Псалми 115 NSP - Psalm 115 NLT

Псалми

New Serbian Translation

Псалми 115

1Немој нама, о, Господе, немој нама,
    већ имену своме славу подај,
    због милости своје и истине своје!

Зашто народи да говоре:
    „Тај Бог њихов, где је?“
А Бог наш је на небесима
    и он чини све што му се прохте!
Сребро су и злато њихови идоли,
    људских руку дело.
Са устима – а неми,
    са очима – а слепи;
са ушима – а глуви
    и са носем који не мирише;
са рукама које не пипају,
    са ногама које се не крећу
    и са грлом што ни глас да пусти.
Такви ће да буду ти што су их начинили,
    сви који се у њих поуздају!

Израиљу, у Господа се уздај!
    Он им је помоћник, он им је штит!
10 Доме Аронов, у Господа се уздај!
    Он им је помоћник, он им је заштитник!
11 Ви што стрепите од Господа,
    у Господа се уздајте!
    Он им је помоћник, он им је заштитник!

12 Сетио се и нас Господ!
    Нек нас благослови,
нека благослови дом Израиљев;
    нека благослови дом Аронов!
13 Благословиће оне што стрепе од Господа,
    како мале тако и велике.

14 Умножио вас Господ,
    и вас и децу вашу!
15 Благословио вас Господ,
    Саздатељ небеса и земље!

16 Небеса су Господња небеса,
    а земљу је дао потомцима људи.
17 Преминули не славе Господа,
    ни сви што у покој иду;
18 а ми Господа славимо
    сада и довека!

Славите Господа!

New Living Translation

Psalm 115

Psalm 115

Not to us, O Lord, not to us,
    but to your name goes all the glory
    for your unfailing love and faithfulness.
Why let the nations say,
    “Where is their God?”
Our God is in the heavens,
    and he does as he wishes.
Their idols are merely things of silver and gold,
    shaped by human hands.
They have mouths but cannot speak,
    and eyes but cannot see.
They have ears but cannot hear,
    and noses but cannot smell.
They have hands but cannot feel,
    and feet but cannot walk,
    and throats but cannot make a sound.
And those who make idols are just like them,
    as are all who trust in them.

O Israel, trust the Lord!
    He is your helper and your shield.
10 O priests, descendants of Aaron, trust the Lord!
    He is your helper and your shield.
11 All you who fear the Lord, trust the Lord!
    He is your helper and your shield.

12 The Lord remembers us and will bless us.
    He will bless the people of Israel
    and bless the priests, the descendants of Aaron.
13 He will bless those who fear the Lord,
    both great and lowly.

14 May the Lord richly bless
    both you and your children.
15 May you be blessed by the Lord,
    who made heaven and earth.
16 The heavens belong to the Lord,
    but he has given the earth to all humanity.
17 The dead cannot sing praises to the Lord,
    for they have gone into the silence of the grave.
18 But we can praise the Lord
    both now and forever!

Praise the Lord!