Псалми 11 NSP - Psalm 11 NIVUK

Псалми

New Serbian Translation

Псалми 11

Хоровођи. Давидов.

1Уточиште је мени у Господу.
    Зашто онда мени говорите:
    „Као птица у гору утеци!
Јер, гле, опаки лук свој натежу,
    на тетиву стрелу постављају,
    да поштене из мрака гађају.
Када се темељи распадају,
    шта праведник може да учини?“

Господ је у свом светом храму,
    Господњи је престо на небесима,
очима он помно посматра,
    он прониче потомке људи.
Праведнога испитује Господ,
    али душа његова мрзи онога,
    ко је опак и воли насиље.
На опаког он ће сручити
    ужарено угљевље и сумпор;
пламенови огњеног вихора,
    то је део њихов, то им је у чаши.

Јер праведан је Господ,
    праведност он воли,
    поштени ће гледати му лице.

New International Version - UK

Psalm 11

Psalm 11

For the director of music. Of David.

In the Lord I take refuge.
    How then can you say to me:
    ‘Flee like a bird to your mountain.
For look, the wicked bend their bows;
    they set their arrows against the strings
to shoot from the shadows
    at the upright in heart.
When the foundations are being destroyed,
    what can the righteous do?’

The Lord is in his holy temple;
    the Lord is on his heavenly throne.
He observes everyone on earth;
    his eyes examine them.
The Lord examines the righteous,
    but the wicked, those who love violence,
    he hates with a passion.
On the wicked he will rain
    fiery coals and burning sulphur;
    a scorching wind will be their lot.

For the Lord is righteous,
    he loves justice;
    the upright will see his face.