New Russian Translation

Михей 1:1-16

1Слово Господне, которое было к Михею из Морешета в дни правления Иотама, Ахаза и Езекии, царей Иудеи1:1 Иотам, Ахаз и Езекия правили Иудеей в период с 752 по 686 гг. до н. э. Об их правлении см. 4 Цар. 15:32–20:21; 2 Пар. 27–32., – видение, которое было ему о Самарии и Иерусалиме.

2Слушайте, все народы,

внимай, земля и все, что на ней;

пусть Владыка Господь будет свидетелем против вас,

Владыка – из святого храма Своего.

Суд над Самарией и Иерусалимом

3Смотрите, Господь выходит из Своего жилища;

Он нисходит и ступает по высотам земли.

4Плавятся горы под Ним,

как воск от огня, раскалываются долины,

как вода, что льется со склона.

5Все это – за отступничество Иакова,

за грехи дома Израиля.

Что есть отступничество Иакова?

Разве не Самария?

Что такое святилище на возвышенностях Иудеи?

Разве не Иерусалим?

6– За это Я сделаю Самарию грудой развалин,

среди которых разобьют виноградники.

Я низвергну ее камни в долину

и обнажу ее основания.

7Все ее истуканы будут расколоты,

сожжены все храмовые дары,

Я уничтожу всех ее идолов.

В уплату за блуд получала она эти дары,

и платой блудницам опять они станут.

Плач и горе

8Об этом я буду плакать и горевать,

буду скитаться босым и обнаженным.

Как шакал, буду выть,

и причитать, как сова,

9потому, что рана Самарии1:9 Букв.: «ее». неисцелима;

она дошла до Иудеи,

до ворот моего народа –

до самого Иерусалима.

10Не объявляйте в Гате1:10 В стихах с 10 по 15 пророк прибегает к тонкой игре слов. Гат – на языке оригинала созвучно с глаголом «объявлять».,

не плачьте вовсе1:10 Или: «Не плачьте в Акко». На языке оригинала слова «в Акко» и «плакать» созвучны..

В Бет-Леафре1:10 Бет-Леафра – переводится как «дом пыли». валяйтесь в пыли.

11Ступайте своим путем,

горожане Шафира1:11 Шафир – переводится как «приятный».,

нагими и опозоренными.

Не смогут выйти из города

жители Цаанана1:11 Цаанан – на языке оригинала созвучно с глаголом «выйти».;

плачет Бет-Ецель1:11 Бет-Ецель – переводится как «ближайший дом». –

не дождетесь от него помощи.

12Ждут тревожно добрых вестей

горожане Марота1:12 Марот – переводится как «горечь».,

беда от Господа низошла

к воротам Иерусалима.

13Запрягайте скакунов в колесницы,

обитатели Лахиша1:13 Лахиш – можно перевести как «упряжка (лошадей)».,

вы были началом греха

для дочери Сиона,

потому что с вас начались

преступления Израиля.

14Поэтому вы пошлете прощальные подарки

Морешет-Гату;

дома Ахзива1:14 Ахзив – с еврейского языка переводится как «обман / лживый». обманом окажутся

для царей Израиля.

15Я опять приведу владельца к вам,

обитатели Мареши1:15 Название города Мареши созвучно еврейскому слову «владелец».;

слава1:15 Возможное значение: «вожди». Израиля

пойдет в Адуллам1:15 Или: «будут прятаться в пещерах Адуллама»..

16Обрейте головы в знак печали

о милых ваших сыновьях;

станьте лысыми подобно грифу,

потому что в плен уводят их от вас.

Het Boek

Micha 1:1-16

De visioenen van Micha

1Micha, die in de stad Moreset woonde, kreeg van de Here in visioenen te horen wat er met Samaria en Jeruzalem zou gaan gebeuren. Het was in de tijd van de koningen Jotam, Achaz en Hizkia, die regeerden over Juda.

2Opgelet! Laten alle volken ter wereld luisteren. De Oppermachtige Here zal vanuit zijn heilige tempel zijn beschuldigingen tegen u inbrengen. 3Kijk! De Here komt eraan! Hij verlaat zijn woning en daalt af naar de aarde. Hij loopt over de bergtoppen. 4Onder zijn voeten smelten de bergen en splijten de dalen. Ze smelten als bijenwas voor vuur en splijten als water dat langs de bergwand naar beneden gutst. 5Waarom gebeurt dit alles? Omdat Israël en Juda hebben gezondigd. Welke zonde hebben zij begaan? Ze hebben afgoderij binnengelaten in de hoofdsteden Samaria en Jeruzalem! 6Daarom zal de Here van Samaria niets dan een puinhoop overlaten. De stad zal veranderen in een open veld, in een plaats die geschikt is om wijngaarden te planten. Hij zal alle gebouwen slopen, hun fundamenten blootleggen en het puin in het dal storten. 7Al haar gesneden afgodsbeelden zullen aan stukken worden geslagen. Al haar sierlijke afgodstempels zullen worden verbrand, ze werden gebouwd van de opbrengsten van tempelprostitutie en daartoe zullen ze weer dienen.

8Ik zal treuren en jammeren, huilen als een jakhals, droevig roepen als een struisvogel in de woestijn. Ik zal naakt en op blote voeten lopen, 9want de wonden van mijn volk zijn ongeneeslijk. Het oordeel staat voor de poorten van Jeruzalem, klaar om haar te treffen. 10Laat het niet in Gat bekend worden, houd uw verdriet vóór u. Wentel u wanhopig in het stof in Afra. 11Daar gaat de bevolking van Safir, als slaaf wordt zij weggeleid, naakt en vol schaamte. De bevolking van Saänan waagt zich niet buiten de stadsmuren. Met kreten van wanhoop moeten de verdedigers van Bet-Haësel hun woonplaats opgeven. 12De burgers van Marot hopen tevergeefs op betere dagen, maar hun staat alleen bitterheid te wachten, want de Here staat met onheil klaar voor de poorten van Jeruzalem. 13Vlug, bevolking van Lachis! Span uw paarden in en vlucht. Want u was de eerste stad in Juda die Israëls slechte voorbeeld volgde door ook afgoden te aanbidden. En in navolging van u begonnen de andere steden in het zuiden ook zo te zondigen.

14Geef een afscheidsgeschenk aan Moreset-Gat en zeg haar voorgoed vaarwel. De stad Achzib heeft Israëls koningen misleid, want zij beloofde hulp die zij niet kon geven. 15Bevolking van Maresa, u zult nog eens ten prooi vallen aan uw vijanden. Israëls leiders zullen naar Adullam vluchten. 16Ga in diepe rouw over uw troetelkinderen, want zij worden van u weggehaald en als slaven naar verre landen gestuurd. Scheer uw hoofd kaal als teken van verdriet, maak een kale plek zo groot als die van een gier.