Псалтирь 145 NRT - Psalmen 145 HTB

New Russian Translation

Psalms 145

Псалом 145

1Аллилуйя!

Восхваляй, душа моя, Господа!

2Всю свою жизнь буду восхвалять Господа;

буду петь хвалу моему Богу, пока я жив.

3Не надейтесь на правителей,

на человека, в котором нет спасения.

4Когда дух покидает его, и он возвращается в землю,

в тот самый день исчезают и все его помышления.

5Блажен тот, кому помощник Бог Иакова,

кто надеется на Господа, своего Бога,

6сотворившего небо и землю,

море и все, что его наполняет, –

Он вечно хранит Свою верность.

7Он защищает дело угнетенных,

дает пищу голодным.

Господь освобождает заключенных.

8Господь открывает глаза слепым,

Господь поднимает всех низверженных,

Господь любит праведных.

9Господь хранит чужеземцев,

поддерживает сирот и вдов,

а путь нечестивых искривляет.

10Господь царствует вовек,

Твой Бог, Сион, – во все поколения.

Аллилуйя!

Het Boek

Psalmen 145

1Een loflied van David.

Mijn God, ik zal U roemen.
U bent mijn Koning.
Uw naam wil ik mijn leven lang loven.
Elke dag zal ik U eren
en uw naam prijzen zolang ik leef.
De Here is een grote God
en Hem komt alle eer toe.
Voor ons mensen is niet te begrijpen
hoe groot Hij is.
Van generatie op generatie
zal men U prijzen om wat U doet.
Men zal dan vertellen
over uw grote daden.
Ik wil vertellen
over uw geweldige heerlijkheid
en uw machtige wonderen.
Die gaan over uw macht en roem.
Ik wil vertellen hoe groot U bent.
Laat uw grote goedheid geroemd worden
en juichende liederen worden gezongen
over uw rechtvaardigheid.
De Here geeft genade
en ontfermt Zich liefdevol.
Hij heeft een onmetelijk geduld
en is groot in zijn goedheid en liefde.
De Here is goed voor iedereen
en vol liefde ontfermt Hij Zich
over alles wat Hij heeft gemaakt.
10 Alles wat U hebt gemaakt,
prijst U, Here.
Ook allen die U liefhebt,
zullen U loven.
11 Zij vertellen over uw goddelijk koningschap
en over uw grote macht.
12 Zo zullen alle mensen horen
over uw grote daden
en over de geweldige majesteit van uw koningschap.
13 Uw koningschap is eeuwig,
U heerst over elke generatie.
14 De Here ondersteunt
ieder die dreigt te vallen.
Ieder die gebukt gaat,
helpt Hij overeind.
15 Alle ogen zijn op U gericht,
U voorziet ieder op zijn tijd van voedsel.
16 Als U uw hand opendoet,
maakt U iedereen gelukkig.
17 De Here is rechtvaardig
in alles wat Hij doet.
Zijn goedheid en liefde stralen af
van alles wat Hij maakt.
18 De Here is dichtbij ieder
die Hem aanroept met een zuiver hart.
19 Mensen die ontzag voor Hem hebben,
komt Hij tegemoet.
Hij hoort hun roepen om hulp en redt hen.
20 De Here zorgt voor ieder
die van Hem houdt,
maar Hij vernietigt de ongelovigen.
21 Zonder ophouden wil ik vertellen
over de grootheid van de Here.
Tot in de eeuwigheid zal alles wat leeft
zijn heilige naam eren.