Псалтирь 84 NRT - Masalimo 84 CCL

New Russian Translation

Psalms 84

Псалом 84

1Дирижеру хора. Псалом потомков Кораха.

2Господи, Ты был милостив к Своей земле;

Ты вернул благополучие Иакову.

3Ты простил беззаконие Своего народа

и покрыл все его грехи. Пауза

4Ты отвел Свою ярость,

отвратил Свой пылающий гнев.

5Восстанови нас, Боже, наш Спаситель,

прекрати Свое негодование на нас.

6Неужели Ты будешь гневаться на нас вечно,

продлевать Свой гнев из поколения в поколение?

7Неужели не оживишь нас вновь,

чтобы народ Твой возрадовался о Тебе?

8Яви нам, Господи, милость Твою

и даруй нам спасение Твое.

9Послушаю, что скажет Господь Бог,

ведь Он обещает мир Своему народу –

тем, кто верен Ему.

Лишь бы они снова не впали в безумие.

10Истинно, близко Его спасение к тем, кто боится Его,

чтобы слава Его поселилась на нашей земле.

11Милость и истина встретятся,

праведность и мир поцелуются.

12Истина поднимется с земли,

и праведность посмотрит вниз с небес.

13Господь воистину даст нам благо,

и наша земля принесет урожай.

14Праведность идет перед Ним

и для Его стоп готовит путь.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 84

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a Gititi. Salimo la ana a Kora.

1Malo anu okhalamo ndi okomadi,
    Inu Yehova Wamphamvuzonse!
Moyo wanga ukulakalaka, mpaka kukomoka,
    kufuna mabwalo a Yehova;
Mtima wanga ndi thupi langa zikufuwulira
    Mulungu wamoyo.

Ngakhale timba wapeza nyumba yokhalamo,
    ndiponso namzeze wadzipezera yekha chisa,
    kumene amagonekako ana ake
pafupi ndi guwa lanu la nsembe,
    Inu Yehova Wamphamvuzonse, Mfumu yanga ndi Mulungu wanga.
Odala amene amakhala mʼNyumba yanu;
    nthawi zonse amakutamandani.
            Sela

Odala amene mphamvu yawo ili mwa Inu,
    mitima yawo ikufunitsitsa kuyenda mʼmisewu yopita ku Ziyoni.
Pamene akudutsa chigwa cha Baka,
    amachisandutsa malo a akasupe;
    mvula ya chizimalupsa imadzazanso mayiwe ake.
Iwo amanka nakulirakulira mphamvu
    mpaka aliyense ataonekera pamaso pa Mulungu mu Ziyoni.

Imvani pemphero langa, Inu Yehova Mulungu Wamphamvuzonse;
    mvereni Inu Mulungu wa Yakobo.
            Sela
Yangʼanani chishango chathu, Inu Mulungu;
    yangʼanani mokoma mtima pa wodzozedwa wanu.

10 Nʼkwabwino kukhala mʼmabwalo anu tsiku limodzi
    kuposa kukhala kwina kwake kwa zaka 1,000;
Ine ndingakonde kukhala mlonda wa pa khomo la Nyumba ya Mulungu wanga
    kuposa kukhala mʼmatenti a anthu oyipa.
11 Pakuti Yehova Mulungu ndi dzuwa ndi chishango;
    Yehova amapereka chisomo ndi ulemu;
Iye sawamana zinthu zabwino
    iwo amene amayenda mwangwiro.

12 Inu Yehova Wamphamvuzonse,
    wodala ndi munthu amene amakhulupirira Inu.