New Russian Translation

Exodus 1

Угнетенные израильтяне

1Вот имена сыновей Израиля (он же Иаков), которые пришли с ним в Египет, каждый со своей семьей: 2Рувим, Симеон, Левий и Иуда; 3Иссахар, Завулон и Вениамин; 4Дан и Неффалим; Гад и Асир. 5Всех потомков Иакова было семьдесят[a]. Иосиф уже был в Египте.

6Иосиф, его братья и все то поколение умерло, 7но израильтяне были плодовиты; они сильно умножились и их стало так много, что они заполнили всю страну.

8Прошло время, и к власти в Египте пришел новый царь, который не знал про Иосифа. 9Он сказал своему народу:

– Смотрите, израильтяне становятся многочисленнее и сильнее нас. 10Давайте поступим мудро, иначе их станет еще больше, и, если случится война, они присоединятся к нашим врагам, выступят против нас и покинут страну.

11Египтяне поставили над израильтянами надсмотрщиков, чтобы изнурять их подневольным трудом, и те построили фараону Питом и Раамсес, города для хранения припасов. 12Но чем больше их угнетали, тем больше их становилось и они расселялись так, что египтяне начали бояться израильтян 13и безжалостно принуждали их трудиться. 14Они сделали жизнь израильтян горькой, заставляя изготовлять кирпичи из глины, заниматься строительством, а также работать в поле. Израильтян безо всякой жалости заставляли делать всю эту тяжелую работу. 15Царь Египта сказал еврейским повитухам, которых звали Шифра и Пуа:

16– Когда вы будете принимать роды у еврейских женщин, то следите за ними на родильном стуле: если родится мальчик – убивайте его, а если девочка – оставляйте в живых.

17Но повитухи боялись Бога и не исполняли приказ египетского царя. Они оставляли мальчиков в живых. 18Царь Египта вызвал повитух и спросил:

– Зачем вы это делаете? Зачем оставляете мальчиков в живых?

19Повитухи ответили фараону:

– Еврейские женщины – не такие, как египетские: они крепкие и рожают еще до прихода повитух.

20За это Бог был милостив к повитухам, а народ продолжал увеличиваться и стал еще многочисленнее. 21За то, что повитухи боялись Бога, Он даровал им в награду семьи и детей[b]. 22Тогда фараон приказал своему народу:

– Каждого мальчика, который рождается у евреев, бросайте в реку Нил, а девочек оставляйте в живых.

Notas al pie

  1. 1:5 В одном из древних переводов: «семьдесят пять».
  2. 1:21 Он даровал им в награду семьи и детей – букв.: «Он сделал им дома».

New Serbian Translation

2 Мојсијева 1

Израиљци потлачени у Египту

1Ово су имена синова Израиљевих који су отишли са Јаковом у Египат, сваки са својом породицом:

Рувим, Симеун, Левије и Јуда,

Исахар, Завулон, Венијамин,

Дан, Нефталим, Гад и Асир.

Јаковљевих потомака било је укупно седамдесет. Јосиф је већ био у Египту.

Потом Јосиф умре, а умру и његова браћа и сав онај нараштај. Синови Израиљеви су били родни, па су се размножили. Постали су бројни и веома силни, тако да су напунили земљу.

Тада је над Египтом завладао нови цар који није познавао Јосифа. Он је рекао своме народу: „Ево, израиљски народ је постао бројнији и моћнији од нас. 10 Хајде да поступимо мудро с њима, да не би постали још бројнији. Иначе, ако избије рат, они ће се удружити с нашим непријатељима и заратити против нас, те напустити земљу.“

11 Стога поставе над њима надгледнике да их тлаче принудним радом. Они су фараону изградили градове-складишта, Питом и Рамесу. 12 Али, што су их више тлачили, Израиљци су бивали још бројнији и напреднији, тако да су се Египћани ужаснули од њих. 13 Зато су их Египћани терали на ропски рад. 14 Загорчавали су им живот тешким радовима: прављењем малтера и опеке и разним пољским радовима. Све ропске послове су им немилосрдно наметали.

15 Египатски цар је рекао и јеврејским бабицама, од којих је једној било име Шифра, а другој Фуа: 16 „Кад помажете Јеврејкама при порођају, обратите пажњу на пол детета: ако је мушко, убијте га, а ако је женско, нека живи.“ 17 Али бабице су се бојале Бога и нису учиниле како им је египатски цар наредио, него су остављале у животу мушку децу. 18 Зато је египатски цар позвао бабице и упитао их: „Зашто сте то чиниле? Зашто сте остављале у животу мушку децу?“

19 Бабице одговоре фараону: „Јеврејке нису као египатске жене. Оне су јаче, па роде пре него што бабица дође к њима.“

20 Бог је био добар према бабицама, а народ израиљски се још више умножио и постао веома силан. 21 А пошто су се бабице бојале Бога, он им је основао породице.

22 Тада је фараон наредио целом народу: „Свако мушко дете које се роди Јеврејима нека се баци у Нил, а женска деца нека се оставе у животу.“