New Russian Translation

1 Фессалоникийцам 1:1-10

1От Павла, Силуана1:1 Силуан – по всей вероятности, Силуан и Сила (см. Деян. 15:22) – это одно и то же лицо. и Тимофея.

Церкви в Фессалонике, принадлежащей Богу Отцу и Господу Иисусу Христу.

Благодать и мир вам!

Благодарность Богу за веру фессалоникийцев

2Мы всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в своих молитвах, 3постоянно помня о делах вашей веры, о труде, который вы совершаете по любви, и о вашей стойкости в надежде на нашего Господа Иисуса Христа перед Богом, нашим Отцом.

4Бог любит вас, братья, и мы знаем, что Он избрал вас! 5Потому что наша Радостная Весть пришла к вам не только как слова, но в ней были и сила Святого Духа, и полная уверенность в ее истине. Вы знаете и то, какими мы были для вас, находясь с вами. 6И вы стали подражать нам и Господу и, несмотря на большие страдания, приняли слово о Христе с радостью, данной вам Святым Духом. 7Вы стали образцом для верующих в Македонии и Ахаии1:7 Выражение «Македония и Ахаия» обозначало Грецию в целом., 8и слово Господа, таким образом, распространилось от вас не только в Македонии и Ахаии, но и повсюду разошлась весть о вашей вере в Бога, и нам уже ничего и не нужно говорить. 9Так как уже другие рассказывают нам о том, как вы нас приняли и как вы оставили идолов и обратились к живому и истинному Богу, чтобы служить Ему 10и ожидать с небес Его Сына, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, Который избавляет нас от приближающегося Божьего гнева.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Tesaloniceni 1:1-10

1Pavel, Silvanus1 O variantă a numelui Silas. și Timotei, către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Isus Cristos: har și pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos!

Mulțumiri pentru credința tesalonicenilor

2Îi mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă amintim mereu în rugăciunile noastre, 3aducându‑ne aminte înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de perseverența3 Termenul hypomone se referă la capacitatea de a suporta, de a îndura și de a răbda diferite suferințe și persecuții. speranței voastre în Domnul nostru Isus Cristos.

4Noi știm, frați iubiți de Dumnezeu, despre alegerea voastră.4 Sau: de Dumnezeu, că El v‑a ales. 5Căci Evanghelia5 Termenul Evanghelie înseamnă: Vestea Bună [peste tot în carte]. noastră n‑a fost adusă la voi numai prin cuvinte, ci și cu putere, cu Duh Sfânt și cu deplină convingere, așa cum, de altfel, știți ce fel de oameni am fost printre voi, de dragul vostru. 6Și voi ați devenit urmași6 Termenul grecesc se poate traduce și prin imitator, dar contextul este cel al uceniciei creștine diferită de imitația pedagogică de tip antic. ai noștri și ai Domnului când, deși erați în mare necaz, ați primit Cuvântul cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. 7Astfel, voi ați devenit un exemplu pentru toți credincioșii din Macedonia și Ahaia7-8 Provincie romană care avea capitala la Corint.. 8Căci Cuvântul Domnului a răsunat de la voi nu doar în Macedonia și Ahaia, ci, dimpotrivă, credința voastră în Dumnezeu s‑a răspândit în orice loc, așa că nu mai este nevoie să vorbim despre ea. 9Căci ei înșiși istorisesc despre ce fel de primire am avut parte printre voi și cum v‑ați întors de la idoli la Dumnezeu, pentru a‑I sluji Dumnezeului cel Viu și Adevărat 10și pentru a‑L aștepta din ceruri pe Fiul Lui, pe Care L‑a înviat dintre cei morți, pe Isus, Care ne scapă de mânia ce vine.