Књига пророка Авдије 1 NSP - Авд 1 CARST

Књига пророка Авдије
Elegir capítulo 1

New Serbian Translation

Књига пророка Авдије

Авдијина визија

Виђење Авдијино:

Овако Господ Бог каже о Едому:

Чули смо вест од Господа
    и гласник је послан међу народе:
„Устаните! Дигнимо се у бој против њега!“

„Ево, учинио сам те незнатним међу народима
    и врло презреним.
Дрскост срца твога те је обманула,
    ти што живиш у раселини стене,
    становниче горских висина.
Говориш у срцу своме:
    ’Ко да ме доле, на земљу сруши?!’
Све и да се ко орао винеш,
    своје гнездо међу звезде свијеш,
    стровалићу те ја и оданде
        – говори Господ.
Ако ти лопови дођу
    и по ноћи затирачи,
зар неће накрасти колико им треба?
Ако ти дођу берачи грожђа,
    зар неће оставити за пабирчење?
        Али ти ћеш бити похаран!
О, како ће Исава да претресу!
    Наћи ће му сва скривена блага.
Све до границе потерали те сви твоји савезници.
    Обманули су те, надвладали те твоји вајни пријатељи.
Ти што твој хлеб једу, испод тебе копају ти јаму,
    а ти о томе појма немаш.

Нећу ли оног дана – говори Господ –
    сатрти мудраце едомске
    и учене с горе Исавове?
О, Темане, препашће се твоји ратници,
    сви са горе Исавове биће побијени.
10 Због насиља над Јаковом, братом твојим,
    прекриће те стид
    и довека сатрвен ћеш бити.
11 Оног дана када си стајао по страни,
    од дана кад су му туђинци благо заробили,
кад незнанци грунуше на врата његова
    и за Јерусалим жреб бацаше,
    ти си био као један од њих.
12 Ниси смео да посматраш дан брата свога,
    дан његове коби;
ниси смео да ликујеш над народом Јуде,
    оног дана кад су разорени,
и злурадо да се цериш
    на дан њиног јада.
13 Ниси смео да прођеш кроз врата мог народа
    у онај дан њихове пропасти.
Ниси смео да посматраш зло њихово
    у тај кобни дан,
да се пружаш за њиховим благом
    на дан њиног јада.
14 Ниси смео да стојиш на раскршћима,
    бегунце његове да убијаш,
да његове издајеш преживеле
    у том дану јада.

15 Близу је дан Господњи
    свим народима.
Шта си чинио, чиниће се теби.
    Обиће ти се о главу дела твоја.
16 Јер, као што сте пили на мојој светој гори
    и сви народи ће истрајно пити.
И пиће и гутаће
    и биће као да их није било.
17 А на гори Сион спасење ће бити
    и биће она светиња,
    а дом ће Јаковљев запосести поседе своје.
18 Ватра ће постати дом Јаковљев,
    дом Јосифов биће пламен,
    а дом Исавов постаће стрњика.
И спалиће их, прогутаће их,
    и неће се спасти нико
    из дома Исавовог.“
        Јер тако каже Господ.

19 Они из Негева ће освојити гору Исавову,
    а они из равнице Филистеју.
Освојиће и подручје Јефремово и подручје Самарије,
    а Венијамин ће освојити Галад.
20 И изгнаници са бедема народа израиљског
    наследиће земљу Хананаца до Сарепте.
А изгнаници из Јерусалима,
    који су у Сефарду, запосешће градове Негева.
21 И изаћи ће избављени на гору Сион
    да суде гори Исавовој
    и Царство ће припадати Господу.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Авд

Видение, которое было к пророку Авдию.

Эдом будет низвергнут

Так говорит Владыка Вечный[a] об Эдоме.

Мы услышали весть от Вечного,
    что отправлен посланник к народам,
    чтобы объявить им:
«Вставайте! Выступим войной против Эдома!»

