New Russian Translation

Бытие 22:1-24

Испытание веры Авраама

1Спустя какое-то время Бог подверг Авраама испытанию. Он сказал ему:

– Авраам!

– Я здесь, – ответил Авраам.

2Бог сказал:

– Возьми сына, своего единственного22:2 Единственный – на языке оригинала это слово, которое можно перевести и как «уникальный», и как «возлюбленный», и как «единственный». В данном контексте это слово нужно понимать как «уникальный», в том смысле, что лишь Исаак был обещан Аврааму Богом. сына Исаака, которого ты любишь, иди в землю Мориа22:2 Мориа – Позже на горе Мориа (2 Пар. 3:1), что находится в земле Мориа, царь Соломон построил храм Богу – первый Иерусалимский храм. и принеси его там в жертву всесожжения на горе, на которую Я укажу тебе.

3На другой день рано утром Авраам встал, оседлал осла, взял с собой двух слуг и сына Исаака, нарубил дров для всесожжения и отправился в путь к тому месту, о котором сказал ему Бог. 4На третий день Авраам поднял взгляд и увидел вдали то место. 5Он сказал слугам:

– Оставайтесь здесь с ослом, а мы с мальчиком пойдем туда и совершим поклонение, а потом вернемся к вам.

6Авраам взял дрова для всесожжения и положил их на спину Исааку, а сам понес огонь и нож, и они вдвоем отправились в путь. 7Исаак сказал своему отцу Аврааму:

– Отец!

– Да, мой сын? – ответил Авраам.

– У нас есть огонь и дрова, – сказал Исаак, – но где же ягненок для всесожжения?

8Авраам ответил:

– Бог Сам усмотрит ягненка для всесожжения, сын мой.

И они вдвоем пошли дальше. 9Когда они добрались до места, о котором сказал ему Бог, Авраам построил там жертвенник и сложил на нем дрова, связал своего сына Исаака и положил его на жертвенник поверх дров. 10Он протянул руку и взял нож, чтобы заколоть сына. 11Но Ангел Господень воззвал к нему с неба:

– Авраам! Авраам!

– Я здесь, – ответил он.

12– Не поднимай руки на мальчика, – сказал Он, – не делай с ним ничего. Теперь Я знаю, что ты боишься Бога, потому что ты не пожалел для Меня сына, своего единственного сына.

13Авраам поднял взгляд и увидел барана22:13 Так во многих рукописях еврейского текста и в ряде древних переводов; в большинстве рукописей еврейского текста: «барана позади»., который запутался рогами в зарослях. Он пошел, взял барана и принес его в жертву всесожжения вместо сына. 14Авраам назвал то место «Господь усмотрит»22:14 Евр.: «ЙГВГ ире»., и оттого доныне говорится: «На горе Господа усмотрится».

15Ангел Господень воззвал к Аврааму с неба во второй раз 16и сказал:

– Клянусь Самим Собой, возвещает Господь: раз ты сделал это и не пожалел для Меня своего единственного сына, 17то Я непременно благословлю тебя и сделаю твое потомство многочисленным, как звезды на небе, как песок на морском берегу; и твое потомство овладеет городами своих врагов, 18и через твое семя получат благословение все народы на земле, потому что ты послушался Меня.

19Авраам возвратился к слугам, и они вместе отправились в Вирсавию. Авраам остался в Вирсавии.

Потомки Нахора – брата Авраама

20Прошло время, и Аврааму сказали:

– Милка тоже стала матерью, родила сыновей твоему брату Нахору: 21Уца, первенца, Буза, его брата, Кемуила (отца Арама), 22Кеседа, Хазо, Пилдаша, Идлафа и Бетуила.

23Бетуил стал отцом Ревекки. Этих восьмерых сыновей Милка родила Авраамову брату Нахору. 24Его наложница по имени Реума тоже родила ему сыновей: Теваха, Гахама, Тахаша и Мааху.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 22:1-24

Încercarea credinței lui Avraam

1După toate acestea, Dumnezeu l‑a pus la încercare pe Avraam și i‑a zis:

– Avraam!

El a răspuns:

– Iată‑mă!

