Псалтирь 41 NRT - Psalmii 41 NTLR

New Russian Translation

Psalms 41

Книга 2

Псалом 41

1Дирижеру хора. Наставление[a] потомков Кораха[b].

2Как стремится лань к воде,

так стремится душа моя к Тебе, Боже.

3Душа моя жаждет Бога, живого Бога.

Когда я приду и пред Богом предстану?

4Слезы были мне пищей и днем, и ночью,

когда постоянно говорили мне:

«Где твой Бог?»

5Сердце мое болит, когда я вспоминаю,

как ходил в многолюдстве к дому Божьему,

в шествии народ предваряя,

ходил в праздничной толпе

с криками радости и хвалы.

6Что унываешь, моя душа?

Зачем тревожишься?

Возложи надежду на Бога,

ведь я еще буду славить Его –

моего Спасителя и моего Бога.

7Душа моя унывает во мне,

поэтому я вспоминаю Тебя

с земли иорданской,

с высот Хермона, с горы Мицар.

8Бездна бездну зовет

шумом Твоих водопадов;

все волны Твои, все Твои валы

прошли надо мною.

9Днем Господь являет мне Свою милость,

ночью я пою Ему песню –

молитву Богу моей жизни.

10Скажу я Богу, моей скале:

«Почему Ты меня забыл?

Почему я скитаюсь, плача,

оскорбленный моим врагом?»

11Как от раны смертельной, страдает плоть,

когда враг надо мной издевается,

каждый день спрашивая меня:

«Где твой Бог?»

12Что унываешь, моя душа?

Зачем тревожишься?

Возложи надежду на Бога,

ведь я еще буду славить Его –

моего Спасителя и моего Бога.

Notas al pie

  1. 41:1 Евр.: «маскил». Это слово можно означать «псалом размышления/наставления» или «мастерски написанные стихи». Также в Пс. 41; 43; 46:8; 51–54; 73; 77; 87; 88; 141.
  2. 41:1 Во многих рукописях псалмы 41 и 42 объединены в один псалом.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 41

Psalmul 41

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Ferice de cel ce îngrijeşte de sărac[a],
    căci Domnul îl va scăpa în ziua cea rea.
Domnul îl va păzi, îl va ţine în viaţă,
îl va binecuvânta în ţară
    şi nu-l va lăsa la bunul plac al duşmanilor lui.
Domnul îl va întări când va fi pe patul de suferinţă,
    iar patul în care suferea va fi strâns.

Cât despre mine, eu am zis: „Doamne, ai milă de mine!“
    Vindecă-mă, căci am păcătuit împotriva Ta!
Duşmanii mei vorbesc despre mine cu răutate, spunând:
    „Când va muri şi-i va pieri numele?“
Chiar dacă vine vreunul să mă vadă,
    grăieşte făţarnic[b], în timp ce inima lui adună duşmănie
        pe care o împrăştie când iese afară.
Potrivnicii mei şuşotesc cu toţii împotriva mea
    şi gândesc ce e mai rău pentru mine.
„O boală necruţătoare l-a atins!
    Nu se va mai scula din locul în care s-a culcat!“
Chiar şi prietenul apropiat în care m-am încrezut,
    cel ce mănâncă pâinea mea,
        şi-a ridicat călcâiul împotriva mea!

10 Tu însă, Doamne, ai milă de mine!
    Ridică-mă, ca să le dau răsplata cuvenită!
11 Voi şti că-Ţi găseşti plăcerea în mine
    prin aceea că duşmanul meu nu va triumfa asupra mea.
12 Cât despre mine, Tu mă sprijini în integritatea mea
    şi mă aşezi în prezenţa Ta pe vecie.

13 Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel,
    din veşnicie în veşnicie.
        Amin! Amin!

Notas al pie

  1. Psalmii 41:1 Sau: de cel fără ajutor; LXX adaugă: şi de cel sărman
  2. Psalmii 41:6 Sau: nimicuri