Псалтирь 87 NRT - สดุดี 87 TNCV

New Russian Translation

Psalms 87

Псалом 87

1Песнь. Псалом потомков Кораха. Дирижеру хора. На мотив «Страдание в несчастье». Наставление Емана езрахитянина.

2Господи, Бог спасения моего,

днем и ночью взываю к Тебе.

3Пусть достигнет Тебя молитва моя,

услышь мою мольбу.

4Насытилась душа моя страданиями,

и жизнь моя приблизилась к миру мертвых.

5Я стал как те, кто спускается в пропасть,

как потерявший силу человек.

6Я брошен между мертвыми;

я подобен убитым, лежащим в могиле,

о которых Ты уже не вспоминаешь

и которые от Твоей руки отторгнуты.

7Ты положил меня в глубокую пропасть,

в темную бездну.

8Тяжестью лежит на мне Твой гнев;

все волны Твои захлестнули меня. Пауза

9Ты отвратил от меня друзей моих,

сделал меня для них страшилищем.

Я заключен и не могу выйти;

10глаза истомились от горя.

Господь, я взывал к Тебе каждый день,

простирал к Тебе руки свои.

11Разве для мертвых Ты творишь чудеса?

Разве встанут духи умерших, чтобы прославлять Тебя? Пауза

12Ужели в могиле будет возвещена милость Твоя

и верность Твоя – в Погибели?[a]

13Разве в мире тьмы познают Твои чудеса

и праведность Твою – в земле забвения?

14Но, Господи, я к Тебе взываю,

ранним утром молитва моя будет пред Тобой.

15Зачем Ты, Господи, отвергаешь мою душу?

Зачем скрываешь от меня лицо Свое?

16С юности я страдаю и близок к смерти;

до отчаяния доведен я ужасами Твоими.

17Твоя ярость прошла надо мною,

Твои устрашения сокрушили меня.

18Как вода, окружают они меня целый день,

поглощают меня целиком.

19Любимых и друзей отдалил Ты от меня,

и тьма – мой близкий друг.

Notas al pie

  1. 87:12 Евр.: «аваддон»

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 87

(บทสดุดีของบุตรโคราห์ บทเพลง)

1พระองค์ทรงวางรากฐานเมืองของพระองค์ไว้บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักประตูเมืองศิโยน
ยิ่งกว่าที่พำนักใดๆ ของยาโคบ

นครของพระเจ้าเอ๋ย
เจ้าจะเป็นที่ยกย่อง
เสลาห์
“เราจะเอ่ยถึงราหับ[a]และบาบิโลน
ในหมู่ผู้ที่รู้จักเรา
จะเอ่ยถึงฟีลิสเตียและไทระพร้อมกับคูช[b]
และจะกล่าวว่า ‘คนนี้[c]เกิดในศิโยน’ ”
แท้จริง ผู้คนจะกล่าวถึงศิโยนว่า
“คนนั้นคนนี้เกิดในศิโยน
และองค์ผู้สูงสุดจะทรงสถาปนานครนี้ไว้เอง”
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงบันทึกลงในทะเบียนชนชาติต่างๆ ว่า
“คนนี้เกิดในศิโยน”
เสลาห์

ขณะบรรเลงเพลง พวกเขาจะขับร้องว่า
“น้ำพุทั้งสิ้นของข้าพเจ้าอยู่ในนครนี้”

Notas al pie

  1. 87:4 เป็นชื่อของอียิปต์ในบทกวี
  2. 87:4 คือ ตอนบนของลุ่มแม่น้ำไนล์
  3. 87:4 หรือ“โอ ราหับและบาบิโลน / ฟีลิสเตีย ไทระและคูช / ข้าพเจ้าจะบันทึกเกี่ยวกับคนเหล่านั้นที่รู้จักข้าพเจ้า / ‘คนนี้