Матеј 1 NSP - Matthieu 1 BDS

Матеј
Elegir capítulo 1

New Serbian Translation

Матеј 1

Исусови преци

1Ово је родословна књига Исуса Христа – сина Давидовог, сина Авра̂мовог.

Авра̂м је имао сина Исака,

Исак Јакова,

Јаков је имао Јуду и његову браћу,

Јуда је са Тамаром имао Фареса и Зару,

Фарес је имао Есрона,

Есрон Арама,

Арам Аминадава,

Аминадав Насона,

Насон Салмона.

Салмон је са Рахавом имао Воза,

Воз са Рутом Овида,

Овид је имао Јесеја.

Јесеј је био отац цара Давида.

Давид је са Уријином женом добио Соломона.

Соломон је имао Ровоама,

Ровоам Авију,

Авија Асафа,

Асаф Јосафата,

Јосафат Јорама,

Јорам Озију,

Озија Јотама,

Јотам Ахаза,

Ахаз Језекију,

10 Језекија Манасију,

Манасија Амоса,

Амос Јосију.

11 Јосији су се родили Јехонија и његова браћа за време вавилонског изгнанства.

12 Јехонија је, после вавилонског изгнанства, имао Салатила,

Салатило Зоровавеља,

13 Зоровавељ Авијуда,

Авијуд Елијакима,

Елијаким Азора,

14 Азор Садока,

Садок Ахима,

Ахим Елијуда,

15 Елијуд Елеазара,

Елеазар Матана,

Матан Јакова,

16 Јаков Јосифа, који је био муж Марије, која је родила Исуса званог „Христос“.

17 Дакле, од Авра̂ма до Давида било је четрнаест колена, од Давида до вавилонског изгнанства четрнаест колена, и од вавилонског изгнанства до Христа такође четрнаест колена.

Исусово рођење

18 А ево како се Исус Христос родио: његова мајка, Марија, била је испрошена за Јосифа. Међутим, пре него што су постали супружници, испостави се да је она затруднела по Светоме Духу. 19 Њен муж Јосиф, који је био праведан човек, не желећи да је јавно извргне срамоти, науми да потајно раскине веридбу.

20 Тек што је он то наумио, кад гле, анђео Господњи указа му се у сну и рече му: „Јосифе, Сине Давидов, не бој се да узмеш Марију за жену. Дете које је у њој зачето, дело је Светога Духа. 21 Она ће родити сина, а ти ћеш му дати име ’Исус’, јер ће он спасти свој народ од њихових греха.“ 22 Све се ово догодило да се испуни оно што је Господ рекао по пророку:

23 „Ево, зачеће девица и родиће сина, и даће му име ’Емануил’.“[a] (То у преводу значи „Бог је с нама“.)

24 Када се Јосиф пробудио, учинио је оно што му је анђео Господњи заповедио: узео је Марију за жену, 25 али као супружници нису живели, све док она није родила сина. Јосиф му даде име „Исус“.

Notas al pie

  1. 1,23 Иса 7,14.

La Bible du Semeur

Matthieu 1

Naissance et enfance de Jésus

La généalogie de Jésus

1Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d’Abraham.

Abraham eut pour descendant Isaac. Isaac eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Juda et ses frères. De Thamar, Juda eut pour descendant Pérets et Zérah. Pérets eut pour descendant Hetsrôn. Hetsrôn eut pour descendant Aram. Aram eut pour descendant Amminadab. Amminadab eut pour descendant Nahshôn, Nahshôn eut pour descendant Salma. De Rahab, Salma eut pour descendant Booz. De Ruth, Booz eut pour descendant Obed. Obed eut pour descendant Isaï. Isaï eut pour descendant le roi David.

De la femme d’Urie, David eut pour descendant Salomon. Salomon eut pour descendant Roboam. Roboam eut pour descendant Abiya. Abiya eut pour descendant Asa. Asa eut pour descendant Josaphat. Josaphat eut pour descendant Yoram. Yoram eut pour descendant Ozias. Ozias eut pour descendant Yotam. Yotam eut pour descendant Ahaz. Ahaz eut pour descendant Ezéchias. 10 Ezéchias eut pour descendant Manassé. Manassé eut pour descendant Amôn. Amôn eut pour descendant Josias. 11 A l’époque de la déportation à Babylone, Josias eut pour descendant Yekonia et ses frères.

12 Après la déportation à Babylone, Yekonia eut pour descendant Shealtiel. Shealtiel eut pour descendant Zorobabel. 13 Zorobabel eut pour descendant Abioud. Abioud eut pour descendant Eliaqim. Eliaqim eut pour descendant Azor. 14 Azor eut pour descendant Sadoq. Sadoq eut pour descendant Ahim. Ahim eut pour descendant Elioud. 15 Elioud eut pour descendant Eléazar. Eléazar eut pour descendant Matthan. Matthan eut pour descendant Jacob. 16 Jacob eut pour descendant Joseph, l’époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé Christ.

17 Il y eut donc en tout quatorze générations d’Abraham à David, quatorze de David jusqu’à la déportation à Babylone, et quatorze de cette déportation jusqu’à Christ.

L’annonce de la naissance de Jésus

18 Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde : Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph ; or elle se trouva enceinte par l’action du Saint-Esprit, avant qu’ils aient vécu ensemble[a]. 19 Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C’est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison.

20 Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit : Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l’enfant qu’elle porte vient de l’Esprit Saint. 21 Elle donnera naissance à un fils, tu l’appelleras Jésus. C’est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés[b].

22 Tout cela arriva pour que s’accomplisse cette parole du Seigneur[c] transmise par le prophète :

23 Voici, la jeune fille vierge sera enceinte.
Et elle enfantera un fils[d]
que l’on appellera Emmanuel,
ce qui veut dire : Dieu avec nous[e].

24 A son réveil, Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui avait commandé : il prit sa fiancée pour femme. 25 Mais il n’eut pas de relations conjugales avec elle avant qu’elle ait mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus.

Notas al pie

  1. 1.18 En Israël, les fiancés étaient juridiquement mariés mais n’avaient pas encore de vie commune.
  2. 1.21 Jésus signifie : l’Eternel sauve.
  3. 1.22 Traduction adoptée par l’ancienne version grecque de l’Ancien Testament du nom que nous avons rendu par l’Eternel dans l’Ancien Testament.
  4. 1.23 Es 7.14 cité selon l’ancienne version grecque.
  5. 1.23 Es 8.8, 10 cité selon l’ancienne version grecque.