Псалми 144 NSP - Psaltaren 144 SVL

Псалми

New Serbian Translation

Псалми 144

Давидов.

1Благословен да је Господ, стена моја,
    што ми руке за рат
    и прсте за борбу увежбава;
милосрђе моје и тврђава моја;
    моје уточиште и мој избавитељ;
мој штит, онај у коме уточишите налазим
    и који ми мој народ покорава.

О, Господе, шта је човек да за њега мариш
    и људски потомак да се са њим бавиш?
Човек тек је даху налик
    и дани му бледе као сенка.

О, Господе, небеса своја спусти, па да сиђеш
    и дотакнеш брда да се пуше!
Засевај муњом,
    нека се распрше!
Стреле своје баци,
    нека се разбеже!
Са висина руке пружи,
    избави ме;
извади ме их бујица
    и из руку деце туђинаца;
оних што устима својим обмањују
    и десницом својом заклињу се лажно.

О, Боже, певаћу ти нову песму,
    на лири са десет струна ја свираћу теби;
10 теби који царевима избављење дајеш;
    који Давида, слугу свога,
    спасаваш од мача опакога.

11 Ослободи ме, избави ме
    из руке деце туђинаца,
оних што устима својим обмањују
    и десницом својом заклињу се лажно.

12 Тад синови наши нека буду
    као стабло горостасно у младости својој;
наше ћерке нека буду
    попут шара стубова палате.
13 Амбари ће наши бити пуни
    разноврсног рода;
хиљаде ће ојагњити овце наше,
    и десет хиљада по пашњацима нашим.
14 Волови ће теглити, неће бити разарања,
    неће бити бежаније
и вриска се неће чути
    по трговима нашим.

15 Благо народу коме тако буде!
    Благо народу коме Бог је Господ!

Swedish Contemporary Bible

Psalms 144

Psalm 144

Glädje över Guds omsorg

1Av David.

Lovad vare Herren, min klippa,

han som lär mina händer att kriga

och mina fingrar att strida,

2han som är nådig mot mig,

min klippa, min borg,

min befriare och min sköld.

Hos honom söker jag tillflykt.

Han har lagt mitt folk under mig.

3Herre, vad är en människa, att du bryr dig om henne,

ett människobarn för din omtanke?

4Människan är som en vindfläkt,

hennes liv som en flyende skugga.

5Herre, dra undan himlen och stig ner!

Rör vid bergen, så att de ryker.

6Släpp loss blixtarna och skingra dem,

skjut iväg pilarna och driv bort dem.

7Sträck ner dina händer från höjden,

rädda mig, befria mig ur de djupa vattnen,

ur främlingarnas våld.

8Deras mun är full av lögn

och deras högra hand av bedrägeri.

9För dig, Gud, vill jag sjunga en ny sång

och spela på en tiosträngad harpa,

10för du räddar kungarna från nederlaget

och befriar din tjänare David från det onda svärdet.

11Rädda mig! Befria mig från främlingarnas våld!

De, vars munnar är fulla av lögner

och vilkas högra hand är redo till bedrägeri.

12Våra unga söner blir som välväxta plantor,

våra döttrar som pelare, uthuggna för palats.

13Våra lador blir fyllda till brädden

av livets förnödenheter av alla slag.

Ute på våra marker får fåren tusentals,

ja, tiotusentals med lamm,

14och oxarna är tungt lastade med spannmål.

I muren finns inte längre någon rämna,

ingen fördrivs,

på våra gator finns inte längre någon som klagar.

15Lyckligt är det folk som har det så.

Ja, lyckligt är det folk vars Gud är Herren!