довека узвишен, о, Господе!

О, Господе, ено твојих душмана;
    ено твојих душмана, гину,
    и сви што злобно раде биће одувани.
10 Ти си мој рог уздигао као у бивола,
    помазан сам свежим уљем.
11 Очима гледам по зидинама мојим
    оне што се против мене дижу;
    ушима својим слушам злотворе.

12 Као палма грана се праведник,
    као кедар расте на Ливану!
13 Посађени у Дому Господњем
    цветаће у двориштима Бога нашег.
14 Биће плодоносни и када остаре,
    једри и зелени биће;
15 и јављаће: праведан је Господ, стена моја,
    неправде у њему нема!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 92

Salimo. Nyimbo ya pa tsiku la Sabata.

1Nʼkwabwino kutamanda Yehova
    ndi kuyimbira nyimbo dzina lanu, Inu Wammwambamwamba,
Kulengeza chikondi chanu mmawa,
    ndi kukhulupirika kwanu nthawi ya usiku,
kuyimbira nyimbo choyimbira cha zingwe khumi
    ndi mayimbidwe abwino a zeze.

Pakuti Inu mumandisangalatsa ndi ntchito zanu, Inu Yehova;
    Ine ndikuyimba mwachimwemwe pa ntchito ya manja anu.
Ndi yayikuludi ntchito yanu Yehova,
    maganizo anu ndi ozamadi!
Munthu wopanda nzeru sadziwa,
    zitsiru sizizindikira,
kuti ngakhale anthu oyipa aphuka ngati udzu
    ndipo anthu onse ochita zoyipa apindula,
adzawonongedwa kwamuyaya.

Koma Inu Yehova, ndinu wokwezedwa kwamuyaya.

Zoonadi adani anu Yehova,
    zoonadi adani anu adzawonongeka;
    onse ochita zoyipa adzabalalitsidwa.
10 Inu mwakweza nyanga yanga ngati nyanga ya njati;
    mafuta abwino akhuthulidwa pamutu wanga.
11 Maso anga aona kugonjetsedwa kwa olimbana nane,
    makutu anga amva za kugwa kwa amaliwongo anga oyipa.

12 Anthu olungama adzaphuka ngati mtengo wa mgwalangwa,
    adzakula ngati mkungudza wa ku Lebanoni;
13 odzalidwa mʼnyumba ya Yehova,
    adzakula bwino mʼmabwalo a Mulungu wathu.
14 Iwo adzaberekabe zipatso mu ukalamba wawo,
    adzakhala anthete ndi obiriwira,
15 kulengeza kuti, “Yehova ndi wolungama;
    Iye ndiye Thanthwe langa, ndipo mwa Iye mulibe choyipa.”