Псалтирь 10 NRT - Salmo 10 HLGN

New Russian Translation

Psalms 10

Псалом 10

1Дирижеру хора. Псалом Давида.

В Господе я нахожу приют.

Как вы можете говорить мне:

«Улетай на гору, как птица!»[a]

2Вот, нечестивые уже натянули лук,

положили стрелу на тетиву,

чтобы во тьме стрелять в правых сердцем.

3Когда устои распались,

что может сделать праведный?

4Господь в святом храме Своем,

Господь на небесном троне Своем.

Он наблюдает за всем,

глаза Его испытывают смертных.

5Господь испытывает праведных,

а нечестивых и тех[b], кто любит насилие,

ненавидит Его душа.

6Он на нечестивых прольет дождем

раскаленные угли с горящей серой;

палящий ветер – их участь.

7Господь справедлив и любит праведный суд;

праведники увидят Его лицо.

Notas al pie

  1. 10:1 Так в некоторых древних переводах; букв.: «Улетай на ваши горы, о птица!»
  2. 10:5 Или: «Господь испытывает и праведных и злодеев, а тех … »

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 10

Pangamuyo para sa Bulig sang Ginoo

1Ginoo, ngaa bala kalayo sa imo?
Ngaa bala nagapanago ka sa tion sang kalisod?
Tungod sang pagkamatinaas-taason sang mga malaot, ginapaantos nila ang mga kubos.
Kabay pa nga matabo sa ila mismo ang ila ginaplano nga malain sa iban.
Kay ginapabugal nila ang ila malaot nga mga handom.
Sila nga mga dalok nagapakamalaot kag nagayaguta sa imo, Ginoo.[a]
Tungod sang pagkahambog nila nga mga malaot, wala sila nagadangop sa imo.
Wala gid sila nagahunahuna parte sa imo.
Mauswagon sila permi, kag ginabaliwala lang nila ang imo paghukom.
Ginahikayan pa nila ang tanan nila nga kaaway.
Nagahunahuna sila nga indi gid sila matublag,
kundi mangin malipayon sila permi kag wala sing malain nga matabo sa ila.
Ang ila ginahambal puro pagpasipala, binutig, kag pamahog.
Nagahambal man sila sing malain nga mga pulong nga makahalit sa iban.
Sa mga banwa nagahulat sila sa ila palanaguan nga nagabantay sa mga inosente nga magaagi agod patyon nila.
Nagahulat sila nga nagapalipod pareho sa leon agod dakpon ang mga kubos,
kag kon madakop na gani nila ginaguyod nila dayon.
10 Paagi sa ila kusog ginadugmok nila ang mga makaluluoy hasta nga indi na ini makabangon.
11 Nagahunahuna sila nga wala nagasapak ang Dios kag wala gid niya makita ang ila ginahimo.

12 Sige na Ginoong Dios, siluti na ang mga malaot!
Indi pagpabay-i ang mga kubos.
13 O Dios, ngaa nga ginayaguta ka sang mga malaot?
Nagasiling pa sila nga indi mo kuno sila pagsilutan.
14 Pero nakita mo ang mga nagaantos kag ang mga nalisdan,
kag handa ka sa pagbulig sa ila.
Nagadangop sa imo ang mga makaluluoy nga pareho sa mga ilo,
kag ginabuligan mo sila.
15 Dulaa ang kusog sang malaot nga mga tawo.
Siluti sila sa ila mga kalautan hasta nga untatan na nila ini.
16 Ginoo, hari ka sa wala sing katapusan.
Madula ang malaot nga mga nasyon sa kalibutan nga imo gintuga.
17 Nabatian mo, Ginoo, ang pangamuyo sang mga kubos.
Sabta ang ila pangamuyo kag palig-una sila.
18 Hatagi sang hustisya ang mga ilo kag mga ginapigos,
agod indi na sila pagpahugon sang tawo nga halin man lang sa duta.

Notas al pie

  1. 10:3 Sila… Ginoo: ukon, Ginapakamaayo nila ang mga dalok, pero ginayaguta ka nila, Ginoo.