Псалтирь 87 NRT - สดุดี 87 TNCV

New Russian Translation

Псалтирь 87:1-19

Псалом 87

1Песнь. Псалом потомков Кораха. Дирижеру хора. На мотив «Страдание в несчастье». Наставление Емана езрахитянина.

2Господи, Бог спасения моего,

днем и ночью взываю к Тебе.

3Пусть достигнет Тебя молитва моя,

услышь мою мольбу.

4Насытилась душа моя страданиями,

и жизнь моя приблизилась к миру мертвых.

5Я стал как те, кто спускается в пропасть,

как потерявший силу человек.

6Я брошен между мертвыми;

я подобен убитым, лежащим в могиле,

о которых Ты уже не вспоминаешь

и которые от Твоей руки отторгнуты.

7Ты положил меня в глубокую пропасть,

в темную бездну.

8Тяжестью лежит на мне Твой гнев;

все волны Твои захлестнули меня. Пауза

9Ты отвратил от меня друзей моих,

сделал меня для них страшилищем.

Я заключен и не могу выйти;

10глаза истомились от горя.

Господь, я взывал к Тебе каждый день,

простирал к Тебе руки свои.

11Разве для мертвых Ты творишь чудеса?

Разве встанут духи умерших, чтобы прославлять Тебя? Пауза

12Ужели в могиле будет возвещена милость Твоя

и верность Твоя – в Погибели?87:12 Евр.: «аваддон»

13Разве в мире тьмы познают Твои чудеса

и праведность Твою – в земле забвения?

14Но, Господи, я к Тебе взываю,

ранним утром молитва моя будет пред Тобой.

15Зачем Ты, Господи, отвергаешь мою душу?

Зачем скрываешь от меня лицо Свое?

16С юности я страдаю и близок к смерти;

до отчаяния доведен я ужасами Твоими.

17Твоя ярость прошла надо мною,

Твои устрашения сокрушили меня.

18Как вода, окружают они меня целый день,

поглощают меня целиком.

19Любимых и друзей отдалил Ты от меня,

и тьма – мой близкий друг.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 87:1-7

สดุดี 87

(บทสดุดีของบุตรโคราห์ บทเพลง)

1พระองค์ทรงวางรากฐานเมืองของพระองค์ไว้บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์

2องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักประตูเมืองศิโยน

ยิ่งกว่าที่พำนักใดๆ ของยาโคบ

3นครของพระเจ้าเอ๋ย

เจ้าจะเป็นที่ยกย่อง

เสลาห์

4“เราจะเอ่ยถึงราหับ87:4 เป็นชื่อของอียิปต์ในบทกวีและบาบิโลน

ในหมู่ผู้ที่รู้จักเรา

จะเอ่ยถึงฟีลิสเตียและไทระพร้อมกับคูช87:4 คือ ตอนบนของลุ่มแม่น้ำไนล์

และจะกล่าวว่า ‘คนนี้87:4 หรือ“โอ ราหับและบาบิโลน / ฟีลิสเตีย ไทระและคูช / ข้าพเจ้าจะบันทึกเกี่ยวกับคนเหล่านั้นที่รู้จักข้าพเจ้า / ‘คนนี้เกิดในศิโยน’ ”

5แท้จริง ผู้คนจะกล่าวถึงศิโยนว่า

“คนนั้นคนนี้เกิดในศิโยน

และองค์ผู้สูงสุดจะทรงสถาปนานครนี้ไว้เอง”

6องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงบันทึกลงในทะเบียนชนชาติต่างๆ ว่า

“คนนี้เกิดในศิโยน”

เสลาห์

7ขณะบรรเลงเพลง พวกเขาจะขับร้องว่า

“น้ำพุทั้งสิ้นของข้าพเจ้าอยู่ในนครนี้”