Псалтирь 147 NRT - Psaltaren 147 SVL

New Russian Translation

Psalms 147

Псалом 147

1Восхваляй, Иерусалим, Господа;

восславь, Сион, своего Бога!

2Он укрепляет затворы твоих ворот

и благословляет твоих детей среди тебя.

3Он утверждает мир в твоих границах

и насыщает тебя отборной пшеницей.

4Он посылает Свое повеление на землю;

быстро бежит Его слово.

5Он дает снег, как белую шерсть,

сыплет иней, как пепел,

6бросает Свой град, словно камни:

кто может устоять перед Его морозом?

7Он посылает Свое слово, и тает все,

подует Своим ветром, и текут воды.

8Свое слово показывает Иакову,

Свои установления и суды – Израилю.

9Для других народов Он этого не сделал;

они не знают Его судов.

Аллилуйя!

Swedish Contemporary Bible

Psalms 147

Psalm 147

Tacksägelse för det goda Herren ger

1Halleluja!

Det är gott att lovsjunga vår Gud!

Lovsången är skön och ljuvlig.

2Herren bygger upp Jerusalem,

han samlar det skingrade Israel.

3Han helar dem som har förkrossade hjärtan

och förbinder deras sår.

4Han har bestämt stjärnornas antal

och gett var och en ett namn.

5Vår Herre är stor,

hans makt är oinskränkt,

hans förstånd är obegränsat.

6Herren stöder de ödmjuka,

men de gudlösa slår han till marken.

7Sjung till Herren med tacksamhet!

Lovsjung vår Gud till harpa!

8Han täcker himlen med moln

och låter regn falla på jorden.

Han låter gräset växa på bergen.

9Han ger mat åt djuren

och åt korpens ungar när de skriker.

10Hästens styrka imponerar inte på honom.

Mannens snabba steg är ingen glädje för honom.

11Herren gläder sig över dem som fruktar honom

och hoppas på hans nåd.

12Jerusalem, lova Herren!

Sion, prisa din Gud!

13Han gör bommarna i dina portar starka

och välsignar dina barn med dig.

14Han låter fred råda vid dina gränser

och mättar dig med det finaste vete.

15Han ger jorden sina befallningar,

och snabbt går hans ord ut.

16Han breder ut snö som ull,

och han sprider ut frosten som aska.

17Han kastar ner hagel som smulor;

vem kan uthärda hans kyla?

18Han sänder sitt ord, och isen smälter,

han andas, och vattnen strömmar.

19Han har gjort sitt ord känt för Jakob,

sina bud och beslut för Israel.

20Något sådant har han inte gjort för andra folk.

De känner inte till hans bud.

Halleluja!