Псалтирь 71 NRT - Masalimo 71 CCL

New Russian Translation

Psalms 71

Псалом 71

1Для Соломона[a].

Боже, справедливостью Твоей надели царя

и праведностью Твоей – сына царского,

2чтобы он судил народ Твой праведно

и страдальцев Твоих – справедливо.

3Горы принесут процветание народу,

и холмы – плоды праведности.

4Он защитит страдальцев из народа,

спасет сыновей нищих и сокрушит притеснителя.

5Будут бояться Тебя, пока существуют солнце и луна,

из поколения в поколение.

6Он будет как дождь, идущий над скошенным полем,

словно ливень, орошающий землю.

7В дни его будет процветать праведник,

и благоденствие не прекратится,

пока не исчезнет луна.

8Он будет владычествовать от моря и до моря

и от реки Евфрата до краев земли.

9Жители пустынь преклонятся перед ним,

и враги его будут лизать пыль.

10Цари Таршиша и отдаленных побережий принесут ему дань,

цари Шевы и Севы принесут дары.

11Поклонятся ему все цари;

все народы будут ему служить.

12Он спасет нищего, когда тот взывает,

и угнетенного, у которого нет помощника.

13Он будет милосерден к бедному и нищему;

души нищих он спасет.

14От угнетения и насилия избавит их души,

ведь драгоценна их кровь в глазах его.

15Пусть будет долог его век

и пусть будет дано ему золото Шевы.

И пусть непрестанно возносят молитвы за него,

весь день прославляя его.

16Пусть будет обилие хлеба на всей земле

и ветер колышет колосья на вершинах холмов,

подобно процветанию Ливана пусть будет его изобилие,

и пусть оно покроет землю, подобно траве.

17Пусть имя его пребудет вовек,

пока пребывает солнце.

В нем благословятся все народы земли,

и они назовут его благословенным.

18Да будет благословен Господь, Бог Израиля,

Который один творит чудеса!

19Пусть всегда превозносится Его величественное имя,

и наполнится вся земля Его славою!

Аминь и аминь!

20Закончились молитвы Давида, сына Иессея.

Notas al pie

  1. 71:1 Эта песнь-молитва об израильском царе, но в то же самое время она отражает надежды и чаяния народа о славном и справедливом царствовании Христа.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 71

1Mwa Inu Yehova ine ndathawiramo;
    musalole kuti ndichititsidwe manyazi.
Mundilanditse ndi kundipulumutsa mwa chilungamo chanu,
    mutchere khutu lanu ndi kundipulumutsa.
Mukhale thanthwe langa lothawirapo,
    kumene ine nditha kupita nthawi zonse;
lamulani kuti ndipulumuke,
    pakuti Inu ndinu thanthwe langa ndi linga langa.
Landitseni Inu Mulungu wanga, kuchoka mʼdzanja la oyipa,
    kuchoka mʼdzanja la oyipa ndi anthu ankhanza.

Pakuti Inu mwakhala chiyembekezo changa, Inu Ambuye Wamphamvuzonse,
    chilimbikitso changa kuyambira ndili mwana.
Kuyambira pamene ndinabadwa, ndakhala ndikudalira Inu;
    Inu munanditulutsa mʼmimba mwa amayi anga,
    ndipo ndidzakupembedzani nthawi zonse.
Ine ndakhala chinthu chodabwitsa kwa anthu ambiri
    koma Inu ndinu wonditchinjiriza wamphamvu.
Pakamwa panga padzaza ndi matamando anu,
    kulengeza ulemerero wanu tsiku lonse.

Musanditaye pamene ndakalamba;
    musandisiye pamene mphamvu zanga zatha.
10 Pakuti adani anga ayankhula motsutsana nane;
    iwo amene amadikira kuti andiphe amapangana pamodzi.
11 Iwo amati, “Mulungu wamusiya;
    mutsatireni ndi kumugwira,
    pakuti palibe amene adzamupulumutse.”
12 Musakhale kutali ndi ine Inu Mulungu,
    bwerani msanga, Inu Mulungu wanga; thandizeni.
13 Ondineneza anga awonongeke mwa manyazi,
    iwo amene akufuna kundipweteka
    avale chitonzo ndi manyazi.

14 Koma ine ndidzakhala ndi chiyembekezo mwa Inu nthawi zonse,
    ndidzakutamandani mowirikizawirikiza.
15 Pakamwa panga padzafotokoza za chilungamo chanu,
    za chipulumutso chanu tsiku lonse,
    ngakhale sindikudziwa muyeso wake.
16 Ndidzabwera ndi kulengeza za machitidwe amphamvu zanu Inu Ambuye Wamphamvuzonse.
    Ndidzalengeza chilungamo chanu, chanu chokha.
17 Kuyambira ubwana wanga, Inu Mulungu mwakhala mukundiphunzitsa,
    ndipo mpaka lero ine ndikulengeza za ntchito zanu zodabwitsa
18 Ngakhale pamene ndakalamba ndipo imvi zili mbuu
    musanditaye Inu Mulungu,
mpaka nditalengeza mphamvu zanu
    kwa mibado yonse yakutsogolo.

19 Mphamvu zanu ndi kulungama kwanu zimafika mpaka kumwambamwamba.
    Ndani wofanana nanu Inu Mulungu,
    amene mwachita zazikulu?
20 Ngakhale mwandionetsa mavuto
    ambiri owawa,
mudzabwezeretsanso moyo wanga;
    kuchokera kunsi kwa dziko lapansi,
    mudzandiukitsanso.
21 Inu mudzachulukitsa ulemu wanga
    ndi kunditonthozanso.

22 Ndidzakutamandani ndi zeze
    chifukwa cha kukhulupirika kwanu Mulungu,
ndidzayimba matamando kwa Inu ndi pangwe,
    Inu Woyera wa Israeli.
23 Milomo yanga idzafuwula ndi chimwemwe
    pamene ndidzayimba matamando kwa Inu
    amene mwandiwombola.
24 Lilime langa lidzafotokoza za ntchito zanu zachilungamo
    tsiku lonse,
pakuti iwo amene amafuna kundipweteka
    achititsidwa manyazi ndi kusokonezedwa.