Псалтирь 32 NRT - Psalmii 32 NTLR

New Russian Translation

Psalms 32

Псалом 32

1Радуйтесь, праведные, о Господе!

Честным подобает Его хвалить.

2Под арфу хвалите Господа,

играйте Ему на лире десятиструнной!

3Пойте Ему новую песнь;

играйте искусно, от радости восклицая!

4Ведь слово Господне право

и все дела Его верны.

5Господь любит праведность и справедливость.

Милости Господней полна земля.

6Словом Господним сотворены небеса,

повелением[a] из уст Его – звездное воинство.

7Он воды морей собрал, как в сосуд[b],

положил пучины в хранилища.

8Пусть боится Господа вся земля;

пусть трепещут пред Ним все жители мира,

9потому что Он сказал – и стало,

Он повелел – и явилось.

10Господь разрушает советы людей

и уничтожает замыслы народов.

11Но Господень совет пребудет вовек,

замыслы сердца Его – из поколения в поколение.

12Блажен народ, для кого Господь – Бог,

народ, который Он избрал Себе в наследие.

13Господь взирает с небес

и видит весь род человеческий.

14Он смотрит со Своего престола

на всех, кто живет на земле, –

15Он, Кто создал все их сердца

и вникает во все, что они творят.

16Не спасет царя огромное войско;

не спасет воина великая сила.

17Ненадежен конь для спасения:

не спасет он своею мощью.

18Но глаза Господни обращены на тех, кто Его боится,

кто надеется на Его милость,

19чтобы от смерти их спасти

и прокормить во время голода.

20Уповает на Господа наша душа,

Он нам помощь и щит.

21В нем ликуют наши сердца,

ведь мы уповаем на святое имя Его.

22Да будет милость Твоя с нами, Господи,

ведь мы на Тебя надеемся.

Notas al pie

  1. 32:6 Букв.: «дыханием».
  2. 32:7 Или: «словно груды».

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 32

Psalmul 32

Al lui David. Un maschil[a].

Ferice de cel a cărui nelegiuire este iertată,
    de cel al cărui păcat este acoperit!
Ferice de omul
    căruia Domnul nu-i ţine în seamă vina
        şi în duhul căruia nu există înşelăciune!

Când tăceam, mi se uscau oasele
    din pricina gemetelor mele necurmate.
Zi şi noapte mâna Ta apăsa asupra mea;
    vlaga îmi ajunsese ca o uscăciune văratică.Sela
Atunci mi-am mărturisit păcatul
    şi nu Ţi-am ascuns vina mea.
Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului nelegiuirile!“,
    şi astfel Tu mi-ai iertat vina şi păcatul.Sela.
De aceea fiecare credincios să Ţi se roage
    câtă vreme mai poţi fi găsit,
iar când apele vor fi mari,
    pe el nu-l vor atinge.
Tu eşti un adăpost pentru mine!
    Tu mă vei păzi de necaz,
        înconjurându-mă cu cântări de izbăvire!Sela
„Eu te voi instrui şi te voi învăţa calea pe care trebuie să mergi;
    te voi sfătui şi ochiul Meu va veghea asupra ta.
Nu fi[b] ca un cal sau ca un catâr
    fără discernământ,
care numai strunit cu un frâu şi cu o zăbală
    se apropie de tine!“
10 De multe dureri are parte cel rău,
    dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat de îndurare.

11 Bucuraţi-vă în Domnul, înveseliţi-vă, voi, cei drepţi!
    Strigaţi de bucurie, toţi cei cu inima cinstită!

Notas al pie

  1. Psalmii 32:1 Titlu. Probabil un termen literar sau muzical, având un sens nesigur; şi în Ps. 32, 42, 44, 45, 52, 53, 54, 55, 74, 78, 89 şi 142
  2. Psalmii 32:9 Ebr.: fiţi