Псалтирь 81 NRT - Salmo 81 HLGN

New Russian Translation

Psalms 81

Псалом 81

1Псалом Асафа.

Бог возглавляет великое собрание[a],

среди богов[b] произносит суд:

2«Как долго еще вы будете судить несправедливо

и оказывать предпочтение нечестивым? Пауза

3Защищайте дело слабого и сироты,

угнетенному и бедному явите справедливость.

4Избавляйте слабого и нищего,

спасайте их от нечестивых.

5Их знание – ничто, их понимание бессмысленно.

Они ходят во тьме.

Содрогаются все основания земли.

6Я сказал: „Вы – боги,

все вы – сыны Всевышнего“

7но вы умрете, как все люди,

и вы падете, как любой из властителей».

8Восстань, Боже, и суди землю,

потому что Ты наследуешь все народы!

Notas al pie

  1. 81:1 Великое собрание – или: «собрание Бога».
  2. 81:1 Или: «судей». Это слово на языке оригинала может означать «боги», «ангелы» и «судьи». Также в ст. 6.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 81

Pagdayaw sa Kaayo sang Dios

1Magkanta kamo sa kalipay sa Dios nga naghatag sa aton sang kusog.
Maghinugyaw kamo sa Dios ni Jacob!
Suguri ninyo ang pagkanta;
patunuga ninyo ang tamborin,
kag patukara ang manami pamatian nga mga instrumento nga may mga kuwerdas.
Patunuga ninyo ang budyong sa pagsaulog sang Piesta sang Pag-umpisa sang Bulan kag sang piesta[a] nga ginahiwat naton kon bilog ang bulan.
Kay amo ini ang pagsulundan para sa mga taga-Israel.
Sugo ini sang Dios ni Jacob.
Ginhatag niya ini nga pagpanudlo sa mga kaliwat ni Jose sang ginsalakay niya ang[b] Egipto.

Nakabati ako sang tingog nga wala ko makilal-i nga nagasiling,
Ginhilway ko kamo sa pagkaulipon;
ginkuha ko ang mga mabug-at nga ginapas-an kag ginabitbit ninyo.
Sang ara kamo sa kalisod nagpanawag kamo sa akon kag ginluwas ko kamo.
Halin sa mga gal-om ginsabat ko kamo.
Gintilawan ko kamo didto sa tuburan sang Meriba.

“Katawhan ko nga mga Israelinhon, pamatii ninyo ining akon paandam sa inyo.
Magpamati kuntani kamo sa akon!
Dapat wala kamo sing iban nga dios;
indi gid kamo magsimba sa ila.
10 Ako ang Ginoo nga inyo Dios nga nagpaguwa sa inyo sa Egipto.
Magpangayo kamo sa akon kag hatagan ko kamo sang inyo mga kinahanglanon.

11 “Pero kamo nga mga Israelinhon nga akon katawhan, wala kamo magpamati kag magtuman sa akon.
12 Gani ginpabay-an ko kamo sa inyo pagkabatinggilan, kag ginhimo ninyo ang inyo gusto.
13 Kon magpamati lang kuntani kamo kag magsunod sa akon mga pamaagi,
14 silutan kag pierdihon ko gilayon ang inyo mga kaaway.
15 Ang mga nagakaugot sa akon, magaluhod sa akon sa kahadlok.
Ang ila silot wala sing katapusan.
16 Pero kamo nga akon katawhan pakaunon kag busgon ko sang labing maayo nga trigo kag dugos.”

Notas al pie

  1. 81:3 kag sang piesta: ukon, ang piesta.
  2. 81:5 ginsalakay niya ang: ukon, nagguwa sila sa.