New Russian Translation

Revelation 19

Хвала Господу

1После этого я услышал голос, звучащий как голос огромного множества людей. Они восклицали в небесах:

– Аллилуйя!

Спасение, слава и сила у нашего Бога,

2потому что Его суды истинны и справедливы!

Он осудил великую блудницу,

которая растлила мир своим развратом.

Он отомстил ей за кровь Своих слуг!

3И они опять воскликнули:

– Аллилуйя!

И дым от нее поднимается во веки веков![a]

4Двадцать четыре старца и четыре живых существа пали и поклонились Богу, сидящему на троне, говоря:

– Аминь! Аллилуйя!

5И от трона прозвучал голос:

– Хвалите нашего Бога,

все Его слуги

и все боящиеся Его,

малые и великие!

6Затем я услышал голос, звучавший как голос множества людей, или как шум могучих вод, или как мощный раскат грома:

– Аллилуйя!

Потому что наш Господь Бог Вседержитель воцарился!

7Давайте радоваться и веселиться!

Воздадим Ему славу!

Наступил час бракосочетания Ягненка![b]

Его невеста уже приготовила себя!

8Ей дано тончайшее льняное платье,

чистое и блестящее.

(Это платье – символ праведных дел святых.)[c]

9Потом ангел сказал мне:

– Запиши: блаженны те, кто приглашен на свадебный пир Ягненка!

И добавил:

– Это истинные слова Божьи.

10Тогда я пал к его ногам, чтобы поклониться ему, но он сказал мне:

– Не делай этого! Я тоже слуга Бога, как ты и твои братья, держащиеся свидетельства Иисуса[d]. Поклонись Богу! Потому что свидетельство об Иисусе – это дух пророчества.

Всадник на белом коне

11И увидел я раскрытые небеса и Всадника на белом коне. Всадника звали Верный и Истинный[e]. Он справедливо судит и ведет войну. 12Его глаза как пылающий огонь, и на Его голове множество венцов. На Нем написано имя, которого никто не знает, кроме Него Самого[f]. 13Он одет в плащ, обагренный кровью, и имя Его – Слово Божье[g]. 14За Ним следует небесное войско, всадники на белых конях, одетые в тончайшую льняную одежду, чистую и белую. 15Из Его рта выходит острый меч[h], чтобы поражать им народы. Он правит железным скипетром и топчет в давильне виноград, готовя вино ярости и гнева Бога Вседержителя[i]. 16На Его плаще и бедре написано имя:

ЦАРЬ ЦАРЕЙ И ГОСПОДЬ ГОСПОДСТВУЮЩИХ.

17И я увидел ангела, стоящего на солнце. Он громко крикнул всем птицам, летающим посреди неба:

– Сюда! Собирайтесь на великий пир Бога! 18Вы будете есть тела царей, военачальников, могущественных людей, тела коней и их всадников, тела всех людей, свободных и рабов, малых и великих[j].

19Затем я увидел зверя и царей земли с их войсками. Они собирались на битву со Всадником на коне и с Его армией. 20И схвачен был зверь и вместе с ним лжепророк, который сотворил от имени зверя знамения и обманул тех, кто получил клеймо зверя и поклонялся его изображению. И тот, и другой были брошены заживо в огненное озеро, горящее серой[k]. 21Остальные были убиты мечом, выходящим изо рта Всадника на коне, и все птицы досыта наелись их трупами.

Notas al pie

 1. 19:3 См. Ис. 34:10.
 2. 19:7 Ср. Ис. 25:6-9.
 3. 19:8 Ср. Лев. 16:2-4; Иез. 16:12-14.
 4. 19:10 На языке оригинала это выражение включает в себя и второе значение: которые свидетельствуют об Иисусе.
 5. 19:11 Верный и Истинный – т. е. Иисус (ср. 3:14).
 6. 19:12 Ср. 2:17.
 7. 19:13 См. Ин. 1:1, 14.
 8. 19:15 См. Ис. 49:2; Евр. 4:12; Отк. 1:16.
 9. 19:15 См. Ис. 63:3.
 10. 19:17-18 См. Иез. 39:17-20.
 11. 19:20 См. Дан. 7:11.

Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 19

Pieseň víťazstva

1 Potom som počul mocný hlas akoby obrovského zástupu na nebi:

Haleluja!

Spasenie, sláva i moc patria nášmu Bohu,

lebo správne a spravodlivé sú jeho súdy!

Veď odsúdil tú veľkú neviestku,

ktorá priviedla zem do záhuby svojím smilstvom,

spravodlivo ju potrestal

za krv svojich služobníkov,

ktorá lipne na jej rukách!"

A znova spievali:

Haleluja!

Na večné veky bude stúpať dym

z tohto horiaceho mesta."

Tu tých dvadsaťštyri starcov spolu so štyrmi bytosťami padlo na kolená; klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: Amen! Haleluja!"

A od trónu zaznel hlas:

Chváľte nášho Boha

všetci, čo mu slúžite

a čo sa ho bojíte,

či veľkí alebo malí!"

Pozvanie na Baránkovu svadbu

A počul som spev akoby obrovského zástupu, mohutný ako hukot vôd alebo ako dunenie hromu:

Haleluja!

Ujal sa vlády Pán, Boh náš všemohúci!

Radujme sa, jasajme a vzdávajme mu slávu,

lebo nadišla svadba Baránkova

a jeho nevesta sa pripravila.

Dostala bieloskvúce šaty zo žiarivého kmentu,

aby sa nimi odiala."

Týmto kmentom sú spravodlivé skutky veriacich.

Tu mi povedal anjel: Napíš to: Šťastní sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadbu." A potom ešte doložil: Toto sú slová samého Boha."

10 Padol som mu k nohám, aby som sa mu hlboko poklonil. Ale on mi povedal: Nerob to! Som predsa služobník ako ty a tvoji bratia, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa klaňaj!"

Víťaz na bielom koni

11 Vtedy sa pred mojimi očami otvorili nebesia a videl som bieleho koňa. Sedel na ňom ten, ktorý sa volá Verný a Pravdivý. To je ten, ktorý vynáša spravodlivé rozsudky a spravodlivo aj bojuje.

12 Oči mu žiarili ako plameň ohňa a na hlave sa mu skvelo množstvo kráľovských diadémov. Má napísané meno a len on sám vie, čo znamená.

13 Jeho odev bol postriekaný krvou a jeho meno je Božie slovo.

14 Za ním išlo nebeské vojsko na bielych koňoch. Všetci boli oblečení do čistého bieloskvúceho kmentu.

15 Z úst mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. Bude nad nimi vládnuť železnou rukou. On sám bude šliapať lis trestajúceho hnevu všemohúceho Boha.

16 Na plášti a na boku má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov.

Víťazstvo nad šelmou a Antikristom

17 Tu som videl anjela ožiareného slnečným jasom. Mocným hlasom volal na všetky vtáky letiace prostriedkom neba: Poďte, zlietnite sa na veľkú Božiu hostinu!

18 Budete sa sýtiť telami kráľov a vojvodcov, bojovníkov, koní i jazdcov, telami všetkých, slobodných aj otrokov, slabých aj mocných."

19 Potom som videl dravú šelmu i kráľov zeme a ich zhromaždené vojská, aby vyrazili do boja proti jazdcovi a jeho vojsku.

20 Ale šelmu zajali a s ňou aj falošného proroka, ktorý z jej poverenia robil veľké zázraky. Nimi zvádzal všetkých, čo prijali znamenie šelmy a klaňali sa jej soche. Oboch hodili za živa do ohnivého jazera horiacej síry.

21 Ostatní boli pobití mečom vychádzajúcim z úst jazdca. A všetky vtáky sa dosýta nažrali ich mäsa.