Матеј 1 NSP - Ewangelia według św. Mateusza 1 SZ-PL

Матеј
Elegir capítulo 1

New Serbian Translation

Матеј 1

Исусови преци

1Ово је родословна књига Исуса Христа – сина Давидовог, сина Авра̂мовог.

Авра̂м је имао сина Исака,

Исак Јакова,

Јаков је имао Јуду и његову браћу,

Јуда је са Тамаром имао Фареса и Зару,

Фарес је имао Есрона,

Есрон Арама,

Арам Аминадава,

Аминадав Насона,

Насон Салмона.

Салмон је са Рахавом имао Воза,

Воз са Рутом Овида,

Овид је имао Јесеја.

Јесеј је био отац цара Давида.

Давид је са Уријином женом добио Соломона.

Соломон је имао Ровоама,

Ровоам Авију,

Авија Асафа,

Асаф Јосафата,

Јосафат Јорама,

Јорам Озију,

Озија Јотама,

Јотам Ахаза,

Ахаз Језекију,

10 Језекија Манасију,

Манасија Амоса,

Амос Јосију.

11 Јосији су се родили Јехонија и његова браћа за време вавилонског изгнанства.

12 Јехонија је, после вавилонског изгнанства, имао Салатила,

Салатило Зоровавеља,

13 Зоровавељ Авијуда,

Авијуд Елијакима,

Елијаким Азора,

14 Азор Садока,

Садок Ахима,

Ахим Елијуда,

15 Елијуд Елеазара,

Елеазар Матана,

Матан Јакова,

16 Јаков Јосифа, који је био муж Марије, која је родила Исуса званог „Христос“.

17 Дакле, од Авра̂ма до Давида било је четрнаест колена, од Давида до вавилонског изгнанства четрнаест колена, и од вавилонског изгнанства до Христа такође четрнаест колена.

Исусово рођење

18 А ево како се Исус Христос родио: његова мајка, Марија, била је испрошена за Јосифа. Међутим, пре него што су постали супружници, испостави се да је она затруднела по Светоме Духу. 19 Њен муж Јосиф, који је био праведан човек, не желећи да је јавно извргне срамоти, науми да потајно раскине веридбу.

20 Тек што је он то наумио, кад гле, анђео Господњи указа му се у сну и рече му: „Јосифе, Сине Давидов, не бој се да узмеш Марију за жену. Дете које је у њој зачето, дело је Светога Духа. 21 Она ће родити сина, а ти ћеш му дати име ’Исус’, јер ће он спасти свој народ од њихових греха.“ 22 Све се ово догодило да се испуни оно што је Господ рекао по пророку:

23 „Ево, зачеће девица и родиће сина, и даће му име ’Емануил’.“[a] (То у преводу значи „Бог је с нама“.)

24 Када се Јосиф пробудио, учинио је оно што му је анђео Господњи заповедио: узео је Марију за жену, 25 али као супружници нису живели, све док она није родила сина. Јосиф му даде име „Исус“.

Notas al pie

  1. 1,23 Иса 7,14.

Słowo Życia

Ewangelia według św. Mateusza 1

Rodowód Jezusa

1Oto rodowód Jezusa Chrystusa, pochodzącego z rodu króla Dawida, potomka Abrahama:

Abraham był ojcem Izaaka,

Izaak—ojcem Jakuba,

a Jakub—ojcem Judy i jego braci.

Kolejni potomkowie Judy to: Fares i jego brat Zara (ich matką była Tamar),

Ezrom, Aram,

Aminadab, Naasson, Salmon,

Booz (jego matką była Rachab),

Jobed (jego matką była Rut),

Jesse

i król Dawid.

Dawid był ojcem króla Salomona (jego matką była dawna żona Uriasza), a po nim byli:

Roboam, Abiasz, Asa,

Jozafat, Joram, Ozjasz,

Joatam, Achaz, Ezechiasz,

10 Manasses, Amos i Jozjasz.

11 Jozjasz był ojcem Jechoniasza i jego braci (był to czas przesiedlenia Żydów do Babilonu).

12 Potomkowie Jechoniasza po przesiedleniu to:

Salatiel, Zorobabel,

13 Abijud, Eliakim, Azor,

14 Sadok, Achim, Eliud,

15 Eleazar, Mattan i Jakub.

16 Jakub zaś był ojcem Józefa, męża Marii, która urodziła Jezusa, zwanego Chrystusem.

17 Tak więc wszystkich pokoleń, od Abrahama do Dawida, było czternaście, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego—czternaście, i od przesiedlenia do Chrystusa—również czternaście.

Narodzenie Jezusa Chrystusa

18 Jezus Chrystus urodził się w takich oto okolicznościach: Jego matka, Maria, była zaręczona z Józefem. Ale zanim wspólnie zamieszkali, za sprawą Ducha Świętego zaszła w ciążę. 19 Józef, jej narzeczony, był prawym człowiekiem. Postanowił zerwać zaręczyny, ale chciał to uczynić potajemnie, by nie narażać Marii na publiczne oskarżenia. 20 Gdy już to postanowił, we śnie ukazał mu się anioł Pana, który rzekł:

—Józefie, potomku króla Dawida! Nie bój się ożenić z Marią, twoją narzeczoną! Bo to Duch Święty sprawił, że poczęła dziecko. 21 Urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus (czyli „Bóg zbawia”), bo to On wybawi od grzechów swój naród.

22 Stało się tak, aby wypełniło się to, co Pan przepowiedział przez proroka: 23 „Oto dziewica pocznie i urodzi Syna i nazwą Go Emmanuel” (co znaczy: „Bóg jest z nami”). 24 Gdy Józef się obudził, zgodnie z poleceniem anioła przyjął Marię, jako żonę, do swojego domu. 25 Nie współżył z nią jednak aż do czasu, gdy urodziła Syna. I dał Mu na imię Jezus.