Књига пророка Исаије 38 NSP - Isaiah 38 NLT

Књига пророка Исаије
Elegir capítulo 38

New Serbian Translation

Књига пророка Исаије 38

Језекијина болест и оздрављење

1У оне дане се Језекија разболео на смрт. Пророк Исаија, син Амоцов, је дошао и рекао му: „Говори Господ: ’Уреди своју кућу, јер ћеш умрети; нећеш се опоравити.’“

Језекија је окренуо своје лице према зиду, па се помолио Господу овако: „О, Господе, сети се да сам пред тобом ходио верно и свим срцем, и да сам чинио што је добро у твојим очима.“ И Језекија горко заплака.

И дође реч Господња Исаији говорећи: „Иди и реци Језекији. Говори Господ, Бог твога претка Давида: ’Чуо сам твоју молитву и видео сам твоје сузе. Гле, додаћу твоме животу петнаест година, и избавићу те из руке асирског цара. Одбранићу овај град.

И ово ће ти бити знак од Господа: Господ ће учинити ову ствар као што је рекао. Гле, ја ћу вратити за десет црта сенку што је сишла по цртама Ахазова сунчаника.’“ Тада се сунце вратило за десет црта по цртама по којима је сишло.

Језекијина захвална песма

Запис Језекије, цара Јудиног, када се разболео па оздравио од своје болести:

10 Ја сам говорио: „У средини мојих дана
    ја одлазим пред вратнице Света мртвих,
    лишен остатка година мојих.“
11 Говорио сам: „Више нећу гледати Господа,
    Господа у земљи живих;
више нећу видети човека
    са онима који станују у пролазности.
12 Мој век је одвојен и од мене отргнут
    слично шатору пастирском,
слично ткачу пресекао је живот мој.
    Докрајчићеш мене од дана до ноћи.
13 Слично лаву примирио сам се до јутра,
    тако он дроби све кости моје.
    Докрајчићеш мене од дана до ноћи.
14 Слично ласти узлетелој, тако цијучем;
    слично ждралу изнемоглом, тако уздишем –
мој је поглед према висинама:
    Господе, под теретом сам, буди мој јамац.“

15 Шта да му кажем?
    Он ми је рекао
    и он је тај који је у дело спровео.
Благо ћу провести све године своје,
    мада ће ми остати горчина у души.
16 Господару, на њима они живе
    и живот духа мог је за све у њима.
А ти ћеш ме излечити
    и живот ми вратити.
17 Гле, у здравље се претворило
    што ми беше горко;
и ти си душу моју избавио
    из погубне јаме,
тако што си у неповрат бацио
    све што сам ја згрешио.
18 Та, Свет мртвих тебе не хвали,
    смрт тебе не слави;
они који су спуштени у раку
    у тебе се не уздају због твоје истине.
19 Живи, живи,
    он тебе хвали као ја данас.
Отац ће учити
    синове истини твојој.

20 Да ме спасеш, притеци, Господе,
    и ми ћемо певати уз харфе,
у све дане живота својега
    пред Домом Господњим.

21 А Исаија беше рекао: „Нека донесу облог од смокава и привију на чир и оздравиће.“

22 А Језекија рече: „Шта ће бити знак да ћу ићи горе у Дом Господњи?“

New Living Translation

Isaiah 38

Hezekiah’s Sickness and Recovery

1About that time Hezekiah became deathly ill, and the prophet Isaiah son of Amoz went to visit him. He gave the king this message: “This is what the Lord says: ‘Set your affairs in order, for you are going to die. You will not recover from this illness.’”

When Hezekiah heard this, he turned his face to the wall and prayed to the Lord, “Remember, O Lord, how I have always been faithful to you and have served you single-mindedly, always doing what pleases you.” Then he broke down and wept bitterly.

Then this message came to Isaiah from the Lord: “Go back to Hezekiah and tell him, ‘This is what the Lord, the God of your ancestor David, says: I have heard your prayer and seen your tears. I will add fifteen years to your life, and I will rescue you and this city from the king of Assyria. Yes, I will defend this city.

“‘And this is the sign from the Lord to prove that he will do as he promised: I will cause the sun’s shadow to move ten steps backward on the sundial[a] of Ahaz!’” So the shadow on the sundial moved backward ten steps.

Hezekiah’s Poem of Praise

When King Hezekiah was well again, he wrote this poem:

10 I said, “In the prime of my life,
    must I now enter the place of the dead?[b]
    Am I to be robbed of the rest of my years?”
11 I said, “Never again will I see the Lord God
    while still in the land of the living.
Never again will I see my friends
    or be with those who live in this world.
12 My life has been blown away
    like a shepherd’s tent in a storm.
It has been cut short,
    as when a weaver cuts cloth from a loom.
    Suddenly, my life was over.
13 I waited patiently all night,
    but I was torn apart as though by lions.
    Suddenly, my life was over.
14 Delirious, I chattered like a swallow or a crane,
    and then I moaned like a mourning dove.
My eyes grew tired of looking to heaven for help.
    I am in trouble, Lord. Help me!”

15 But what could I say?
    For he himself sent this sickness.
Now I will walk humbly throughout my years
    because of this anguish I have felt.
16 Lord, your discipline is good,
    for it leads to life and health.
You restore my health
    and allow me to live!
17 Yes, this anguish was good for me,
    for you have rescued me from death
    and forgiven all my sins.
18 For the dead[c] cannot praise you;
    they cannot raise their voices in praise.
Those who go down to the grave
    can no longer hope in your faithfulness.
19 Only the living can praise you as I do today.
    Each generation tells of your faithfulness to the next.
20 Think of it—the Lord is ready to heal me!
    I will sing his praises with instruments
every day of my life
    in the Temple of the Lord.

21 Isaiah had said to Hezekiah’s servants, “Make an ointment from figs and spread it over the boil, and Hezekiah will recover.”

22 And Hezekiah had asked, “What sign will prove that I will go to the Temple of the Lord?”

Notas al pie

  1. 38:8 Hebrew the steps.
  2. 38:10 Hebrew enter the gates of Sheol?
  3. 38:18 Hebrew Sheol.