Дела апостолска 1 NSP - Деяния 1 CARS

Дела апостолска
Elegir capítulo 1

New Serbian Translation

Дела апостолска 1

Оснивање Цркве

1Уважени Теофиле! У свом првом писму сам ти говорио о свему; о томе како је Исус почео да делује и поучава, до дана када се узнео на небо, пошто је Духом Светим дао налог својим изабраним апостолима. Након своје патње, Исус је дао много доказа да је жив: указивао им се четрдесет дана и говорио им о Царству Божијем.

Последње Исусове речи

Једном приликом, док је још био са њима, Исус им је заповедио: „Не удаљавајте се из Јерусалима, него чекајте испуњење Очевог обећања о коме сте раније слушали од мене: Јован је крштавао водом, али ви ћете за неколико дана бити крштени Светим Духом.“

Окупивши се око њега, питали су га: „Господе, хоћеш ли у ово време да обновиш израиљско царство?“

Он је одговорио: „Вама није дано да сазнате времена или час који је Отац одредио својом влашћу. Међутим, када Свети Дух сиђе на вас, примићете силу да сведочите за мене у Јерусалиму и по свој Јудеји и Самарији, и до на крај света.“

Исусово узнесење

Рекавши ово, Исус се узнео на небо, а један облак га је сакрио од њихових погледа. 10 Док су им још очи биле упрте ка небу где је Исус отишао, одједном су се пред њима појавила два човека обучена у беле хаљине. 11 Рекли су им: „Галилејци, зашто стојите ту и гледате у небо? Овај исти Исус који се од вас узнео на небо, вратиће се на исти начин како сте га видели да одлази на небо.“

12 Затим су се вратили у Јерусалим с горе, зване „Маслинска“, која је близу Јерусалима, удаљена један суботњи дан хода[a]. 13 Кад су стигли, попели су се у горњу собу где су обично боравили Петар, Јован, Јаков, Андрија, Филип, Тома, Вартоломеј, Матеј, Јаков (Алфејев син), Симон (кога су звали „Зилот“) и Јуда (Јаковљев син). 14 Ту су се једнодушно и постојано молили. Са њима је било и неколико жена, Исусова мајка Марија и Исусова браћа.

Избор Јудиног наследника

15 Тих дана, када је било окупљено око стотину двадесет особа, апостол Петар је устао и обратио се верујућима: 16 „Браћо, треба да се испуни Писмо у коме је Дух Свети посредством Давида пророковао о Јуди, који је предводио оне што су ухватили Исуса. 17 Јуда је био изабран да, као и ми, буде учесник у апостолској служби.“

18 (Он је стекао себи њиву новцем који је примио за своје неправедно дело. Ту је пао наглавце, распукао се по средини, тако да му се просула сва утроба. 19 Сви становници Јерусалима су сазнали за овај догађај, па су ову њиву на свом језику прозвали Акелдамах – „Крвна њива“.)

20 „О овоме је записано у књизи Псалама, где пише:

’Кућа његова нека буде пуста;
    не живео нико у њој.’

Исто тако, стоји написано:

’Нека се његова служба да̂ другоме.’

21 Сада, дакле, морамо одабрати некога ко је са нама био све време од како је Господ Исус дошао међу нас, па све до дана када је отишао од нас, 22 почевши са крштењем које је Јован проповедао, до дана када је био узнет на небо. Тај треба да буде сведок његовог ускрсења заједно са нама.“

23 Предложена су двојица: Јосиф Јуст (звани „Варсава“) и Матија. 24 Затим су се помолили овим речима: „О, Господе, ти што познајеш срца свих људи, покажи нам кога си од ове двојице изабрао 25 да заузме место у овој служби и међу апостолима, од којих је Јуда отпао и отишао на место које му и припада.“ 26 Затим су бацили коцку и коцка је пала на Матију, који је тиме био придодат једанаесторици апостола.

Notas al pie

 1. 1,12 Око 1 km.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Деяния 1

Вознесение Исы Масиха на небеса

1В моём первом повествовании[a], Феофил, я написал обо всём, что Иса делал и чему Он учил от начала до того дня, когда, дав через Святого Духа повеления избранным Им посланникам, Он вознёсся на небеса. После Своего страдания Он представал перед этими людьми живым со многими доказательствами. Иса являлся им в течение сорока дней и говорил о Царстве Всевышнего. Однажды, обедая вместе с ними[b], Он велел им:

– Не покидайте Иерусалима, но ждите того, что обещал Небесный Отец, о чём вы и слышали от Меня. Яхия совершал обряд, погружая людей в воду, а вы через несколько дней будете погружены в Святого Духа.[c]

Когда ученики собрались вместе, они спросили Его:

– Повелитель, не настало ли время Тебе восстановить царство Исраила?[d]

Он сказал им:

– Не ваше дело знать времена и сроки, которые Небесный Отец установил Своей властью. Когда на вас сойдёт Святой Дух, вы получите силу и будете Моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и до края земли.

