Псалтирь 99 NRT - Psaltaren 99 SVL

New Russian Translation

Psalms 99

Псалом 99

1Хвалебный псалом.

Воскликни Господу, вся земля!

2Служите Господу с радостью,

с песнопением приходите к Нему.

3Знайте, что Господь – Бог!

Он сотворил нас, и мы принадлежим Ему;

мы – народ Его и овцы Его стада.

4Входите в ворота Его с благодарением

и во дворы Его с хвалою;

благодарите Его и благословляйте имя Его.

5Ведь Господь благ, милость Его навеки,

и верность Его из поколения в поколение.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 99

Psalm 99

Helig men förlåtande Kung

1Herren är kung!

Folken bävar.

Han har sin tron på keruberna.

Jorden darrar.

2Herren är stor i Sion,

upphöjd över alla folk.

3De prisar ditt namn,

som är stort och fruktansvärt.

Helig är han.

4Kungen som är mäktig älskar det rätta,

du upprätthåller rättvisan,

du gör det som är rätt och rättfärdigt i Jakob.

5Ära Herren, vår Gud,

fall ner inför hans fotpall.

Helig är han.

6Mose och Aron var bland hans präster,

Samuel bland dem som åkallade honom,

de ropade till Herren,

och han svarade dem.

7Han talade till dem från molnstoden,

och de höll hans befallningar och de föreskrifter han gav dem.

8Herre, vår Gud,

du svarade dem

och var för dem en Gud som förlät dem

men som också straffade dem när de handlade fel.

9Ära Herren, vår Gud!

Be till honom på hans heliga berg!

Helig är Herren, vår Gud.