Псалтирь 149 NRT - Psalmii 149 NTLR

New Russian Translation

Psalms 149

Псалом 149

1Аллилуйя!

Пойте Господу новую песнь,

воздайте Ему хвалу в собрании верных.

2Да радуется Израиль своему Создателю,

люди Сиона да возликуют о своем Царе.

3Да славят имя Его танцами,

на бубнах и арфах да играют Ему,

4потому что Господь благоволит к Своему народу

и возвеличивает смиренных спасением.

5Да торжествуют верные Ему в славе

и поют на ложах своих.

6Да будет славословие Божье на их устах

и обоюдоострый меч в их руке,

7чтобы совершить мщение над народами,

наказание – над племенами,

8чтобы заковать их царей в цепи

и их вельмож – в железные оковы,

9чтобы произвести над ними суд писаный.

Эта честь принадлежит всем верным Ему.

Аллилуйя!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 149

Psalmul 149

Lăudaţi-L pe Domnul!

Cântaţi Domnului un cântec nou;
    cântaţi lauda Lui în adunarea credincioşilor!

Să se bucure Israel de Făcătorul lui
    şi să se înveselească fiii Sionului de Împăratul lor!
Să-I laude Numele prin dansuri
    şi să-I cânte cu tamburine şi cu lira!
Căci Domnul Îşi găseşte plăcerea în poporul Său;
    El îi încununează pe cei smeriţi cu izbăvire.
Să salte de veselie credincioşii îmbrăcaţi în slavă!
    Să strige de bucurie în aşternuturile lor!

Fie ca proslăvirea lui Dumnezeu să fie în gura lor
    şi sabia cu două tăişuri în mâna lor,
ca să se răzbune pe neamuri,
    să pedepsească popoarele,
să le lege regii cu lanţuri
    şi nobilii cu obezi de fier,
şi să împlinească astfel judecata scrisă.
    Aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii Săi!

Lăudaţi-L pe Domnul!