– Эдом, Я сделаю тебя малым среди народов,
    ты будешь в большом презрении.
Гордость сердца твоего обольстила тебя.
    Ты живёшь в расщелинах скал[b],
    высоко строишь свой дом
и говоришь в сердце своём:
    «Кто низвергнет меня на землю?»
Но даже если ты, подобно орлу, поднимешься ввысь
    и устроишь гнездо своё среди звёзд,
    то и оттуда Я низвергну тебя, –
        возвещает Вечный. –
Если воры и грабители в ночи придут к тебе,
    разве они не украдут только то, что пожелают?
Если проникнут к тебе собиратели винограда,
    разве не оставят они несколько виноградин?
Но ты будешь разрушен полностью.
Как всё будет обыскано у Эсова[c],
    будут ограблены его тайники!
Все твои союзники вытеснят тебя до границы,
    все твои друзья обманут и одолеют тебя.
Те, кто ест твой хлеб, поставят на тебя западни,
    но ты не догадаешься.

В тот день, – возвещает Вечный, –
    Я истреблю мудрых в Эдоме
    и благоразумных на горе Эсова.
Твои воины, Теман[d], будут трепетать от страха,
    и все на горе Эсова будут истреблены.
10 Из-за насилия над своим братом Якубом[e]
    будешь покрыт позором,
    будешь уничтожен навсегда.
11 Ты стоял в стороне в тот день,
    когда чужие народы уносили его богатства,
когда иноземцы входили в его ворота
    и бросали жребий об Иерусалиме.
    Ты был как один из них!
12 Тебе не следовало смотреть с презрением на своего брата
    в день его несчастья,
не стоило торжествовать над народом Иудеи
    в день его гибели
и хвастаться
    в день его страдания.
13 Тебе не следовало входить в ворота Моего народа
    в день его бедствия,
смотреть на его горе
    в день его бедствия
и касаться его богатства
    в день его бедствия.
14 Тебе не стоило стоять на перекрёстках
    и убивать беглецов,
не стоило выдавать уцелевших
    в день их страдания.

Спасение Исроила

15 – Близок день Вечного для всех народов.
    Как ты поступал, так и с тобою поступят,
    то, что ты делал, падёт на твою же голову.
16 Как вы, эдомитяне, пили на святой горе Моей,
    так и все народы будут пить чашу Моего гнева всегда,
будут пить и проглотят,
    и исчезнут, будто их и не было.

17 Будет на горе Сион спасение,
    и будет она святыней,
    а потомки Якуба вернут своё наследие.
18 Дом Якуба будет огнём,
    дом Юсуфа – пламенем,
а дом Эсова будет соломою,
    которую они подожгут и уничтожат;
    никто из потомков Эсова не выживет. –
        Так сказал Вечный.

19 Люди из Негева завладеют горой Эсова,
    а люди из предгорий – землёй филистимлян.
Они захватят поля Ефраима и Сомарии,
    а Вениамин завладеет Галаадом.
20 Те исроильтяне, что были в изгнании,
    завладеют ханонской землёй до Сарепты[f],
а изгнанники Иерусалима, живущие в Сефараде[g],
    получат во владения города Негева.[h]
21 Спасители взойдут на гору Сион,
    чтобы править горою Эсова.
    И наступит царствование Вечного.

Notas al pie

  1. Авд 1:1 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
  2. Авд 1:3 Или: «в расщелинах Селы». На языке оригинала наблюдается игра слов: села означает «скала», но это также название столицы Эдома.
  3. Авд 1:6 Эсов – родоначальник эдомитян, получивших своё название от второго имени Эсова – Эдом (см. Нач. 25:25, 30). Здесь под именем Эсов подразумевается вся страна Эдом.
  4. Авд 1:9 Теман – важный эдомитский город, получивший своё название от имени внука Эсова, родоначальника Эдома (см. Нач. 36:15). Здесь под именем Теман подразумевается вся страна Эдом.
  5. Авд 1:10 Исроильтяне были потомками Якуба, а эдомитяне потомками его брата Эсова (см. Нач. 25:19-26).
  6. Авд 1:20 Сарепта – финикийский город, находившийся на территории современного государства Ливан.
  7. Авд 1:20 Сефарад – вероятно другое название города Сарды, столицы Лидии, но также возможно, что это местность Спарда в Малой Азии, или Шапарда в северо-западной Мидии, или же Испания (потомков евреев, изгнанных из Испании, называют «сефардами»).
  8. Авд 1:20 Здесь говорится о том, что спасённые из исроильского народа расширят свои владения на севере, юге, западе и на востоке после того, как Всевышний произведёт Свой суд над их врагами.