New Russian Translation

Софония 1:1-18

1Слово Господа, которое было к Софонии, сыну Кушия, сына Гедалии, сына Амарии, сына Езекии, во время правления иудейского царя Иосии, сына Амона1:1 Царь Иосия правил в 640–610 гг. до н. э..

Суд над землей

2– Я все смету с лица земли, –

возвещает Господь. –

3Погублю и людей, и скот;

погублю и птиц в небесах,

и рыбу в морях.

Я повергну нечестивцев в прах1:3 Смысл этого места в еврейском тексте неясен.

и сотру человека с лица земли, –

говорит Господь.

Суд над Иудеей

4– Я воздену руку над Иудеей

и над жителями Иерусалима

и сотру здесь последний след Баала1:4 Баал – ханаанский бог плодородия и бог-громовержец.,

имена его жрецов и священников:

5и тех, кто поклоняется на крышах

небесному воинству,

и тех, кто поклоняется и клянется в верности

как Господу, так и Молоху1:5 Или: «своему царю». Молох – аммонитский бог, в жертвы которому приносились дети. По Закону за поклонение Молоху израильтянам грозила смертная казнь (см. Лев. 18:21; 20:2-5).,

6и тех, кто отвернулся от Господа

и не ищет Господа и не вопрошает Его.

7Умолкни перед Владыкой Господом,

так как близок день Господа.

Он приготовил жертву

и уже созвал1:7 Букв.: «освятил». гостей.

8– В день жертвы Господней

Я накажу вождей, и сыновей царя,

и всех, кто наряжается в чужеземное платье1:8 Или: «следуют обычаям других народов». Это был обычай, когда люди при поклонении Баалу наряжались в специальную одежду (см. 4 Цар. 10:22)..

9Я накажу в тот день всех,

кто прыгает через порог1:9 Или: «порог святилища». Вероятно, иудеи подражали некоторым религиозным обычаям филистимлян (см. 1 Цар. 5:5).,

кто наполняет дом своих владык1:9 Или: «Владыки своего»; или: «своих богов».

насилием и обманом.

10– В тот день,

– говорит Господь, –

поднимется крик от Рыбных ворот,

плач из новой части города1:10 Рыбные ворота и новый район города находились в северной части Иерусалима. И именно с севера должен был прийти враг.

и страшный грохот с холмов.

11Плачьте, жители торгового района,

потому что погибнут купцы

и будут истреблены торгующие за серебро.

12Тогда Я обойду Иерусалим со светильниками

в поисках самодовольных и накажу их –

тех, кто подобен вину на дрожжах1:12 Образное сравнение с долго стоявшим вином, в котором образовался осадок, говорит о том, что люди, наслаждающиеся жизнью, полной изобилия, становятся равнодушными и самодовольными и полагают, что и Господь должен с безразличием относиться к добру и злу в мире (см. Иер. 48:11).,

кто думает: «Господь не сделает нам ничего:

ни плохого, ни хорошего».

13Их богатства будут расхищены,

и дома придут в запустение.

Они построят дома,

а жить в них не будут;

посадят они виноградники,

но вина пить не будут.

День Господень

14– Близок великий день Господень,

близок и очень спешит.

Страшный шум поднимется в день Господа,

даже храбрые воины будут кричать.

15Тот день будет днем гнева,

днем скорби и муки,

днем гибели и разрушения,

днем мглы и мрака,

днем туч и тьмы,

16днем звука рога и клича к битве

против укрепленных городов

и высоких башен.

17– Я пошлю на людей такую беду,

что они станут бродить, как слепые,

за то, что согрешили перед Господом.

Их кровь прольется, как вода,

и плоть их будет выброшена, как навоз.

18Ни серебро, ни золото

не смогут спасти их в день гнева Господа.

В пламени Его ревности

сгорит вся земля;

внезапный конец положит Он всем,

кто живет на земле.

Nouă Traducere În Limba Română

Țefania 1:1-18

1Cuvântul Domnului care a venit la Țefania, fiul lui Cuși, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, în zilele lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda:

Iminența judecății

2„Voi spulbera totul

de pe fața pământului!“ zice Domnul.

