New Russian Translation

Zephaniah 3

Суд над Иерусалимом

1Горе городу[a] притеснителей,

мятежному и оскверненному!

2Он никого не слушает

и ничему не учится;

на Господа не уповает,

не приближается к своему Богу.

3Его приближенные – рыкающие львы,

его правители – волки вечерние,

что к утру не оставят ни кости.

4Пророки его ничтожны и вероломны,

а священники оскверняют святыни

и попирают Закон.

5Праведен Господь, пребывающий в этом городе;

не делает Он неправедное.

Каждое утро Он вершит суд,

без устали вершит его на заре,

но неправедным стыд неведом.

Восстановление после суда

6– Я истребил народы

и разрушил их крепости;

опустошил их улицы –

никто по ним не проходит.

Города их разорены,

не осталось в них жителей, нет никого.

7Я сказал: «Город будет бояться Меня

и примет Мое наставление.

Тогда не искоренилось бы его жилище,

и наказание Мое не пало бы на него».

Но они старались еще усерднее

делать одно лишь зло.

8Поэтому ждите Меня, – возвещает Господь, –

до дня, когда Я поднимусь,

чтобы свидетельствовать[b]против этого народа,

так как решил Я созвать народы,

собрать все царства

и ярость Свою излить на них,

весь пылающий гнев Свой.

В пламени Моей ревности

сгорит вся земля.

9Тогда Я очищу уста народов,

чтобы все они призывали Господа

и Ему сообща служили.

10Из-за рек Куша

Мои почитатели, разбросанный Мой народ,

принесут Мне дары.

11В тот день ты не будешь стыдиться того,

чем против Меня грешил,

потому что Я выведу из тебя всех,

кто горд и высокомерен,

и не будешь больше превозноситься

на святой горе Моей.

12Я оставлю среди тебя

кроткий и простой народ,

который будет в имени Господа искать прибежища.

13Уцелевшие из народа Израиля не будут делать неправедное;

они не будут лгать,

и в устах их не будет обмана.

Как овцы, они будут пастись и ложиться на отдых,

и некого им будет бояться.

14Пой, дочь Сиона,

восклицай, Израиль!

Веселись и радуйся от всего сердца,

дочь Иерусалима!

15Господь отменил твой приговор

и прогнал твоего врага.

С тобой Господь, Царь Израиля:

не будешь больше бояться беды.

16Скажут в тот день Иерусалиму:

«Не бойся, Сион,

пусть твои руки не ослабевают!

17С тобой – Господь, твой Бог,

могучий Воин, Который в силах спасать.

Он о тебе возрадуется,

любовью тебя успокоит[c]

и о тебе будет с песнями ликовать».

18– От тоскующих по праздничным дням

Я отведу печаль,

которая для вас как позор и бремя[d].

19В то время Я накажу всех,

кто тебя притеснял.

Я хромое спасу

и соберу изгнанников,

наделю их славой и честью

во всех краях, где были они в бесславии.

20В то время Я соберу вас

и приведу вас домой.

Я наделю вас честью и славой

среди всех народов земли,

когда на ваших же глазах

Я верну вам благополучие[e], –

говорит Господь.

Notas al pie

  1. 3:1 То есть Иерусалиму.
  2. 3:8 Или: «чтобы разграбить этот народ».
  3. 3:17 Или: «обновит».
  4. 3:18 Или: «Тоскующих по праздничным дням Я соберу – тех, кто был как дань врагу и позор Иерусалиму».
  5. 3:20 Или: «верну ваших пленников».

Het Boek

Zefanja 3

De toekomst van Jeruzalem

1Wee Jeruzalem, die ongehoorzame, zondige stad vol misdaad en geweld! Zij wil naar niemand luisteren en weigert te worden terechtgewezen. Zij vertrouwt niet op de Here en zoekt haar God niet. Haar leiders lijken op brullende leeuwen op zoek naar prooi. Haar rechters zijn vraatzuchtig als wolven in de schemering die geen spoortje voedsel overlaten tot de morgen. Haar profeten zijn praatjesmakers en bedriegers. Haar priesters ontwijden wat heilig is en zijn ongehoorzaam aan Gods wetten. Maar de Here, die midden in die stad woont, is rechtvaardig. Hij doet geen onrecht. Iedere dag weer is zijn rechtvaardig oordeel zichtbaar. Ondanks dat schaamt de goddeloze zich niet voor zijn daden. ‘Ik heb vele volken uitgeroeid en hun vestingen verwoest. Hun straten liggen verlaten en zijn onbegaanbaar geworden. Hun steden liggen in puin, de hele bevolking is weg. Ik zei: “Heb eerbied voor Mij, laat u terechtwijzen. Als u luistert naar mijn waarschuwingen zal Ik uw stad niet vernietigen.” Maar nee, zij stonden direct klaar om kwaad te bedrijven. Heb geduld,’ zegt de Here. ‘Het moment komt waarop Ik zal opstaan om te oordelen. Want Ik heb besloten alle volken en koninkrijken te verzamelen en over hen mijn toorn uit te storten. Ja, met het vuur van mijn jaloezie zal Ik de hele aarde verteren.

Maar dan zal Ik de volken andere, reine lippen geven, zodat zij de naam van de Here zullen aanroepen en Hem eensgezind zullen vereren. 10 De mensen die ver weg aan de andere kant van de rivieren van Ethiopië wonen, zullen hier komen om Mij te aanbidden en offers te brengen. 11 Dan zult u zich niet meer hoeven te schamen voor de zonden die tegen Mij zijn begaan. Want Ik zal alle trotse, arrogante mensen uit uw midden verwijderen. Er zal geen hoogmoed meer voorkomen op mijn heilige tempelberg. 12 Alleen de nederigen en armen zal Ik overlaten en ook ieder die op Mij vertrouwt. 13 De overgebleven Israëlieten zullen geen onrecht plegen of liegen. Zij zullen daar rustig en in vrede en veiligheid wonen en slapen, zonder dat iemand hen opschrikt.’

14 Breek uit in gejubel, dochter van Sion! Juich, Israël! Verheug u, wees vrolijk met heel uw hart, dochter van Jeruzalem! 15 Want de Here heeft uw vonnis ongeldig verklaard en uw vijand vernietigd. De koning van Israël, de Here, is bij u! U hoeft nergens meer bang voor te zijn. 16 Op die dag zal men Jeruzalem opbeuren met de woorden: ‘Wees niet bang, Sion, houd moed. 17 De Here, uw God, is bij u. Hij is een machtige verlosser. Hij zal vol blijdschap over u zijn. Hij zal u liefhebben en u niet beschuldigen. Hij zal over u juichen met een lied van vreugde.’

18 ‘Wie verdriet hebben omdat zij niet bij dit feest kunnen zijn, zal Ik erbij halen. Zij horen er toch ook bij. Zij gaan gebukt onder de vernedering. 19 Ik zal voorgoed afrekenen met al uw vijanden. En Ik zal de zwakken en hulpbehoevenden verlossen en bijeenbrengen wie uit elkaar waren gejaagd. Ik zal mijn ballingen, die vroeger over de hele wereld werden veracht, nu roem en eer bezorgen. 20 In die tijd zal Ik u bijeenhalen en weer thuis brengen. Alle volken ter wereld zullen zien dat Ik van u een groot en roemrucht volk heb gemaakt, wanneer Ik uw situatie ten goede heb veranderd,’ zegt de Here.