Псалми 108 NSP - Salmos 108 CST

Псалми

New Serbian Translation

Псалми 108

Песма. Псалам Давидов.

1Срце ми је вољно, Боже,
    да ти певам,
    да ти свирам бићем својим!
Будите се, о, лиро и харфо,
    ја бих зору да пробудим.
О, Господе, хвалићу те међу народима,
    славићу те међу туђинцима.
Јер је велика милост твоја, поврх је небеса;
    до облака сеже верност твоја.
Нека си узвишен врх небеса, Боже;
    слава твоја нек је над свом земљом.

Десницом нас својом спаси, услиши нас,
    па да твоји миљеници избављени буду.
У свом Светилишту Бог је објавио:
    „Заклицаћу, поделићу Сихем,
    премерићу долину Сокота.
Мој је Галад, мој је Манасија;
    Јефрем ми је кацига на глави,
    а Јуда ми царско жезло.
Моав ми је корито за прање,
    на Едом сам бацио сандалу,
    ускликнућу поврх Филистеје!“

10 Ко ће мене да отпрати у град утврђени?
    А на Едом ко ће ме повести?
11 Нећеш ли ти, о, Боже,
    који си нас одбацио,
па с војскама нашим, Боже,
    више не корачаш?
12 Помоћ дај нам испред противника,
    узалуд је људско избављење.
13 Силно ћемо ступати са Богом,
    изгазиће наше противнике!

Nueva Versión Internacional (Castilian)

Salmos 108

Cántico. Salmo de David.

1Firme está, oh Dios, mi corazón;
    ¡voy a cantarte salmos, gloria mía!
¡Despertad, arpa y lira!
    ¡Haré despertar al nuevo día!
Te alabaré, Señor, entre los pueblos;
    te cantaré salmos entre las naciones.
Pues tu amor es tan grande que rebasa los cielos;
    ¡tu verdad llega hasta el firmamento!
Tú, oh Dios, estás sobre los cielos,
    y tu gloria cubre toda la tierra.
Líbranos con tu diestra, respóndeme
    para que tu pueblo amado quede a salvo.

Dios ha dicho en su santuario:
    «Triunfante repartiré a Siquén,
    y dividiré el valle de Sucot.
Mío es Galaad, mío es Manasés;
    Efraín es mi yelmo y Judá, mi cetro.
En Moab me lavo las manos,
    sobre Edom arrojo mi sandalia;
    sobre Filistea lanzo gritos de triunfo».

10 ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada?
    ¿Quién me mostrará el camino a Edom?
11 ¿No es Dios quien nos ha rechazado?
    ¡Ya no sales, oh Dios, con nuestros ejércitos!
12 Bríndanos tu ayuda contra el enemigo,
    pues de nada sirve la ayuda humana.
13 Con Dios obtendremos la victoria;
    ¡él pisoteará a nuestros enemigos!