3„Voi spulbera oamenii și animalele,

voi spulbera păsările cerului și peștii mării,

pietrele de poticnire și pe cei răi împreună cu ele3 Sensul versului este nesigur. Sau ceea ce i‑au făcut pe cei răi să se poticnească!!

Îi voi nimici pe oameni

de pe fața pământului!“ zice Domnul.

Judecată împotriva lui Iuda

4„Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda

și împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului!

Voi distruge din locul acesta rămășița lui Baal4 Zeul canaanit al fertilității.,

numele preoților idolatri și al preoților,

5pe cei ce se închină pe acoperișuri oștirii cerurilor,

pe cei ce se închină jurând pe Domnul,

dar care jură și pe Moleh5 Ebr.: Malkam, o variantă a lui Moleh, zeul suprem al amoniților.,

6pe cei care s‑au abătut de la Domnul

și pe cei care nu‑L mai caută pe Domnul,

nici nu mai întreabă de El!“

7Tăcere înaintea Stăpânului Domn!

Căci ziua Domnului este aproape!

Domnul a pregătit o jertfă,7 Vezi Ier. 46:10; Eze. 39:17.

Și‑a sfințit oaspeții.

8„În ziua jertfei Domnului,

îi voi pedepsi pe prinți

și pe fiii regelui,

și pe toți cei ce poartă

haine străine!

9În ziua aceea, îi voi pedepsi

pe toți cei ce sar peste prag9 Vezi 1 Sam. 5:5.,

care umplu casa stăpânilor lor

cu violență și înșelătorie!

10În ziua aceea, zice Domnul,

se va auzi un strigăt de durere dinspre Poarta Peștilor,

un geamăt dinspre cartierul cel nou10 Sau: al doilea cartier, posibil o zonă a orașului unde locuiau cei înstăriți.

și un mare măcel dinspre dealuri.

11Gemeți, locuitori ai Macteșului11 Lit.: ai Mortarului.,

căci tot poporul Canaanului este distrus,

toți cei ce cântăresc argint sunt nimiciți!

12În vremea aceea, voi cerceta Ierusalimul cu candele

și‑i voi pedepsi pe oamenii care se îngroașă pe drojdiile lor12 Aluzie la vinul care, dacă este lăsat prea mult în sedimentul lui, devine gros. Expresia sugerează indiferența și starea de complacere în păcat.,

pe cei care zic în inima lor:

«Domnul nu va face nici bine,

și nici rău!»

13Averea lor va fi pentru jaf,

iar casele lor vor fi pustiite.

Își vor zidi case,

dar nu vor locui în ele!

Își vor planta vii,

dar nu le vor bea vinul!“

Ziua cea mare a Domnului

14Ziua cea mare a Domnului este aproape;

este aproape și se grăbește să vină!

Vuietul zilei Domnului este amarnic;

la fel este și urletul celui viteaz acolo.

15Ziua aceea va fi o zi a furiei,

o zi a necazului și a strâmtorării,

o zi a pustiirii și a distrugerii,

o zi a întunericului și a negurii,

o zi a norilor și a întunecimii,

16o zi a sunetului de trâmbiță16 Ebr.: șofar, un instrument de suflat făcut din corn de berbec (ebr.: yyobel), care nu avea o funcție muzicală, ci era folosit pentru a transmite anumite semnale în închinare, în adunările publice sau în război. și a strigătului de război

împotriva cetăților fortificate

și a turnurilor înalte!

17„Voi aduce un așa necaz asupra oamenilor,

încât vor bâjbâi ca niște orbi,

căci au păcătuit împotriva Domnului.

Sângele le va fi vărsat ca praful,

iar măruntaiele – ca balega.

18Nici argintul și nici aurul lor

nu vor putea să‑i scape

în ziua furiei Domnului!“

Întreaga țară18 Sau: Întregul pământ. va fi mistuită

de focul geloziei Sale.

Căci El va aduce nimicire, da, groază,

asupra tuturor locuitorilor țării.18 Sau: pământului.