New Russian Translation

1 Samuel 21

Давид у священника в Нове

1Давид пришел в город Нов к священнику Ахимелеху. Встретив его, Ахимелех заволновался и спросил:

– Почему ты один? Почему с тобой никого нет?

2Давид ответил священнику Ахимелеху:

– Царь поручил мне одно дело и сказал: «Никто не должен ничего знать о порученном тебе деле, с которым я тебя посылаю». А своим людям я велел встретить меня в условленном месте. 3Что у тебя тут есть под рукой? Дай мне пять лепешек или что найдется у тебя.

4Но священник ответил Давиду:

– У меня нет под рукой обычного хлеба; здесь есть священный хлеб[a], но я дам его только при условии, что твои люди воздерживались от женщин.

5Давид ответил:

– Поистине, женщин при нас не было – как обычно, когда я отправляюсь с поручением. Вещи[b] моих людей чисты, даже когда мы спешим по обычным поручениям. Насколько же чище они должны быть сегодня!

6И священник дал ему священный хлеб[c], потому что там не было другого хлеба, кроме того, который в тот день был взят с места, где он лежал перед Господом и заменен свежим.

7В тот день там был один из слуг Саула, который задержался перед Господом; это был эдомитянин Доэг, глава Сауловых пастухов.

8Давид спросил Ахимелеха:

– Нет ли у тебя здесь копья или меча? Я не захватил ни своего меча, ни иного оружия, потому что дело царя было срочным.

9Священник ответил:

– Здесь есть меч филистимлянина Голиафа, которого ты убил в долине Эла. Меч за эфодом, завернутый в одежду. Если хочешь, возьми его. Кроме этого, здесь нет никакого другого меча.

Давид сказал:

– Нет ему равного, дай его мне.

Давид у филистимлян в Гате

10В тот день Давид убежал от Саула и пришел к Ахишу, царю Гата. 11Но слуги Ахиша сказали ему:

– Разве это не Давид, царь той страны? Разве это не тот, о ком они пели друг другу во время танцев:

«Саул сразил тысячи,

а Давид – десятки тысяч?»

12Давид обратил внимание на эти слова и очень испугался Ахиша, царя Гата. 13Он притворился перед ними сумасшедшим и, пока был у них, вел себя как безумный, царапал знаки на дверях и пускал слюни по бороде. 14Ахиш сказал своим слугам:

– Гляньте на этого человека! Он сумасшедший! Зачем вы привели его ко мне? 15Разве у меня мало помешанных, что вы привели ко мне и этого, чтобы он безумствовал передо мной? Разве этот человек войдет в мой дом?

Notas al pie

  1. 21:4 Священный хлеб – двенадцать хлебов, которые выставлялись каждую субботу в скинии, а позже и в храме Бога, а старые хлебы доставались священникам (см. Исх. 25:30; Лев. 24:5-9).
  2. 21:5 Или: «Тела».
  3. 21:6 См. Исх. 35:13.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Samuel 21

Fuga lui David la Nob

1David a venit la Nob, la preotul Ahimelek. Acesta i-a ieşit în întâmpinare tremurând şi l-a întrebat:

– De ce eşti singur şi nu este nimeni cu tine?

David i-a răspuns preotului Ahimelek:

– Regele mi-a încredinţat o misiune, spunându-mi: „Nimeni să nu ştie nimic despre misiunea în care te-am trimis şi pe care ţi-am încredinţat-o.“ Iar cu oamenii mei am hotărât un anume loc de întâlnire. Acum însă ce ai la îndemână? Dă-mi vreo cinci pâini sau ce vei găsi.

Dar preotul i-a zis:

– Nu am la îndemână pâine obişnuită. Pot doar să-ţi dau pâine sfinţită, însă numai dacă oamenii tăi s-au ferit de împreunarea cu femei.[a]

David i-a răspuns preotului:

– Cu adevărat, femeile au fost ţinute departe de noi de când am plecat[b]. Trupurile[c] tinerilor ar fi fost sfinte, chiar dacă ar fi fost o misiune obişnuită. Cu cât mai mult astăzi vor fi sfinte trupurile lor?

Atunci preotul i-a dat pâine sfinţită pentru că nu se afla acolo alt fel de pâine decât pâinea prezentării, care fusese luată dinaintea Domnului şi înlocuită cu pâine caldă în ziua în care o luaseră pe cealaltă.[d]

În acea zi se afla acolo, închis înaintea Domnului, unul dintre slujitorii lui Saul, edomitul Doeg, căpetenia păstorilor lui Saul.

– Nu ai aici, la îndemână, o suliţă sau o sabie? l-a întrebat David pe Ahimelek. Eu nu mi-am luat cu mine sabia şi armele, pentru că porunca regelui era urgentă.

Preotul i-a răspuns:

– Sabia filisteanului Goliat, pe care l-ai ucis în valea Ela, se află aici. Este înfăşurată într-o învelitoare, în spatele efodului. Dacă vrei s-o iei, ia-o, căci nu este alta aici.

– Nu este alta ca ea! Dă-mi-o! a zis David.

Fuga lui David la Gat

10 David a fugit de Saul în acea zi şi a venit la Achiş, regele Gatului. 11 Slujitorii lui Achiş i-au zis acestuia:

– Nu este acesta David, regele ţării, şi nu despre el cântau dansând şi spunând:

„Saul a ucis miile lui,
    iar David zecile lui de mii?“

12 David a pus la inimă aceste cuvinte şi i-a fost foarte frică de Achiş, regele Gatului. 13 Şi, sub privirea lor, el şi-a schimbat purtarea, făcând pe nebunul în mâinile lor: făcea semne pe uşile porţii şi lăsa să-i curgă saliva pe barbă. 14 Atunci Achiş le-a zis slujitorilor săi:

– Vedeţi bine că omul este nebun. Pentru ce mi l-aţi adus? 15 Oare duc eu lipsă de nebuni de l-aţi adus pe acesta să facă nebunii înaintea mea? Să intre oare acesta în casa mea?

Notas al pie

  1. 1 Samuel 21:4 Vezi Lev. 24:5-9; Ex. 19:15
  2. 1 Samuel 21:5 Sau: departe de noi, ca de obicei, ori de câte ori merg în misiune
  3. 1 Samuel 21:5 Sau: lucrurile
  4. 1 Samuel 21:6 Vezi Lev. 24:5-9