New Russian Translation

2 Thessalonians 1

1От Павла, Силуана[a] и Тимофея – церкви фессалоникийцев в Боге, нашем Отце, и Господе Иисусе Христе.

2Благодать и мир вам от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа!

В ожидании дня возвращения Господа

3Мы всегда должны благодарить Бога за вас, братья, и это правильно, потому что ваша вера растет все больше и больше, увеличивается и любовь каждого из вас друг к другу. 4Мы с гордостью говорим в Божьих церквах о вашей стойкости и о вере, которую вы проявили во всех преследованиях и несчастьях, переносимых вами.

5Все это – свидетельство тому, что Бог судит справедливо и что в конце концов вы будете признаны достойными Божьего Царства, за которое вы и страдаете. 6Бог справедлив, и Он отплатит несчастьями тем, кто причиняет несчастья вам, 7а нам с вами, перенесшим такие несчастья, Он даст покой. Это произойдет тогда, когда Господь Иисус придет с небес с могущественными ангелами 8в пламени огня, чтобы наказать всех тех, кто не познал Бога[b] и остался непослушным Радостной Вести нашего Господа Иисуса Христа. 9Они будут наказаны вечной гибелью: будут навсегда отделены от Господа и от славы Его могущества. 10Это произойдет в тот День, когда Он придет, чтобы быть прославленным среди Своего святого народа и вызвать восхищение у всех верующих. И вы тоже будете среди них, потому что вы поверили нашему свидетельству.

11Поэтому мы постоянно молимся о вас, чтобы Бог наш счел вас достойными вашего призвания, и просим, чтобы Своей силой Он исполнил каждое ваше доброе начинание и дело веры. 12Мы молимся о том, чтобы по благодати нашего Бога и Господа Иисуса Христа было прославлено благодаря вам имя нашего Господа Иисуса, и чтобы вы были прославлены вместе с Ним.

Notas al pie

  1. 1:1 Силуан – по всей вероятности, Силуан и Сила (см. Деян. 15:22) – одно и то же лицо.
  2. 1:8 См. Пс. 78:6; Ис. 66:15; Иер. 10:25.

Słowo Życia

Drugi List św. Pawła do Tesaloniczan 1

Pozdrowienie

1Ja, Paweł, wraz Sylwanem i Tymoteuszem, piszę do kościoła Tesaloniczan, który należy do Boga, naszego Ojca, i Pana, Jezusa Chrystusa.

Niech Bóg, nasz Ojciec, i Pan, Jezus Chrystus, obdarzają was łaską i pokojem!

Podziękowanie i modlitwa

Przyjaciele, coraz bardziej wierzycie Panu a wasza wzajemna miłość ciągle wzrasta! Naprawdę mamy powód do tego, aby zawsze dziękować za was Bogu! Odwiedzając inne kościoły, z dumą opowiadamy o tym, że nawet prześladowania i trudności nie są w stanie osłabić waszej wytrwałości i wiary.

A wszystko to świadczy o sprawiedliwości Bożego sądu. Skoro cierpicie dla Jego królestwa, znaczy to, że jesteście godni do niego wejść. Sprawiedliwe też jest to, że Bóg ukaże tych, którzy was prześladują, a wam—i nam również—da odpocząć po tych wszystkich trudnościach. Stanie się to wtedy, gdy nasz Pan, Jezus, zstąpi z nieba razem z potężnymi aniołami. Wówczas w płomieniach ognia ukarze tych, którzy zlekceważyli Boga i odrzucili Jego dobrą nowinę. Ludzie ci zostaną skazani na wieczną zagładę—zostaną odcięci od obecności, majestatu i potęgi Pana. 10 W owym dniu Pan przyjdzie, aby odebrać chwałę i uwielbienie od swoich świętych i od wszystkich, którzy Mu uwierzyli. Wy również będziecie wśród nich, bo uwierzyliście w to, co wam przekazaliśmy.

11 Dlatego nieustannie modlimy się o was, abyście postępowali w sposób zgodny z waszym powołaniem i aby Bóg dał wam moc do wykonania tego, co zamierzacie i czego już się podjęliście. Są to bowiem czyny będące skutkiem waszej wiary. 12 Postępując tak, oddacie chwałę naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, a On otoczy chwałą również was. Wszystko to jest możliwe wyłącznie dzięki łasce, okazanej nam przez naszego Boga oraz Jezusa Chrystusa, naszego Pana.