Псалтирь 7 NRT - Psaltaren 7 SVL

New Russian Translation

Psalms 7

Псалом 7

1Плачевная песнь[a] Давида, которую он воспел Господу из-за вениамитянина Куша.

2Господи, мой Боже, у Тебя я ищу прибежища.

Спаси меня и избавь от всех, кто меня преследует,

3иначе, как лев, меня разорвут,

растерзают – и не будет спасителя.

4Господи, мой Боже, если я это сделал,

если есть несправедливость в моих руках,

5если я сделал зло тому,

кто со мною в мире,

или врага без повода обобрал,

6то пусть враг за мною погонится и настигнет,

пусть он жизнь мою втопчет в землю

и повергнет славу мою в прах. Пауза

7Господи, восстань в гневе Своем,

ополчись на неистовство моих врагов!

Пробудись, заступись за меня на суде,

который Ты заповедал!

8Пусть окружат Тебя собравшиеся народы,

воссядь[b] над ними на высоте.

9Судит Господь народы.

Оправдай меня, Господи, по праведности моей,

по моей непорочности, Всевышний.

10Праведный Бог, судящий помыслы и сердце,

положи конец беззаконию нечестивых,

но праведного укрепи.

11Щит мой – Бог Высочайший,

спасающий правых сердцем.

12Бог – судья справедливый,

Бог, строго взыскивающий каждый день.

13Если кто[c] не раскается,

Он наточит Свой меч, согнет лук

и оснастит его тетивой,

14приготовит оружие смертоносное

и огненными сделает стрелы.

15Кто несчастье зачал

и носит под сердцем беду,

тот разрешится от бремени ложью.

16Кто рыл и выкопал яму,

сам в нее упадет.

17Зло его к нему же и вернется,

на него обратится его жестокость.

18Восславлю Господа: праведен Он,

воспою хвалу имени Господа Всевышнего[d].

Notas al pie

  1. 7:1 Евр.: «шиггайон». Точное значение этого термина сегодня неизвестно. Возможно, он относится либо к сюжету песни, либо указывает на акцентированный ритм и патетическую манеру исполнения.
  2. 7:8 Вероятный текст; букв.: «возвратись».
  3. 7:13 Или: «Если Он».
  4. 7:18 Евр.: «ЙГВГ Эльон».

Swedish Contemporary Bible

Psalms 7

Psalm 7

En oskyldig mans bön om Guds dom

1En klagosång[a] av David, som han sjöng till Herren för benjaminiten Kushs skull.

2Herre, min Gud, till dig tar jag min tillflykt,

rädda mig från mina förföljare, befria mig!

3Låt dem inte riva mig som lejon

och slita mig i stycken utan att någon räddar mig.

4Herre, min Gud, om jag har gjort detta,

om jag har handlat fel,

5om jag har lönat min vän med ont

och plundrat min ovän utan orsak,

6låt då fienden förfölja mig och hinna upp mig,

trampa mitt liv till marken

och lägga min ära i stoftet. Séla

7Herre! Res dig i din vrede,

stå upp mot mina fienders raseri!

Vakna upp, min Gud,

du som bestämmer domen.

8Samla alla folken runt omkring dig,

regera över dem från höjden!

9Herren är den som dömer folken.

Döm mig, Herre,

efter min rättfärdighet,

efter min integritet.

10Gör slut på de gudlösas ondska,

låt den rättfärdige stå fast!

Den som prövar sinne och känslor[b] är en rättfärdig Gud.

11Gud är min sköld,

han räddar de rättsinniga.

12Gud dömer i rättfärdighet,

Gud ger uttryck för sin vrede varje dag.

13Om någon inte vill vända om,

slipar han sitt svärd,

spänner sin båge,

14gör sitt dödande vapen redo

och tar fram sina brinnande pilar.

15Se, denne är havande med orätt,

han avlar ofärd och föder lögn.

16Han gräver en grop och gör den djup

men faller själv i den grop han grävt.

17Olyckan han planerat kommer över honom själv,

våldet drabbar hans eget huvud.

18Jag vill prisa Herren för hans rättfärdighet.

Jag vill lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.

Notas al pie

  1. 7:1 Den hebreiska termen förekommer endast här och dess exakta betydelse är inte känd. Bakgrunden till sången är inte heller känd, eftersom benjaminiten Kush inte står omtalad någon annanstans.
  2. 7:10 sinne och känslor, ordagrant hjärtan och njurarna. Hjärtat betraktades som säte för människans medvetna, intellektuella liv, och njurarna (inälvorna) stod för känslorna.