New Russian Translation

1 Corinthians 16

О пожертвованиях для христиан в Иерусалиме

1Теперь относительно сбора денег в помощь святым. Делайте то, что я повелел делать в церквах Галатии. 2В первый день недели[a] пусть каждый из вас откладывает и сберегает столько денег, сколько позволяет вам ваш заработок, чтобы, когда я приду, уже не нужно было делать сборы. 3А когда я приду, то тех людей, кого вы выберете, я пошлю с рекомендательными письмами, чтобы они доставили собранное вами в Иерусалим. 4А если будет необходимо и мне пойти туда, то они пойдут со мной.

Планы путешествий

5Я приду к вам, когда пройду Македонию, так как я иду через Македонию. 6Возможно, я пробуду у вас некоторое время, может быть, и всю зиму, и вы поможете мне в моем дальнейшем путешествии. 7Я решил не заходить к вам сейчас, так как это посещение было бы очень кратким. Надеюсь, что, если Господь позволит, мы проведем с вами больше времени. 8В Эфесе я пробуду до Пятидесятницы, 9так как здесь передо мной широко открыта дверь для служения, хотя есть и много противников.

10Если у вас будет Тимофей, позаботьтесь о том, чтобы ему нечего было опасаться у вас. Ведь он, как и я, совершает работу Господа. 11Пусть никто не пренебрегает им. А потом помогите ему с миром отправиться в путь, чтобы он смог возвратиться ко мне. Я жду его вместе с братьями.

12Что же касается нашего брата Аполлоса, то я очень просил его прийти с братьями к вам. Он не хотел идти сейчас, но, когда будет возможно, он вас навестит.

13Прошу вас, бодрствуйте! Будьте непоколебимы в вере! Будьте мужественны, будьте сильны. 14Пусть все у вас делается с любовью.

15И еще я прошу вас, братья: вы знаете, что Стефан и все живущие в его доме были первыми из уверовавших в Ахаии[b]. Они посвятили себя служению святым – 16будьте покорны таким людям и всем, кто содействует и служит. 17Я был очень рад, когда прибыли Стефан, Фортунат и Ахаик. Они восполнили для меня ваше отсутствие. 18Они ободрили и меня, и вас. Цените таких людей.

Заключительные приветствия

19Вам передают приветы церкви в провинции Азия. Акила и Прискилла тоже горячо приветствуют вас в Господе, привет и от всей церкви, которая собирается в их доме. 20Все братья здесь передают вам приветы. Приветствуйте друг друга святым поцелуем.

21Я, Павел, дописываю это приветствие своей рукой: 22если кто-либо не любит Господа, на том да будет проклятие. Марана та![c]

23Пусть благодать Господа Иисуса Христа будет с вами.

24Моя любовь со всеми вами в Иисусе Христе. Аминь.

Notas al pie

  1. 16:2 У иудеев первый день недели (по нашему воскресенье) начинался с заходом солнца в субботу и заканчивался с заходом солнца в воскресенье.
  2. 16:15 Ахаия – римская провинция, включавшая в себя большую часть той территории, на которой расположена современная Греция.
  3. 16:22 По-арамейски это выражение значит: «Приди, Господи!»

Nouă Traducere În Limba Română

1 Corintieni 16

Strângerea de ajutoare pentru sfinţi

1Cu privire la strângerea de ajutoare pentru sfinţi, faceţi şi voi ceea ce le-am spus şi bisericilor din Galatia să facă: în prima zi a fiecărei săptămâni, fiecare dintre voi să pună deoparte, din ceea ce a câştigat, pentru ca atunci când vin să nu mai fie necesar să se strângă nimic. Când voi sosi, pe cei pe care-i consideraţi vrednici îi voi trimite cu scrisori să ducă darul vostru la Ierusalim. Dacă mi se va părea potrivit să merg şi eu, vor merge cu mine.

Planuri de călătorie

Voi veni la voi după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. Probabil voi petrece un timp cu voi, poate chiar toată iarna, pentru ca voi să mă puteţi trimite mai departe, oriunde aş merge. Nu vreau să vă văd doar în treacăt. Sper să rămân un timp la voi, dacă Domnul îmi va permite. Însă voi rămâne în Efes până la Cincizecime, întrucât mi s-a deschis o uşă largă pentru o mare lucrare, dar sunt mulţi potrivnici.

10 Dacă vine Timotei, vedeţi să se simtă fără frică între voi, pentru că şi el face lucrarea Domnului, ca şi mine. 11 De aceea, nimeni să nu-l dispreţuiască. Trimiteţi-l mai departe, ca să poată veni la mine, pentru că eu îl aştept împreună cu fraţii.

12 Cu privire la fratele Apolos, l-am rugat stăruitor să vină la voi, împreună cu fraţii. El însă n-a dorit să vină acum, ci va veni atunci când va avea o ocazie potrivită.

Îndemnuri şi saluturi finale

13 Vegheaţi, staţi fermi în credinţă, fiţi bărbaţi, fiţi tari! 14 Tot ceea ce faceţi să faceţi cu dragoste.

15 Vă dau un îndemn, fraţilor: ştiţi despre cei din casa lui Stefanas, că ei sunt cel dintâi rod al Ahaiei[a] şi că s-au dat pe ei înşişi pentru a-i sluji pe sfinţi. 16 Supuneţi-vă unor astfel de oameni şi fiecăruia care lucrează şi trudeşte împreună cu ei! 17 Mă bucur de venirea lui Ştefanas, a lui Fortunatus şi a lui Ahaicus, pentru că ei, în lipsa voastră, v-au ţinut locul. 18 Ei au înviorat duhul meu şi al vostru. Apreciaţi astfel de oameni!

19 Bisericile din Asia[b] vă salută. Aquila şi Prisca[c], împreună cu biserica din casa lor, vă salută călduros în Domnul. 20 Toţi fraţii vă salută. Salutaţi-vă unul pe altul cu o sărutare sfântă!

21 Eu, Pavel, scriu acest salut cu mâna mea. 22 Dacă cineva nu-L iubeşte pe Domnul, să fie blestemat! Marana tha![d] 23 Harul Domnului Isus să fie cu voi! 24 Dragostea mea este cu voi toţi, în Cristos Isus. (Amin.)[e]

Notas al pie

  1. 1 Corintieni 16:15 Provincie romană cu capitala la Corint
  2. 1 Corintieni 16:19 Este vorba despre provincia romană Asia, cu capitala de facto la Efes, privincie care ocupa, alături de alte provincii, aria geografică cunoscută ca Asia Mică
  3. 1 Corintieni 16:19 În Faptele Apostolilor, Luca foloseşte diminutivul, Priscila, pe când Pavel foloseşte numele nediminutivat, Prisca
  4. 1 Corintieni 16:22 Marana tha! înseamnă, în aramaică, Vino, Doamne!
  5. 1 Corintieni 16:24 Unele mss timpurii nu conţin acest cuvânt; este posibil ca scribii să fi adăugat mai târziu cuvântul amen la sfârşitul fiecărei cărţi, deoarece foarte multe mss greceşti încheie toate cărţile, mai puţin Faptele Apostolilor, Iacov şi 3 Ioan, cu acest cuvânt