Псалми 72 NSP - Psalmen 72 HTB

Псалми

New Serbian Translation

Псалми 72

Соломону.

1О, Боже, прописе своје цару подај
    и праведност своју сину царевоме!
Нек народу твоме он праведно суди
    и сиромасима према прописима.

Нека горе народу мир донесу
    и брда праведност.
Он ће сиромасима да суди,
    деци убогих победу даће
    и скршиће тлачитеља.
Бојаће те се људи док је сунца и месеца,
    од рода до рода.
Спустиће се као киша на кошену траву
    и попут пљускова натапаће земљу.
У његовим данима процветаће праведник
    и обиље мира док месеца буде било.

Владаће од мора до мора
    и од реке до крајева где земља престаје.
Клекнуће пред њим пустињска племена,
    противници његови лизаће прашину.
10 Принеће му принос
    цареви тарсиски и острвски;
цареви Саве и Севе
    данак ће да дају.
11 Поклониће му се сви цареви,
    сви народи служиће му.

12 Јер он ће да избави убогог што за помоћ вапи,
    и сиромаха без помоћи ниоткуда.
13 Поштедеће слабог и убогог,
    животе убогих спасти.
14 Од тлачења и насиља живот њихов откупиће,
    очима његовим крв њихова драгоцена ће бити.

15 Жив нек буде!
    Нек му дају од злата савскога;
нека стално за њега се моле,
    од јутра до сутра благосиљају га.
16 Нек пшеницом обилује земља,
    нек се род његов повија на врху гора, као на Ливану;
нек процвета народ из градова
    ко трава земаљска.
17 Његово име нек буде довека,
    нека траје докле је и сунца.

Нек у њему сви народи благослове се
    и блаженим нек га називају.

18 Благословен био Господ Бог, Бог Израиља,
    он једини чудеса чини.
19 И благословено довека било његово славно име,
    нек сву земљу слава му испуни.
Амин! Амин!

20 Довршише се молитве Давида, сина Јесејевог.

Het Boek

Psalmen 72

1Een psalm van Salomo.

O God, doe recht aan de koning
en toon uw rechtvaardigheid aan zijn zoon.
Laat hij rechtvaardig over uw volk regeren
en zuiver rechtspreken, ook over de armen.
Laten de bergen de vrede voor het volk aandragen
en de heuvels spreken over de zuivere rechtspraak.
Laat de koning de armsten uit de samenleving
hun rechten geven en hen werkelijk helpen.
Maar laat hij de onderdrukker veroordelen.
Laat ieder,
zolang de zon schijnt
en de maan ʼs nachts aan de hemel staat,
ontzag voor U hebben.
Van generatie op generatie.
Laat de koning zijn als een milde regenbui
die neerdaalt op de akkers en de aarde bevochtigt.
Laat onder zijn regering
de oprechte mens tot bloei komen
en laat er altijd vrede zijn.
Laat hem heersen van oost tot west
en van noord tot zuid.
Laten de nomaden in de woestijn
zich voor hem buigen
en zijn tegenstanders
voorover in het stof vallen.
10 Laten de koningen uit Tarsis en de andere buurlanden
hem geschenken brengen.
De koningen van Seba en Saba
moeten hem belasting betalen.
11 Laten alle koningen
zich voor hem buigen
en alle volken
aan hem onderworpen zijn.
12 De koning zal zeker
de arme die om hulp roept, bevrijden
en ook de armzalige
die door niemand wordt geholpen.
13 Hij zal zich ontfermen
over ieder die klein en arm is,
hen allen nabij zijn en bevrijden.
14 Elke vorm van onderdrukking en geweld
zal hij voor hen wegnemen.
Zij zullen kostbaar zijn in zijn ogen.
15 De koning zal grote voorspoed kennen.
Men zal hem goud uit Seba brengen.
Ook zal men voor hem bidden, dag in, dag uit.
De hele dag door zal men hem het goede toewensen.
16 Het land zal overvloedige graanoogsten kennen.
Op de bergen bloeien de gewassen met rijke vruchten,
net als op de Libanon.
De mensen in de stad bloeien
als de gewassen op aarde.
17 De naam van de koning zal niet worden vergeten.
Zolang de zon haar licht op aarde geeft,
zal men zijn naam kennen.
Laten alle volken
elkaar het beste wensen met zijn naam en hem eren.
18 Alle lof en eer is voor de Here God,
de God van Israël, tot in eeuwigheid.
Alleen Hij doet wonderen.
19 Voor eeuwig zal zijn heerlijke naam
worden geloofd en geprezen.
Laat de hele aarde vol zijn met zijn aanwezigheid.
Ja, laat het zo zijn. Amen.
20 Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.