Сказав это, Он на их глазах был поднят ввысь, и облако скрыло Его от их взглядов.

10 Они пристально смотрели в небо, пока Он поднимался, как вдруг рядом с ними оказались два человека в белых одеждах.

11 – Галилеяне, – сказали они, – что вы стоите и смотрите в небо? Этот Иса, Который был взят от вас в небеса, придёт точно таким же образом, каким на ваших глазах вознёсся.

Избрание Матфия вместо Иуды

12 После этого они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Оливковой, которая находится на расстоянии субботнего пути[e] от Иерусалима. 13 Придя, они поднялись в верхнюю комнату и там оставались – Петир и Иохан, Якуб и Андер, Филипп и Фома, Варфоломей и Матай, Якуб, сын Алфея, Шимон Зилот[f] и Иуда, сын Якуба. 14 Все они единодушно пребывали в молитве. С ними были и несколько женщин, а также мать Исы Марьям и Его братья.

15 В те дни Петир встал посреди верующих (в собрании было около ста двадцати человек) 16 и сказал:

– Братья, должно было исполниться Писание, где Святой Дух предсказал через царя Давуда об Иуде, который вёл тех, кто шёл арестовать Ису. 17 Иуда был одним из нас и принимал участие в нашем служении. 18 На деньги, полученные за совершённое им зло, он купил поле,[g] но, упав вниз головой,[h] он разбился, и его внутренности вывалились наружу. 19 Об этом узнали все жители Иерусалима и прозвали поле на своём языке[i] Хакалдема, то есть «Поле Крови». 20 Ведь в книге Забур написано:

«Пусть его жилище придёт в запустение,
    пусть никто там больше не живёт»[j]

и:

«Пусть другой займёт его положение»[k].

21 – Поэтому нам необходимо выбрать одного из тех людей, кто сопровождал нас всё то время, когда Повелитель Иса был среди нас, 22 начиная с того времени, когда Яхия совершил над Ним обряд погружения в воду[l] и до того дня, когда Иса был взят от нас. Он, как и мы, должен быть свидетелем Его воскресения.

23 Предложили двоих: Юсуфа, которого ещё называют Бар-Саббой или Иустом, и Матфия. 24 И помолились:

– Вечный Повелитель, Ты знаешь сердце каждого; укажи на одного из этих двоих, кого Ты избрал 25 на это служение: быть Твоим посланником вместо Иуды, который ушёл, куда ему суждено.

26 Потом они бросили жребий, и жребий выпал на Матфия, который и был причислен к одиннадцати посланникам Масиха[m].

Notas al pie

 1. 1:1 То есть в книге «Радостная Весть Исы Масиха в изложении Луки».
 2. 1:4 Или: «Однажды, собрав их».
 3. 1:5 Или: «Яхия совершал обряд, омывая людей водой, а вы через несколько дней будете омыты Святым Духом». О том, как исполнились эти слова см. в 2:1-4.
 4. 1:6 В те времена Исраил находился под властью римской империи, и народ надеялся, что Масих избавит их от гнёта завоевателей. Но Царство, о котором возвещал Иса, не принадлежит этому миру и устанавливается духовным путём (см. Ин. 18:36).
 5. 1:12 То есть примерно километр – расстояние, которое разрешалось раввинами проходить в субботу, священный для всех иудеев день отдыха и покоя.
 6. 1:13 Зилот   (переводится как «ревнитель») – член крайней религиозно-политической группировки, выступавшей против римской оккупации Исраила.
 7. 1:18 Имеется в виду, что поле было куплено священнослужителями на деньги Иуды, т. е. как бы от его имени (см. Мат. 27:5-7).
 8. 1:18 Не совсем понятно, как это описание сопоставимо с тем, что записано в Мат. 27:3-10. Возможно, что после того, как Иуда повесился, оборвалась верёвка (или сломалась ветка) и он рухнул на землю.
 9. 1:19 То есть на арамейском языке.
 10. 1:20 Заб. 68:26.
 11. 1:20 Заб. 108:8.
 12. 1:22 Или: «обряд омовения».
 13. 1:26 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.