2Dumnezeu i‑a zis:

– Ia‑l pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care‑l iubești, pe Isaac, du‑te în ținutul Moria și jertfește‑l acolo ca ardere‑de‑tot pe unul dintre munții despre care îți voi spune.

3Avraam s‑a sculat dis‑de‑dimineață, și‑a înșeuat măgarul, i‑a luat pe doi dintre slujitorii săi și pe fiul său Isaac, a tăiat lemne pentru arderea‑de‑tot, apoi s‑a ridicat și a plecat spre locul despre care îi vorbise Dumnezeu. 4A treia zi, Avraam și‑a ridicat ochii și a văzut locul de departe. 5Atunci Avraam le‑a zis slujitorilor săi: „Rămâneți aici cu măgarul; eu și băiatul vom merge până acolo, ne vom închina, iar după aceea ne vom întoarce la voi.“ 6Avraam a luat lemnele pentru arderea‑de‑tot și le‑a pus pe umerii fiului său Isaac, iar el a dus focul și cuțitul. Și cei doi au plecat împreună.

7Isaac i‑a zis tatălui său, Avraam:

– Tată!

El a răspuns:

– Iată‑mă, fiule.

Isaac i‑a zis:

– Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea‑de‑tot?

8Avraam i‑a răspuns:

– Dumnezeu Însuși Se va îngriji de mielul pentru arderea‑de‑tot, fiule.

Și cei doi au mers împreună mai departe. 9Când au ajuns în locul despre care îi spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. După aceea, l‑a legat pe fiul său Isaac și l‑a pus pe altar, deasupra lemnelor. 10Apoi Avraam și‑a întins mâna și a luat cuțitul ca să‑l înjunghie pe fiul său.

11Dar Îngerul Domnului l‑a strigat din ceruri și i‑a zis:

– Avraam! Avraam!

El a răspuns:

– Iată‑mă!

12Îngerul i‑a zis:

– Nu pune mâna pe băiat. Nu‑i face nimic, pentru că acum știu că te temi de Dumnezeu, întrucât nu l‑ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine.

13Avraam și‑a ridicat ochii, s‑a uitat și iată că înapoia sa era un berbec prins cu coarnele într‑un tufiș. S‑a dus, a luat berbecul și l‑a jertfit ca ardere‑de‑tot în locul fiului său. 14Avraam a pus acelui loc numele „Domnul va purta de grijă“14 Ebr.: YHWH Yireh.. De aceea se spune și astăzi: „La muntele Domnului se va purta de grijă.14 Sau: La muntele unde Se va arăta. Domnul; sau: Pe munte Se va arăta Domnul.

15Îngerul Domnului l‑a strigat din ceruri pentru a doua oară pe Avraam 16și i‑a zis: „Deoarece ai făcut acest lucru și nu l‑ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, jur pe Mine Însumi, zice Domnul, 17că te voi binecuvânta cu adevărat și‑ți voi înmulți foarte mult sămânța17 Vezi nota de la 12:7., cât stelele cerurilor și cât nisipul de pe țărmul mării. Sămânța ta va stăpâni poarta dușmanilor ei, 18iar prin sămânța18 Vezi nota de la 12:7. ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, pentru că M‑ai ascultat.“ 19Avraam s‑a întors la slujitorii săi, iar ei s‑au ridicat și au mers împreună cu el la Beer-Șeba. Și Avraam a locuit în Beer-Șeba.

Urmașii lui Nahor

20După toate acestea, i s‑a spus lui Avraam, spunându‑i‑se: „Iată, Milca i‑a născut și ea copii fratelui tău, Nahor: 21pe Uț, întâiul său născut, pe Buz, fratele acestuia, pe Chemuel, tatăl lui Aram, 22pe Chesed, pe Hazo, pe Pildaș, pe Yidlaf și pe Betuel.“ 23Lui Betuel i s‑a născut Rebeca. Pe aceștia opt i‑a născut Milca lui Nahor, fratele lui Avraam. 24De asemenea, Reuma, țiitoarea24 Țiitoarea (concubina) era o soție de rang secundar. Vezi Jud. 19:3-5. lui, i‑a născut pe Tebah, pe Gaham, pe Tahaș și pe Maaca.